Vaksinering og snart flytteklare

 Vaccination and soon ready for their new homes

Valpene var på sin første biltur og ble vaksinert og chippet  på torsdag 12. februar. Alle taklet det hele fint. De protesterte litt mot å være i valpegården hos veterinæren, men selve undersøkelsen, vaksineringen og chippingen gikk bra. Riktignok laget de kortvarig litt lyd ved chippingen, men det gjør de aller fleste. Ingen av valpene fikk noen negative anmerkninger.
Valpene fortsetter å være store, Kongle og Gran veier nå 5,8kg. Serina 5kg og Stjerne 5,2kg.

The puppies took their first car ride and was vaccinate and chipped Thursday the 12th of February. All handled it well. They did object a bit to staying in the puppy pen at the veterinary, but the examination, vaccination and chipping went very well. They did yelp for a short while when getting chipped, but that's something almost all puppies do. None of the puppies got any negative remarks.
The puppies continues to be big. Kongle and Gran is now 5,8kg. Serina 5kg and Stjerne 5,2kg.

Serina var den første på veterinærbordet
Serina was the first puppy on the veterinary's table

så var det Gran sin tur
then it was Gran's turn

Stjerne blir chippet - au!
Stjerne gets her chip - auch!


Kongles tannsjekk
Kongle's getting his teeth checked

...og hjertet. Ingen anmerkinger på han eller de andre
... and the heart. No negative remarks on him or the others


Valpene møtte fremmed menneske i venterommet, det var bare moro
The puppies met a stranger in the waiting room, it was all fun


Dette blir de siste oppstillingsbildene av hele kullet, de er ca 7,5 uker gamle på disse bildene.
This will be the last stacked photos of the entire litter, they are about 7,5 weeks old in these photosKommentarer