Naturens vilje og utsatte kullplaner

Nature's will, and delayed puppy plans
Noen ganger vil ikke naturen sammarbeide helt med mine planer, og i våres ble dette demonstrert. Såga var på paringstur til Sverige i starten av mai, en paring ble gjennomført. Dessverre ble hun ikke drektig og Snøjotnekullet vil få en ny sjanse ved en seinere anledning.

Sometimes nature doesn't want to cooperate with my plans at all, and this spring we had a demonstration of this phenomenon. Såga was on a mating trip to Sweden in the beginning of May, one mating was done. Unfortunatly she didn't become pregnant, and the Snøjotne litter will get another chance at a later time.Stjerne har bestemt seg for at dette ikke er tiden for å ha løpetid. Antagelig venter hun på resten av flokken som er forventet å løpe først til høsten. Så vi venter i spenning. Så fort hun løper vil hun bli paret, så er det bare å krysse fingrene for full klaff denne gangen.

Stjerne has decided this is not the time to be in heat. Most likely she'll wait for the rest of the pack who is expeced in heat in the fall. We are waiting in anticipation. As soon as she does get into heat we will mate her, and cross our fingers for resulting puppies that time around.Mens vi venter vil vi benytte sjansen til å stille ut de to damene litt (hvis Stjerne venter lenge nok, hun vil bli påmeldt men ikke stilt om løpetiden kommer først) og ta HD røntgen av de.

While we wait, we will use the chance to show the two ladies a bit more (if Stjerne waits long enough, she will be entered but not showed if she gets in heat between entering and the show), and do some hip x-rays. 


Kommentarer