Endring i utstillingsresultat

Change in show result


 
Jeg skev om de Sjokkerende bra resultater! som mine hunder fikk på Tønsberg Hundeklubb sin utstilling 12. juni. Det viser seg at resultatet var enda litt bedre. Tispen som fikk CERTet viser seg å være fullcertet på små CERT. Dette betyr at vår Naisha sitt R.CERT nå har blitt omgjort til et CERT. I praktis betyr det at hun har 1 av de 3 CERT som kreves for å bli norsk utstillingschampion. 

I wrote about the Schockingly good results! that my dogs got at Tønsberg Dog Club 's show the 12th of June, turns out it is even a bit better. The female who got the CAC turns out to have all the national CACs she may aquire before the age of 2 years old. This means that our Naisha's R.CAC have been turned into a CAC. I reallity this means she has one out of the three required CACs to become a Norwegian show champion. 

Kommentarer