Øyelyst fri

Øye checked clearI dag fikk tre av våre hunder undersøkt sine øyne. Fjellbris for andre gang, Gaia for fjerde og siste gang og Naisha for første gang. Naisha ble også gonioskopert. De andre to har blitt gonioskopert tidligere.

Fjellbris har fortsatt ingen bemerkning på sine øyne.

Gaia har heller ingen bemerkninger og fikk mye skryt for veldig fine og klare øyne i en alder av 8år.

Naisha er også helt fri for alle sykdommer både ved gonioskopi og ved vanlig øyelysning. Under gonioskopien ble det funnet enkelte litt fortykkede ligamenter, men dette var langt under 25% (25% fortykkede ligamenter; fibrae latae gir diagnosen "usikker").

Dermed kan jeg fortsatt uttrykke glede over at alle våre hunder har friske og fine øyne.

Naisha viser hvordan det ser ut når gonioskopilinsen ligger på øyet.
Blidet tilhører Øyevet-Falkumdyrlegen

Naisha show what it looks like when the lense for gonoiscopy is put on the eye.
The photo belongs to
Øyevet-FalkumdyrlegenToday three out of our Siberians got their eyes checked. Fjellbris for the second time, Gaia for the fourth and final time, and Naisha for the first time. Naisha also got a gonioscopy. The others got their gonioscopy on a previous occation.

Fjellbris is still clear of everything.

Gaia is still clear of everything, and got at lot of positive remarks about her clear and good eyes at the age of 8 years old. 

Naisha is clear of all eye diseases as well, both through gonioscopy and regular eye checking. During the gonioscopy the vet found a few thinkened ligaments, but far less than 25% (25% - 50% of thickened ligaments will get you the diagonis "uncertain"). 

I am pleased to still be able to say that all our dogs are eye healthy in every way.

Kommentarer