Hvordan bade en Siberian

How to bathe a Siberian

OBS! Jeg vasker ikke hunden med Zalo, se beskrivelse i teksten :)

Warning! I do not wash my dog with Zalo, se description in the text :)
I fjor laget jeg denne videoen om hvordan jeg gir mine Siberians et bad. Dette er ikke utstillings finnishen, men et vanlig bad for å løsne gammel pels og få en rein hund.  Jeg må innrømme at jeg ikke alltid har mine Siberians nybadet og fine, men jeg liker en flott pels som har fått god pleie. Mine Siberians får nok gjennomsnittelig mer bad enn mange, og mindre enn andre.

Modellen i badekaret er Freke.  

Jeg bruker alltid lunket vann til å vaske hundene med. Hageslangen du ser på videoen er koblet til dusjen og gir lunket vann. Det er ikke spesielt hyggelig for hverken hund eller eier og vaske i iskaldt vann.

Jeg vasker ham med en egnet hundeshampoo, og IKKE zalo. Zaloflaska er bare fin å ha som "shampoo dispenser" under vaskingen. 

I videoen vil du se at jeg vasker ørene til Freke. Når ørene vaskes så vær forsiktig og ikke få shampoo eller mye vann nedi ørene. Det er kun pelsen langs kanten jeg er ute etter å vaske. Dersom selve ørene skulle trenge en vask bruker jeg en bomullsdott fuktet med et middel egnet for ørevasking. 

Blåseren er i denne videoen bare brukt for å tørke hunden raskt, noe som hindrer at det f.eks. kan utvikles våteksem. Nå har jeg aldri hatt dette på mine hunder, men de har tykk og tett pels og det er absolutt ikke en fordel at det blir værende fukt nedi pelsen over tid. Det tar lang tid for dem å lufttørke.
Mange hunder er ikke så glad i blåseren, spesielt ikke på hodet, så det tørker jeg stort sett med et håndkle.

Når pelsen er godt gjennomgredd skal ikke kammen henge fast noen sted, men gli uhindret gjennom pelsen. Fra bunn av pelsen og opp, fra skuldre til halen.

Utstyr jeg trenger for å gi hunden et godt og positivt bad er:
- lunket vann
- en god hundeshampoo
- god tid
- kloklipper
- en blåser som kun blåser kald luft
- et håndkle til tørking av hodet
- evt ørerens og bomullsdotter
- En med tagger som går helt til bunn av pelsen og ikke bare tar topplaget


Last year I made this video of how I bathe my Siberians. This is not show grooming, just a regular bath to loosend old coat and to get a clean the dog. I must admit I don't always keep my Siberians top groomed, but I do like a proper cared for coat. My Siberians get more baths on average than many, less than others. 

The model in the bathtub is Freke 

I always bathe my dogs in temperate water. The garden hose you see in the video is connected to the shower in our bathroom and gives luke warm water. It isn't particularly nice for dog nor owner to give a bath in icy cold water. 

I am washing him in a good dog shamoo and NOT zalo (a dishwasher brand). The Zalo bottle is just a good tool to put the shampoo into when giving the dogs baths.

In this video you'll see that I wash Freke's ears. When you wash the ears be careful not to get shampoo or lots of water down into the ears canal. It's only the coat at the rim of the ears I am washing here. If I should need to clean the ears themselves I use a cotton ball and a some remidies meant for ear cleaning. 

I use the blower in this video just to dry the dog quickly. This will prevent hot spots to develop. I have never had this as a problem on any of my dogs, but they do have a think and dense coat and it is certainly not an advantage that they stay damp for a long time. It takes quite a long time for them to dry on their own.
Some dogs don't like the blower all that much, particularly not on the head. So the head I usually towel dry.


When the coat is well groomed through the comb should hang in the coat anywhere, but just glide throught the coat. From the bottom of the coat and to the top layer, from shoulders to tail.

Equipment I need to give the dog a good and positive bath is:
- luke warm water
- a good dog shampoo 
- good time
- a nail trimmer
- a blow drier wich only blows cool air
- a towel to dry the head
- ear cleaning remedy and cotton balls if needed
- A comb with spikes that is long enough to reach to the bottom of the coat, and not just the top layer.
Kommentarer