søndag 29. mars 2020

Paringsplaner og Coronavirus

Mating plans and the Corona virus


Denne kombinasjonen har jeg sett frem til en stund. Den krever inseminering med frossen sperm, og denne ligger i sin tur i en beholder i NKKs sædbank.  I disse Corona-tider skal man jo helst ikke foreta noen fritidsreiser utenfor egen kommune, så dermed er det per dags dato litt usikkert om vi får gjennomført denne insemineringen.  Jeg krysser fingrene og håper at Thomassen, som vil gjøre selve insemineringsjobben, vil ha muligheten til å gjøre det.  Dersom det viser seg umulig å gjennomføre i våres, så vil det antagelig bli et forsøk ved en seinere anledning.


I have looked forward to this combination for a while now. It is a frozen semen insemination, and this sperm is stored in a container in the NKK sperm bank. In these Corona-times it is adviced not to do any recreational traveling outside your own county. This means it is uncertain if this is at all possible to do this spring. I have my fingers crossed and hope Thomassen, he who will to the veterinary work, will be able to do so. If it isn't possible we will most likely try at another time.

søndag 1. mars 2020

Hipp Hurra for 8 år!


29. februar ble valpene fra mitt første kull, Værkullet, 8 år gamle, og dermed veteraner i hundesportsammenheng.  Gamle hunder er de derimot ikke. Siberians er en rase som ofte er i god kondisjon opp til ganske høy alder, og disse er ikke noe unntak.  To av de seks tispene i kullet bor her hos oss, og 8-års dagen ble feiret med tørrfisk til hele flokken. 

The 29th of February the puppies from my first litter, the Weather litter, turned 8 years old. They are now considered veterans in dog sports. However they are by no means old dogs. Siberians are a breed often keeping their good condition untill a fairly high age, and these are no different. Two of the six girls in this litter lives here with us, and their 8-years day was celebrated with dried fish to the entire pack. 

Søfrost Lune Fønvind - Lune
Snøfrost Glitrende Iskrystall - Naisha
Snøfrost Plaskende Regn - Maya
Snøfrost Isende Rim - Rim
Snøfrost Svale Dis - Dis
Snøfrost Kjølige Fjellbris - Fjellbris

Dessverre mangler Rim i denne verden, hun dro så alt for tidlig. Borte, men aldri glemt. 
Unfortunatly Rim is missing in this world, she left far too soon. Gone, but never forgotten. 


Fjellbris er valpen som valgte meg, og jeg valgte henne fra dette kullet. Hun har alltid betydd veldig mye for meg og det er derfor med blandede følelser jeg feirer at hun nå har blitt 8 år gammel. Dette er en hund jeg gjerne skulle hatt resten av mitt liv.  Hun er myk mot mennesker, konprinsessa i flokken, leder i spannet, en god mor til to kull med valper - hvor en datter er her hos oss, er fullcertet på utstillinger og er generelt en helt herlig hund å ha for meg. 

Fjellbris is the puppy who chose me, and I chose her, from this litter. She has always meant a lot to me, and it is with mixed feelings I now celebrate that she has turned 8 years old. This is a dog I would have loved to have for the rest of my life. She is soft towards humans, the crown princess in the pack, lead dog in my team, a good mother to two litters of puppies - and one daughter lives with us, has all the CACs towards a championship and is in genereal a wonderful dog to me.
Naisha flyttet som 8 uker gammel valp. Som 1 åring var hun her hos meg i noen måneder før hun dro hjem igjen til sin eier. Dessverre skjedde ting i livet til eier og det ble uforenelig med hundehold. Da kom Naisha tilbake til oss som nesten 4 år gammel, og siden har hun vært her hos oss.  Hun er en grei og enkel hund. Liker godt å jobbe, men gå i spann er ikke noe for henne. Hun har fått et kull valper, hvor vi beholdt en datter.

Naisha moved to her new home as an 8 weeks old puppy. When she was 1 year old she came back to me for a few months before she went back home to her owner. Unfortunatly things happened in the life of the owner and he could no longer have a dog in his life. Naisha came back to us for good as a 4 years old dog. She is an easy dog to have. She likes to work, but not run in a dog team. She had one litter of puppies and we kept a daughter.

torsdag 13. februar 2020

Hverdager i 2020

"Every days" in 2020

Såga på Tjuvskuta 4. januar 2020, første tur i år
Såga at the top of Tjuvskuta, the 4th of January 2020, first hike to this peak of the year.

Så langt i 2020 har vi ikke gjort noe organisert eller spesielt med våre hunder. Dagene går og hundene gjør sine vanlige aktiviteter. Dessverre har vinteren vært veldig problematisk med tanke på spannkjøring. Her hjemme har det vært holke siden november, og pga andre forhold har jeg ikke hatt mulighet til å kjøre til hverken barmark eller snø. Vi koser oss derfor på fotturer.  Har fått et nytt mål for året. 50 turer til toppen av Tjuvskuta (en liten topp i skogen her vi bor).  Og i dag var jeg på tur nr. 5 til toppen.

So far in 2020 we haven't done anything organised or specia with our dogs. The days passes by and the dogs do their day to day activities. Unfortunatly the winter has been rather poor when it comes to driving my team. Here at home it has been icy roads since November, and due to other circumstances I haven't had the uppertunety to drive to get to either gravel nor snow. We are enjoying our hikes on foot though. I have gotten a new goal for the year. 50 hikes to Tjuvskuta, a little peak in the forest were we live. And today I went for the 5th time.

Denali og Fjellbris på en av våre turer så langt i år.
Denali and Fjellbris on one of our hikes so far this year.


Vi har for tiden 2 "bonushunder" her hjemme også. Snøfrost Lysende Aldebaran, Qannik, som vi deleier med en familie i Skien og Snøfrost Enesteående Noatak. Noatak kommer til å bli her en god stund, så får vi se hva som skjer videre. Det er ikke avklart ennå.

At the moment we have two "extra dogs" at home as well. Snøfrost Lysende Aldebaran, Qannik, who we co-own with a family in Skien, and Snøfrost Enestående Noatak. Noatak will be staying for a good while, then we'll see what will happen later on. We haven't decided on that yet.

Qannik trener litt ekstra på en gåtur ved å trekke dekk.
Qannik making a bit of extra exercise out of  a walk by pulling on a tire.

Årets første utstilling, NKK Bø, står snart for tur. Det vil si at denne uka går med til å forberede hundene til utstillingen i tillegg til det vanlige vi gjør sammen.

The first dog show of the year, NKK Bø, is soon here. That means that this week we are preparing the dogs for this show in addition to everything else. 


Det var planlagt å pare Beringia på hennes første løp i 2020 som var foreventet i april. Dessverre løp hun allerede i februar. Noe som ikke var et godt tidspunkt for oss med tanke på valper født allerede i april, ikke pga tiden på året enn pga andre omstendigheter. Hun vil derfor pares først på neste løpetid.

Stjerne vil derimot pares når hun starter sitt løp (også forventet i april). Så da blir det forhåpentligvis noen sommervalper etter henne. Men først skal tidspunktet stemme, drektighet oppnås og valpene fødes. Vi skal bruke frossen sperm som gjør utfallet mer usikkert enn om vi brukte en levende hannhund.


We planned to mate Beringia on her first heat in 2020, which was expected in April. Unfortunatly she got her heat in February already. This wasn't a good timing for us as the puppies would be born in April, and that's too soon for us this year. She will be mated on her next heat instead. 

Stjerne will be mated on her next heat (also expected in April) so hopefully we will have some puppies this Summer. First the timing has to be right, she has to get pregnant and the puppies have to be born. We are planning to use frozen sperm, which makes the result a bit more uncertain than if we had used a living male dog.


Tjuvskuta, tur nr. 4 hvor en kollega hennes kjæreste og min mann var med. Vi lånte for anledningen ut to hunder så vi hadde med 6 hunder totalt sett. Trivelig tur i fint vær.

Tjuvskuta, hike no. 4. A work friend and her boyfriend, as well as my husband came with us. We lend out two of our dogs for the occation and brought 6 to Tjuvskuta. A lovely hike in nice weather.

onsdag 12. februar 2020

Snøfrost Frydefulle Serina er fullcertet!


Gratulerer så mye til Miriam og Serina med å ta hennes siste CERT til å bli fullcertet. Serina må ha en trekkhundprøve for å bli Norsk Utstillingschampion, men har nå bevist at hun har alle de eksteriøre kvalitetene på plass. 

Snøfrost Frydefulle Serina er fra Julekullet. Hun er søster til vår Stjerne og Dovah eid av Alice. Alle er nå fullcertet.


Congratulations to Miriam and Serina for gaining her last CAC towards the champion title. Serina needs a working test for Siberian Huskies in order to become a Norwegian Champion, but has proven that she has all the conformation bits in place. 

Snøfrost Frydefulle Serina is from the Christmas litter. She is the sister of our Stjerne and Dovah owned by Alice. All three have now gained all their CACs.