onsdag 19. september 2018

Storm har fine øyne!

Storm has clear eyes! 

Foto: Storms eiere
Foto: Storm's owners

I dag, 19 september, ble Snøfrost Sterke Storm øyenlyst og gonioskopert med flott resultat, ingenting å utsette på øynene hans. Storm er dermed den andre valpen fra Vindkullet som har sjekket sine øyne uten anmerkning.

Tusen takk til hans eiere som sjekket øyenene hans! Today, the 19th of September, Snøfrost Sterke Storm was eye checked with a regular screening and gonioscopy, and passed with flying colours. Storm is with this the 2nd puppy from the Wind litter to have his eyes checked with no remarks.

Thank you so much to his owners who took him for a screening!

mandag 17. september 2018

Titopper'n: Fantekjerringkollen

Ten Peaks: Fantekjerringkollen

Orca med kløven på Fantekjerringkollen
Orca with his backpack at Fantekjerringkollen

Høyde / altitude: 246 m.o.h.
Høydemeter /climb:  150 m
lengde /length: ca 6 km

5. september tok vi turen til Fantekjerringkollen i Gulsetmarka. Her har vi vært flere ganger før blandt annet; 2011, 2015 og 2017.  Vi hadde tenkt å ta turen inn til Tvittingen, men det ble litt fortere skumring da vi tok turen etter at jeg hadde vært på jobb, så det får bli en annen gang.
Turen er en fin tur, men med noen ganske så bratte partier på vei opp og ned fra toppen. Det var spesielt utfordrende for hundene med kløv, som denne dagen var Huldra, Orca og Såga.


The 5th of September we went for a hike to Fantekjerringkollen in the Gulset area. We've been here several times before, among them; 20112015 og 2017. This time we planned to hike in to Tvittingen, but it started to go dark a bit sooner than we hoped as we started the walk after I had been to work. Tvittingen will have to wait for another time.
This is a nice hike, but with some steep parts on the way up and down from the peak itself. It was in particular challinging for the dogs with backpacks. This day Huldra, Orca and Såga carried backpacks.
Truls, Orca og Såga på vei opp en av de bratte skrentene.
Truls, Orca and Såga on their way up one of the steep hills.

Naisha viser hvor bratt det er opp her
Naisha shows how steep it is up this part.


Toppunktet kommer ganske tidlig på denne turen, men det er flott utsikt herfra og som en bonus så er resten av turen lettere å gå.

The peak is fairly early in this hike, but there is a nice view from Fantekjerringkollen, and as an added bonus the rest of the hike is easier to walk.

Huldra med kløv
Huldra with her backpackNedover bratte lier er det fint å ha hunder som har lært seg kommandoen "gå bak". Riktignok hender det at de prøver å gå forbi, men stort sett er de ganske flinke til å gå bak nedover bratte bakker.

Down steep slopes it is nice to have dogs who has learnt the command "walk behind". It happens that they try to walk past you, but most of the time they are pretty good to stay behind in steep slopes and hills.
Videre bortover var det relativt flatt og fint terreng, vi gikk innom toppen Solifjell og Omdalsmyr. Men da ikke helt til Tvittingen, før vi tok turen tilbake mot Gulset.

Further on it is a lot more level terrain, and we went by the peak Solifjell and the marsh Omdalsmyr, but not all the way to Tvittingen, before we turned back towards Gulset.


Siste stykket bort til parkeringen går på en grusvei. Alt i alt er dette en fin runde og det blir nok mange flere turer hit i årene som kommer. Og neste gang drar vi tidligere så vi rekker å gå lengre utover i marka.

The last part towards the parking is on a gravel road. All in all this is a nice hike, and most likely we will visit the area several times more. Next time we'll try to get an earlier start so we'll be able to walk further into the woods.


mandag 10. september 2018

Norsk Chow Chow Klubb 25. og 26. august

NCCK Dogshows the 25th and 26th of August
Truls med Fjellbris, jeg med Dalbris, Grete med Beringia og Hege med Polaris.
Dommer: Arne Foss, Foto: Marianne Stoa
Takk til handlere, dommer og fotograf!

Truls with Fjellbris, me with Dalbris, Grete with Beringia and Hege with Polaris.
Judge. Arne Foss, Foto: Marianne Stoa
Thanks to handlers, judge and photographer! Lørdag 25. august

Dommer/judge: Arne Foss, Norge

Polaris
10 mnd. En meget god kvalitet junior. Helt korrekte proposoner. Vakkert uttrykt. Velformet skalle, velbårne ører. Passe stopp. utmerkede poter. Korrekte vinkler. Utmerket kroppsform. Bra overlinje. OK haleføring. Lette og effektive bevegelser. Ikke i full pels, men god struktur. Supert temperament. Velvist.   
My translation: 10 months. A very good quality junior. All the way correct proportions. Beautiful expression. Well shaped skull, well set ears. Good stop. Excellent paws. Correct angulations. Excellent body shape. Excellent topline. OK tail carriage. Easy and effective movements. Not in full coat, but good structure. Superb temperament. Well presented.
Excellent CK BIR junior beste tispe BIR 

Hun gikk videre til å bli: 
She went on to become: 


Best i gruppen (BIG) junior  Best In Show 2 junior

BIG 2 voksen


Dalbris

Feminin ungdommelig av meget god type. Feminint velformet hode med gode proposjoner. Fint uttrykk, velformede øyne. Typiske ører. Passe benstamme. OK vinkler fram, bra bak. Typisk haleform og bærer den korrekt. Ikke i full pels, men bra struktur. Gode sidebevegelser. Trivelig temperament.
My translation: Feminine youthful of very good type. Feminine well shaped head with good proportions. Nice expression, well shaped eyes. Typical ears. Good bones. OK angualtions in front, good in rear. Typical tail shape and carries it correct. Not inn full coat, but good structure. Good sidegait. Nice temperament.

Excellent CK 2. beste tispe CERT


Beringia

Ungdommelig feminin tispe. Energisk med god type. Hodet har god lengde og er feminint. Bra ører. OK øyenfarge. Korrekt bitt. Passe beinstamme. Fremdeles i utvikling. Bra over og underlinje. Gode sidebevegelser. Stabil framme. Ikke i aller beste pels. Supert temperament. 
My translation: Youthful feminine bitch. Energic with good type. The head has good lenght and is feminine. Good ears, OK eye colour. Correct bite. Fitting bones. Still in development. Good top- and under line. Good sidegait. Stable in front. Not in the best coat. Superb temeperament.

Excellent


Fjellbris

Velbygget feminin tispe. Bra proposjoner. Sterk uten å være for grov. Bra pigment. Velbårne ører. Passe beinstamme. Bra poter. Tilstrekkelig vinklet frem. Utmerket hale. Ganske bra overlinje. Meget gode sidebevegelser. Stabil framme. Trivelig temperament. Velvist.
My translation: Well built feminine bitch. Good proportions. Strong without becomming too heavy. Good pigmentation. Well set ears. Fitting bones. Good paws. Enough angulated in front. Excellent tail. Fairly good topline. Very good sidegait. Stable in front. Nice temperament. Well presented.


Excellent CK 4. beste tispe


Denali

9 år ung, feminin og velbygget. God kondisjon. Utmerket velholdte tenner. Velbårne ører, OK øyenfarge. Sterke fine poter. Passende beinstamme. OK lend. Ivrige lette effektive bevegelser. Sommerpels. Supert temperament.
My translation: 9 years young. Feminine and well bulit. Good condition. Excellent well kept teeth. Well set ears. OK eye colour. Nice strong paws. Fitting bones. OK loin. Eager, easy and effective movements. Summer coat. Superb temperament.


Excellent CK 3. beste tispe BIR-veteran


Snøfrost Oppdrett / Snøfrost Breeder Group

4 kombinasjoner. En fin gruppe. 4 tisper velbygde og typete hunder. Jevnt over med gode proposjoner i hode og kropp. Meget typelike og gode hoder. Fine ører. Meget gode poter. Passe benstamme. Meget gode sidebevegelser. Jevt over bra haleføring. Utmerket temperament. Sommerpelser med bra struktur og velfjortjent HP til en gruppe hunder som både er fine i typen og som helt sikkert kan gjøre et god dags arbeid.
My translation: 4 combinations. A nice group. 4 bitches that are well built and typy dogs. Even with good proportions in head and body. Very even in type and good heads. Nince ears. Very good paws. Fitting bones. Very good side gaits. Good tail carriage. Excellent temperament. Summer coats with good structure and a well earned HP to a group of dogs that are both nice in type and probably can do a good days work.HP (hederspris/honorary price), beste oppdrett / best breeders group og 


Best In Show oppdrett.


Søndag 26. august

Denne dagen kunne ikke resultatene måle seg med lørdagens fantastiske resulater. For Dalbris sin del så var det noe som skremte henne rett før hun skulle i ringen, og hun viste seg derfor langt ifra fra sin beste side.  Ellers fikk hun en flott kritikk.
Polaris var fortsatt litt sliten etter gårsdagen og vi valgte å ikke delta i finalene med henne og Denali og heller dra på tur til Øvrumskollen.


This day the results couldn't measure up to the fabolous results from Saturday. Dalbris was spooked by something which frightened her right before she entered the ring. This made her show herself far from her best. She got a nice critique otherwise.
Polaris was still tired from yesterday, and we chose to not participate in the finals with her and Denali and rather
go for a walk to Øvrumskollen

Dommer/judge: Irina V. Poletaeva, Finland

Polaris


10 months old. Correct type, wel balanced for the age. Lovely female head. Correct dentition, good neck. Typicial topline. Enough chest for the age. Enough angulation in front. Wel angulated behind. Good coat. Lovely temperament

Excellent CK BIR junior beste tispe  BIR


Dalbris

Generally correct type, unfortunatly too shy. Correct head and expression. Scissors bite. Good topline and tailset. Good cheat for the age. Moderate angulated. Could show more stability in movement. I hope temperament will improve with age. Excellent coat. 

Very Good


Fjellbris

Correct type, enough bones. Skull could be cleaner in lines. Correct dentition. Excellent neck, a bit soft back. Good tail carriage. Excellent fore chest. Well angulated from both ends, enough drive in movement. Could be a bit stronger in hocks. Excellent temperament. 
Excellent


Beringia
Very good type. Extremly feminine, enough bones. Head suits to the body. Correct dentition. High set neck. Topline should be more stable in movement. Chest should be better developed for the age. Could have better front angulation and front movement. Enough rear angulation. Enough drive in movement. Summer coat. 
Very Good


Denali

9 years old. Excellent physical condition for the age. Very happy old lady. Shape of head could be more typical. Scissors bite. Excelent pigmentation. Good neck. Excellent withers, a bit soft back. Good tailset, Chest could be better developed. Still excellent mover. Summer coat. Exellent temperament and presented. 
Excellent BIR-veteran
torsdag 6. september 2018

Titopper'n: Øvrumskollen

Ten peaks: Øvrumskollen

Dalbris, Polaris, Fjellbris, Beringia, Denali og meg på toppen
Høyde / altitude: 327 m.o.h.
Høydemeter /climb:  ca 154 m
lengde /length: ca 5,3 km


Søndag 26. august tok vi en tur til Øvrumskollen etter to dager på utstilling i Øvrebø (mer om dette i egen blogpost seinere). Vi hadde gått denne turen en gang før og synes terrenget og naturstien her var fint. Det var ikke helt samme opplevelsen i år da de hadde drevet med en del skogshogst.
Det var allikevel en fin tur på slutten av en utstillingshelg. 


Største minuset var at et par av hundene totalt klikket i jaktinstinkt over noen unge griser som gikk der (innenfor gjerde). Akkurat da var man ikke en stolt polarhundeier! Resten av turen gikk fint. Folk av alle aldre og fasonger er aldri noe problem, og hunder var heller ikke noe problem å passere selv om spesielt den ene var ganske høy på adrenalin etter "grisejakten" i starten av turen. 


Sunday the 26th of August we went for a hike to Øvrumskollen, after two days at a dog show in Øvrebø (more about this in a blog entry later on). We had walked this route once before and thought the terrain and nature path here was a nice one. It wasn't the same this year as they had done a bit of logging in the area. It was  still a nice end to a dog show weekend.

The most negative part was that a couple of the dogs got completely crazy in hunting mode towards some young pigs (that was inside a fence). At that moment we weren't proud owners of Polar dogs... The rest of the hike went well. People of all ages was passed without trouble as always and other dogs weren't a problem either. Even if one of our dogs was very high on adrenaline after her "pig hunt" at the beginning of the hike.Opp langs skogshogstveien
Up through the logging road

Utsikten fra denne toppen er ikke allverdens å skryte av, og man har mer følelsen av å gå en tur i skogen hvor en bit går opp en li. Men alt i alt en fin tur, selv om vi kanskje ikke velger denne toppen neste år. 

The view from this peak isn't a gerat one, and we have the feeling of taking a walk in the forest where a bit is up a steep hill. All in all it is a nice hike, though we may not choose this one next year. 

Fjellbris ved utsiktspunktet
Fjellbris by the point with the best view.

onsdag 29. august 2018

Titopper'n: Sandseterfjellet

Ten Peaks: SandseterfjelletHøyde / altitude: 348 m.o.h.
Høydemeter /climb:  274 m
lengde /length: ca 8,5 km

Fredag 24. august gikk turen til Sandseterfjellet. Det fjellet i Titopper'n Grenland som desidert ligger nærmest oss. Vi har besøkt toppen en gang tidligere i 2015. Det er en fin tur, men en god del oppover i starten av turen. For sånne som oss, som ikke er så spreke, var turen opp lia ganske tung. Men vi kom opp og bortover de flatere partiene er det veldig fint.

Friday the 24th of August we went for a hike to Sandseterfjellet. The peak in Ten Peaks Grenland that is by far the closest to our home. We have visited the peak once before in 2015. It is a nice hike, but a lot of climbing in the start of the hike. For those who are like us, not the fittest of people, the climb up the hill is fairly heavy. But we got up and across the more level parts it is beautiful.Høstfarger i august, et uvanlig syn i dette området. Det er den tørre sommeren som er årsaken.
Autumn colours in August is a rare sight in this area, the reason is the dry Summer we've had.


Etter dette flate partiet er det en ny li, men en betraktelig kortere en, før man kommer til selve toppunktet.  Vel oppe på toppen tok vi oss en pause, og litt "lunsj".

After this level part there is another climb, but a lot shorter one, before you reach the peak itself. Finally at the top we made break and some "luch".

ut på tur, alltid sur :(
In Norway we have the proverb "out on a hike never cross", now Laban - a Norwegian brand of jelly and marshmellow men, have made a bag called "out on a hike always cross". The word "sur" in Norwegian means both sour (as these marshmellow men are) and the mood cross.

Kvikklunsj, tursjokoladen må med. Ikke den sunneste lunsjen (og ikke alt ble spist opp)
Kvikklunsj the hiking chocolate have to come with us. Not the healthiest of luches (and not everything was eaten)

Hundene og jeg på toppen: Stjerne, Freke, Polaris og Huldra
The dogs and me at the peak point: Stjerne, Freke, Polaris and Huldra

Som forrige gang, som var litt over 3 år siden, valgte vi å gå videre til Sandseter og Trytetjenn før vi endte opp tilbake på stien ned til Steinhaug, gården som er utgangspunktet for denne turen.
Lia ned på andre siden av Sandseterfjellet er ganske så bratt, men ikke noe problematisk å gå ned. Å ha med seg trekkende hunder gjør det litt mer utfordrende, men bak-kommandoen sitter ganske bra hos de fleste av hundene. Det gjør det hele mye lettere.

As last time, a bit more than 3 years ago, we chose to walk on to Sandseter and Trytetjenn before we ended up back at the path to Steinhaug, the farm which is the starting point for this hike. The first hill down on the other side of Sandseterfjellet is fairly steep, but not a big problem to get down. To bring pulling dogs makes a bit more of a challenge, but the "behind- command" is pretty well followed by most of the dogs. It makes it a lot easier to get down. 


Stien fortsetter så videre gjennom skogterreng for det meste, med et lite stykke traktorvei akkurat rundt Sandseter. 

The path continues through the woods for the most part, with a short passage on a tractor road around Sandseter.

Etter en lang og tørr sommer så er det fortsatt lite vann i terrenget, men nå er det noe å drikke for hundene her og der. Samt at temperaturene er lavere som også gjør det lettere å gå litt mer krevende turer med de firbeinte. 

After a long and dry Summer it still is little water to be found, but at least it is something to drink for the dogs here and there. The temperatures have dropped as well, wich makes it easier to bring them on hikes that is a bit more demanding. 


Vel tilbake ved bilen er de likevel tørste, så vi har alltid med vann til hundene. Utsikten fra parkeringen er også ganske fin på denne turen.  Vi kommer nok til å ta denne turen flere ganger. Med litt "flaks" (les: trim) er vi kanskje litt sprekere neste gang også?

Back at the car they are still thristy, so we always bring with us some water for the dogs. The view from the parking is a nice one as well on this hike. We will most likely do this hike more times. With a bit of "luck (read: exercise) we might be a bit more fit next time as well?
lørdag 18. august 2018

Titopper'n: Piggen og Kjerkåsen

Ten Peaks: Piggen og Kjerkåsen
Høyde / altitude: Piggen: 237 m.o.h. , Kjerkåsen: 190 m.o.h.
Høydemeter /climb:  90 m
lengde /length: ca 8,5 km

Dagens tur gikk til Piggen og Kjerkåsen, to topper i Solummarka vi har besøkt mange ganger før. Les gjerne om de tidligere turene til Piggen og Kjerkåsen: 2017, 2015, og 2011.  Siden turen er beskrevet flere ganger før skriver jeg ikke så mye i denne omgang.  Piggen og Kjerkåsen er begge "skogtopper" med fine stier og et relativt lettgått terreng med noen litt hardere, men korte, oppstigninger.

Vi hadde med oss Beringia, Dalbris, Stjerne og Polaris i dag.

Alle bildene er tatt med mobiltelefon.

Flere stivalg i Solummarka, og godt skiltet
Several paths to walk in Solummarka, and well marked with signs.


Today's hike to Piggen and Kjerkåsen, two peaks in Solummarka, we have visited several times earlier. Feel free to read about the previous hikes to Piggen and Kjerkåsen:  20172015, og 2011. Since the hike is described several times before, I'm not writing much this time around. Piggen and Kjerkåsen are both peaks in the forest with nice paths that are easy to walk and with a few harder, but short, climbs.

 Beringia, Dalbris, Stjerne and Polaris accompanied us on today's hike.


All photos are taken with a mobile phone. Beste utsikten er på vei opp til Kjerkåsen
The best view is on the way up to Kjerkåsen

"Motorveisti" på deler av tilbakeveien
"Highway path" at parts of the return walk.
fredag 17. august 2018

Titopper'n: Jypleviktangen

Ten Peaks: Jypleviktangen

Ved Jypleviktangen. Denali, Qannik, Dalbris, Beringia og Fjellbris med meg
At Jypleviktangen. Denali, Qannik, Dalbris, Beringia and Fjellbris with me


På grunn av den varme sommeren har vi ikke fått vært på noen av våre vanlige turer som er en del av Titopper'n Grenland før nå i august. Vi startet med en kort (og lummer) tur til den nye toppen Jypleviktangen 8. august. Denne toppen er bare 5 m.o.h og vi måtte gå nedover fra parkeringsplassen for å komme til toppen.
Toppen ligger langs kyststien som er en fin sti som går langs store deler av Telemarkskysten, det går også kyststi gjennom flere andre av Norges fylker.
For å komme ned til Jypleviktangen gikk vi gjennom et naturreservat med fredet furuskog og med kalkberggrunn, noe som også gjør at det vokser noen sjeldne plante og lavarter her.
Det var en fin tur, men stedvis veldig glatt da det nettopp hadde regnet. Nedover på glatte røtter og berg med trekkende hunder er ikke helt å anbefale. Men vi tar gjerne turen igjen, og hvis vi har nok tid fortsette litt langs kyststien.

Due to the hot Summer we've had this year we haven't been able walk our typical hikes that is a part of "ten peaks Grenaland". We started out with a short (and humid) trip to the new peak Jypleviktangen the 8th of August. This peak is only 5 mamsl (metres above mean sea level), and we had to walk down-hill from the parking to the peak.
Jypleviktangen is situated at a part of the costal path that runs along the Telemark coast line. There is also a coastal path through several other counties in Norway.
To get down to Jypleviktangen we went trhough a nature reserve with protected pine forest and with some limestone ground. For this reason there are some rare plants and leeches growning in the area. 

This was a nice short trip, but very slipperly several places as it had just been a rainfall. Down-hill on slippery roots and stone with dogs pulling is not recommended. However we are more than happy to make another trip here, and if time alows continue a bit along the costal path. lørdag 11. august 2018

Skudenes Sommerutstilling, dag 2

 Skudenes Summer Show, day 2

meg med Denali og Polaris, Alice med Stjerne og Dovah, Miriam med Serina og Lene med Frøya
me with Denali and Polaris, Alice with Stjerne and Dovah,
Miriam with Serina and Lene with Frøya

Søndag 29. juli var det klart for dag 2 på Karmøy. Været var langt bedre for de av oss som ikke liker den varmeste sorten med rundt 18 grader på morgenen og opp mot 22 grader seinere på dagen, stort sett overskyet.
 Denne dagen kom også Hege som eier Frøya og deltok på utstilligen. Med henne var Lene og døtrene.

Sunday the 29th of July we were ready for day 2 at Karmøy. The weather was a lot better for those of us who doesn't thrive too well in the warmest kind. About 18 degrees C in the morning and around 22 degrees C later in the day, most of the time with clouds.
This day Hege who owns Frøya joined us and participated in the dog show. With here was Lene and the daughters.

Dommeren denne dagen var Roberto Schill fra Romania
The judge this day was Roberto Schill from Romania


Som alltid skulle guttene i ringen først.
As always, it was the boys' turn firstSnøfrost Glitrende Kongle "Dovah", åpenklasse / open class
Serina og Dovah
Correct head. Good proportions. Well set ears. Good size eyes. Correct neck. Very good top and underline. Correct lims. Well set tail. Correct ground movement. Excellent temperament. 
Excellent CK 2.beste hann (2nd best male) CERT  (CAC)N UCH NJV-11 NordJV-11 Hightower's Freke Winter Spirit, championklasse / champion class

Correct head. Good size ears, strong neck, level topline, good underline. Straight front and rear legs. Well set tail. In movement rotates slightly. Good temperament. 

Excellent CK beste hann (best male) BIM (BOS)


Så var det tispenes tur
Then it was time for the girls

Snøfrost Tindrende Polaris, junioklasse / junior class

Polaris var litt sliten etter lørdagen og det ble mer hopp og sprett i ringen enn normalt. Dommeren hadde god tid denne dagen og var veldig blid og hyggelig. Han synes det var moro at hun, ung som hun er, oppførte seg litt tullete og valpete. Når dommeren skulle sjekke tenner tok hun det som invitasjon til kos og flippet over på ryggen. Normalt sett ville jeg så klart fått henne opp på beina i en fart, men siden dommeren bare gliste og klappet henne på magen før tannsjekken foregikk på ryggen lot jeg henne ha det  moro :)

Polaris was a bit tired from Saturday which in turn meant a bit more jumps and bounces than normally. The judge had lots of time this day, and was smiling and enjoying the playful puppy that she is. When the judge came to check the teeth, Polaris took it as an invitation to get petted and flipped over on her back, belly up. Normally I would of course have gotten her back on the feet quickly but as the judge only smiled and gave her a belly rub before checking the teeth belly up, I let her have fun :) 
Correct head. Well set ears. Excellent neck. Excellent topline and underline. Correct front legs. Enough smooth coat. Well set tail, in movement needs improvment. Free movement, powerful jumps. Lovely temperament. 
Excellent CK BIR-junior (BOB-jr) 3. beste tispe (3rd best bitch) CERT (CAC)

Dette betyr at hun nå er fullcertet på småcert 9 mnd og 1 uke gammel!
This means she has all the small CACs she is allowed to get, only 9 months and 1 week old!Snøfrost Skimrende Stjernelys, åpenklasse / open class
Correct head. Well set ears, but should be smaller. Excellent neck. Level topline. Enough deep chest. Slightly turned out front feet. Correct rear legs. Well set tail. Groundcovering movement. Good coat. Excellent temperament. 
Excellent CK 1.AKK 2. beste tispe (2nd best bitch)


Snøfrost Ville Aniakchak, "Frøya", åpenklasse / open class
Correct head. Ears too low. Good size eyes. Correct neck. Very good top and underline. Correct front legs. Coat stronger. Well set tail. In movement steps inwards. Very good temperament. Very Good coat.
Excellent CK 2.AKK 4. beste tispe (4th best bitch)
Snøfrost Frydefulle Serina, åpenklase / open class
Correct head. Good nice eyes. Well set ears. Neck needs to be longer. Strong back. Short loins. Very good underline. Should be longer in front. Correct rear and coat. Well set tail. Movement needs more ground. Good coat. Very good temperament.
Excellent CK 3.AKK 5. beste tispe (5th best bitch) res-CERT (res-CAC)
N UCH Hightower's A Dream Comes True, "Denali", veteranklasse / veteran class
Excellent condition. Very good head, very good proportions, well set ears, excellent neck. Excellent top and underline. Correct legs. Well set tail. Good coat. Excellent temperament. 
Excellent CK BIR-veteran (BOB-veteran) beste tispe (best bitch) BIR (BOB)


Snøfrost Oppdrett / Snøfrost breeder class
Oppdrettsklassen bestod av: Dovah, Serina, Polaris og Frøya
The breeder class consisted of: Dovah Serina, Polaris and Frøya

Well balanced, excellent expressions, excellent body structures. Excellent temperaments. Excellent movements. 
beste oppdrett med HP (best breeder class with HP)
Snøfrost Avl etter Denali / Snøfrost progeny group from Denali
Excellent expressions. Very typical heads. Excellent coats. Very good temperaments. 
beste avlsklasse med HP  (best progeny group with HP)


Som gikk videre til å bli BIS avl 

Which went on to be BIS progeny group
Dovah, Serina, Stjerne, Denali og Frøya

Som toppen av kransekaka på en allerede veldig flott utstillingshelg ble Denali
As the cherry on top of the cake for an already great dog show weekend Denali became

BEST IN SHOW VETERANTusen takk til valpekjøpere med familie som stilte opp med hundene sine og hjalp til både her og der, inkludert med å ta bilder.
De to BIS bildene er låt med tillatelse av fotografen.

Thank you so much to the puppy buyers with family who turned up with their dogs and lent a helping hand here and there, including taking photos.
The two BIS photos are loand with premission from the photographer.