lørdag 18. mai 2019

Titopper'n og kløvtest til Hørsfjell

Ten peaks and working backpack dog test to Hørsfjell

På toppen av Hørsfjell. 
Truls med Stjerne og Polaris, i bakgrunn jeg med Huldra, Dalbris og Beringia.
Foto: Mari Nymoen
At the peak of Hørsfjell.
Truls with Stjerne and Polaris, in the background me with Huldra, Dalbris and Beringia.
Photo: Mari Nymoen

Søndag 12. mai gikk vi på vår 3. Titopper'n tur for året som også var en kløvtest i regi av Norsk Polarhundklubb (NP). Turen gikk til Hørsfjell, den høyeste toppen i Bamble. Vi gikk opp Svartjennveien og ned igjen Hørsfjellveien. Forrige gang vi gikk denne runden i 2017 gikk vi opp "skogsløypa".  Løypa fra 2017 er mer variert og litt finere. Men når man går mange sammen passet det bedre med den enkelste og best merkede veien. 
Det var 7 siberian husky, 2 samojeder og en liten blandingshund med på turen sammen med sine eiere. Kløvtest ansvarlige fra NP var Mari Nymoen og Sissel Nystog.

Sunday the 12th of May we went for our 3rd "Ten peaks" hike this year. This hike was a working backpacking dog test as well by the Norwegian Polardog club (NP). The hike went to Hørsfjell, the highest peak in Bamble. We went up Svartjennveien and down Hørsfjellveien. Last time we went this round in 2017 we went up the "forest trail". The round from 2017 is more varied and a better looking in some ways. However when you go many people together the better choice is the easiest and better marked path.
7 Siberian Huskies, 2 Samoyeds and a little mixed breed dog came along for the hike with their owners. Mari Nymoen and Sissel Nystog from NP was responsible for the working backpacking dog test.

Kart over ruten vi gikk
Map showing the route we went.Foto: Mari Nymoen

Starten av turen gikk rundt 400 meter på asfalt. Før vi gikk over på en grusvei. Grusveien svingte etterhvert over på en mindre opparbeidet traktorvei som vi fulgte nesten helt til toppen. De siste meterne gikk langs stier. 

The beginning of the hike we went about 400 meters along the tarmac. Then we went on to a gravel road. After a while the gravel road turned on to a less worked through tractor road almost all the way to the top. The last meters were along a trail. 


Stjerne og Polaris

Foto: Cecilie Husebø Isaksen.


På toppunktet.
Bildet viser meg med Huldra, Dalbris og Beringia, i bakgrunn Cecilie med Ceti.
At the peak.
The photo shows me with Huldra, Dalbris and Beringia, in the background Cecilie with Ceti

Turen ned igjen gikk hovedsakelig på grusvei etter noen hundre meter langs en sti. Vi trang noen ekstra meter for å få 10 km på runden så vi gikk ned til en strand langs Bamblevann hvor hundene også fikk kjølt seg ned litt og drukket vann.

The walk back down was mainly on a gravel road after a few hundred metres along a trail. We needed a few extra metres to get to 10 km, so we went down to a beach by Bamblevann (a lake) where the dogs were able to cool down and drink a little water.

Foto: Cecilie Husebø Isaksen.
Takk for en trivelig tur til alle hyggelige folk og hunder som var med denne dagen, og takk til Norsk Polarhund Klubb som har en slik artig aktivitet å gjøre på sommeren. De fleste turene vi går er så klart ikke organiserte, men det er moro å gå med andre polarhundfolk en gang i blant.

Thanks for a lovely hike to all the nice people and dogs that went on this hike, and thank you to the Norwegian Polar Dog Club to organise such a fun activity to do during the Summer months. Most of our hikes are of course not organised in any way, but it's nice to do something together with other polar dog people once in a while.søndag 12. mai 2019

Stjernes uke
I løpet av 14 uker vil alle våre Siberians ha hver sin uke på Instagram. Følg hos gjerne på Snøfrost Siberians. Etter uken vil alle bilder og tekst også publiseres her i bloggen.

During 14 weeks all our Siberians will get one week each on Instagram. Feel free to follow us at Snøfrost Siberians. After the week all photos and text will be published in the blog as well.


Uke 19 er Stjernes uke


Snøfrost Skimrende Stjernelys er valpen vi beholt fra Julekullet. For meg er de lyssterke stjernene i nattehimmelen som man ser i vinterhalvåret her i nord noe jeg helt klart forbinder med jul. Hun er fra Denali's 2. kull og ble født med et keisersnitt 22. desember 2014. Dette er en hunn som har gjort det veldig bra på hundeutstillinger. Hun har alle CERTene hun trenger for å bli champion, men mangler per i dag trekkhundprøven, hoftene er røntget til HD:A, gonioskopert uten annmerkning, og nesten helt fine øyne. Et lite hår ble som peker feil vei ble funnet på det ene nedre øyelokket, det er så kort at det ikke skaper noen forstyrrelser eller irritasjon. Det ble likevel markert på hennes øyelysningsattest. Stjerne er selv moren til Lucidakullet, og vi har muligens noen planer for fremtiden også.


Week 19 is "Stjerne week"
Snøfrost Skimrende Stjernelys is the puppy we kept from the Christmas litter (Julekullet). Her name in English would be Shimmering Starlight. For me the bright stars in the night sky during winter is very much something I also connect to Yuletide/Christmas. She's from Denali's 2nd litter and was born with c-section the 22nd of December 2014. A female that has done very well at dog shows. Has all the needed CACs for her championship (pending the working test) , hips are excellent (HD:A), gonioscopy clear and her eyes almost clear. A small hair was found pointing the wrong way but not enough to cause any disturbance. It is still marked on the eye screening result. She herself is the mother of the Lucida litter, and we might have some breeding plans for the future as well.


Dag 2


7 uker gammel på bildet, og ser søt ut. Dette bildet sier ikke så mye om henne, bortsett fra at hun nyter en godbit under fotografering. Men hun ser jo veldig søt ut, så jeg bestemte meg for å inkludere det i hennes ukesbilder.
Hvis noen lurer, så har hun ikke rennende øyne det er bare ansiktsmarkeringene hennes som en ung valp som får det til å se litt slik ut.

Day 2
7 weeks old in the photo and looking cute. This photo doesn't say much about her, except that she enjoys a tasty snack during a photo shoot. But she is so adorable I decided to include it in her week photos.
If anybody wonders, no she doesn't have runny eyes it's just her facial markings as a young puppy.


Dag 3


Et annet valpebilde av kjære Stjerne. Dette viser litt mer av hvem hun var - og er. Selvsikker, utadvendt, aktiv, og som valp en ganske så stor ramp til tider. Hun hadde mye felles med sin mor som valp, men var en mildere versjon.

Day 3
Another puppy photo of Stjerne dearest. This shows a bit more about who she was - and is. Confident, outgoing, active and as a puppy quite the little rascal at times. She had a lot in common with her mother as a puppy, but a milder version.


Dag 4


Stjerne helt til høyre på dette bildet fra i vår hvor hun køver. Hun er glad i å jobbe og har noen gode arbeidsegenskaper.

Day 4
Stjerne to the far right this #spring working with a backpack. She loves to work and has some good work ethichs.


Dag 5


Dette bildet er fra februar 2018 når valpene hennes var mindre enn 4 måneder gamle. Hun mangler sin vinterpels på grunn av hormonene i forbindelse med valpetiden. Hun jobber her sammen med Freke. Stjerne er jobber godt i selen. Hun kan gå som leder, men trenger mer trening på kommandoer for å være en god leder.

Day 5
This photo is from February 2018 when her puppies were less than 4 months old. She lacks her winter coat because of the puppy hormones, but is out working together with Freke. Stjerne is a good and hard worker in harness. She can run in lead, but needs more training on commands to be a real lead-dog.


Dag 6


Et annet pelsløst mobilbilde av Stjerne. Hun er ikke bare god på å jobbe med kløv eller i selen, men hun er også veldig god til å slappe av.

Day 6
Another coatless mobile photo of Stjerne. She's not only good at working with backpack or in harness, but she also excells in relaxing.


Dag 7


Det siste bildet i uken er et utstillingsbilde av Stjerne som viser hennes steg og kropp. Hun er en god utstillingshund med mye personlighet og mange gode kvaliteter. Som alle mine hunder har hun ikke blitt stilt ut veldig mye. Livet har mange andre aktiviteter å gjøre med hundene også. Jeg er liker utstillinger, men jeg er ikke en som løper rundt i utstillingshaller 20 helger i året.

Day 7
Last photo of the week is a #dogshow photo of Stjerne showing off her stride and body. She's a good show dog with lots of attitude as well as many good qualites. Like all my dogs she hasn't been shown all that much. Life has to many other activities to do with the dogs. I love dog shows, but I'm not one to run in the show halls 20 weekends of the year.fredag 10. mai 2019

Titopper'n: 3 "topper"

Ten peaks: 3 "peaks"

Dagens turfølge: Naisha og Huldra med kløv, Freke og Fjellbris.
Today's hiking buddies: Naisha and Huldra backpacking, Freke and Fjellbris

Onsdag 8. mai var vi på vår 2. Titopper'n tur for i år. Vi gikk en runde i et område vi har gått mange ganger tidligere, blant annet: 20182017, 2015, 2011.  I år tok vi også med oss turen bortom den nye gapahuken ved Hvitsteintjenn som har blitt en ny trimpost i Titopper'n Grenland. Dette kan vel ikke akkurat kalles en topp, men det er fint rundt dette vannet. Neste gang kommer vi nok til å gå rundt vannet i stedet for frem og tilbake.

Wednesday the 8th of May we went on our 2nd Ten peaks hike this year. We went for a round in an area we've walked many times previously, among them: 2018201720152011. This year we also walked by the new lean-to by Hvitsteintjenn which has become a new post in Titopper'n Grenland. This cannot exactly be called a peak, but it's nice around this tarn. Next time we'll probably walk around it instead of back and forth.

Klikk på bilde for å se det i større format
Click on the picture to get it bigger.
t


HvitsteintjennPå vei til Piggen
On our way to Piggen


Fjellbris og Freke fikk øye på et ekorn oppi trærne og ville gjerne "hilse på det". Heldigvis for ekornet er det sikker på foten oppi trekronene, og hundene kan ikke klatre. Men optimister var de.

Fjellbris and Freke saw a squirrel in the tree tops and would love to "say hi". Luckily for the squirrel it is sure footed in the canopies, and the dogs cannot climb. They were a bit too optimistic.Blåbærblomster!  Håper på mange gode bær seinere i år
Blueberry blossoms! I hope for lots of yummy berries later this year.
Piggen


Fjellbris på toppunktet Piggen. En topp midt i skogen i Solummarka.
Fjellbris at the peak Piggen. A peak in the middle of the forest in Solummarka.


Kjerkeåsen


Den beste utsikten på hele turen er nå vi har gått opp det meste av bakkene til Kjerkeåsen, men ikke er helt fremme ved toppunktet.

The best view on the entire hike is when we've walked up most of the hills to Kjerkeåsen, but isn't at the peak itself.


Gammen på Kjerkeåsen
the goahti at Kjerkeåsen peak

En liten godtbit på den siste toppen før vi gikk tilbake til bilden
A snack at the last peak before we went back to our car. 
søndag 5. mai 2019

Orcas uke
I løpet av 14 uker vil alle våre Siberians ha hver sin uke på Instagram. Følg hos gjerne på Snøfrost Siberians. Etter uken vil alle bilder og tekst også publiseres her i bloggen.

During 14 weeks all our Siberians will get one week each on Instagram. Feel free to follow us at Snøfrost Siberians. After the week all photos and text will be published in the blog as well.


Uke 18 er Orcas uke


Snøfrost Ymer den Digre Orca, aka Orca, er gutten vi beholdt fra Norrønkullet. Han er snaat 5 år ung og er en glad, sterk, snill og godt arbeidene hann.
Orca har tatt sine helsetester, og hans hofter er A (beste mulige), øyenlysning og gonioskopi er uten anmerkning. Hans utstillingsresultater er opp og ned, men han har to CERT og et 3. CK som sine beste resultater.

Week 18 is "Orca week".
Snøfrost Ymer den Digre Orca, aka Orca, is the boy we kept from the Norse litter. He is soon 5 years young and a happy, strong, gentle and good working guy.
Orca has had his health tests done and his hips are A (excellent) and his eyes are clear + gonioscopied clear. His showresults are up and down with two CACs and a 3rd CQ (champion quality) as his best results.


Dag 2


Orca som en ung valp på 7 uker. Hans første møte med den blå ballen. Den var interessant, men han var litt forsiktig rundt den i starten. Så ble den bare morsom og gøyal :)

Day 2
Orca as a young puppy at 7 weeks old. His first meeting with the blue ball. He found it interessting, but was a bit careful around it at first, and then found it to just be fun fun fun :)


Dag 3


En oppfølgning fra gårsdagens bilde. Orca forrige vår (nesten 4 år gammel), fortsatt leken og glad i litt moro-tid med en ball. Dette har selvsagt ikke endret seg fra forrige år. Han viser også sine gode bevegelser på dette bildet.

Day 3
A follow up from yesterday's photo. Orca last spring (almost 4 years old) still playful and enjoys some fun-time playing with a ball. This of course hasn't changed from last year. He also shows off his good movements in this photo.


Dag 4


Orca er en sterk hund som er perfekt for køving i sommermånedene. Han liker jobben godt også.

Day 4
Orca is a strong dog perfect for backpacking during the Summer months. And he enjoys the work a lot too.


Dag 5


Orca børstet og badet for en kommende utstilling. Han har mange fine trekk, selv om han ikke er noen stor utstillingsvinner. På bildet ser det ut som han er kortere i beina enn han virkelig er pga høyden på gresset.

Day 5
Orca groomed and bathed for an upcomming dogshow. He has alot of nice features on him, even if he isn't a big show winner. In the photo he seems lower on legs than he really is due to the grass.


Dag 6


Orca har en av hunderompene jeg ser best når jeg kjører slede eller vogn da han hovedsakelig blir brukt bakerst. Her er han til venstre. Han gjør det bra midt i spanne også, men er ingen god lederhund selv om han kan bli satt frem hvis det blir nødvendig.

Day 6
Orca has one of the dog behinds I see best when out sledding as he is mainly used in wheel position. Here seen to the left. He goes well in team position as well, but is no real lead dog even if he can be put up front if need be.


Dag 7


Orca er Truls hund og min. Truls likte Orca som ung rampevalp veldig godt, og selv om jeg valgte ham til å bli hannen vi beholdt fra kullet, har han alltid vært litt Truls sin hund. Truls er også den som gav ham navnet Orca, det var meningen han skulle hete Ymer. Orca har tross alt ingenting å gjøre med Norrøn mytologi, så han er "unntaket" i dette kullet og heter både Ymer og Orca på stamtavla.

Day 7
Orca is Truls' dog as well as mine. Truls fell in love with the little rascal as a young pup, and even though I chose him to be the male to be kept from the litter he has always been a bit Truls' dog. Truls is also the one who named him Orca, he was ment to be "Ymer". Orca is after all nothing to do with Norse mythology so he is the "odd one out" in this litter, being named both Ymer and Orca in his pedigree name.


onsdag 1. mai 2019

Titopper'n start 1. mai

The starting point for "ten peaks" the 1st of May

Dalbris, Polaris, Beringia og meg på toppunktet
Dalbris, Polaris, Beringia and me at the peak

Klikk på bildet for å se det større. Total distance ca 8 km
Click on the photo to view it larger. Total distance about 8 km

Første titopper'n tur i år gikk til Geitebuvarden. Litt kjedelig at den går frem og tilbake langs samme løypa, men totalt sett en fin tur. I motsetning til i fjor så hadde vi denne gangen overskyet og fint vær noe som gjorde at vi fikk sett utsikten fra endepunktet på løypa.  Denne toppen ligger nesten rett på andre siden av Norsjø fra der vi bor.

Med oss hadde vi Beringa, Dalbris, Stjerne og Orca med kløv, samt Polaris.


The first ten peaks hike this year went to Geitebuvarden. A bit boring that we had to go back and forth along the same path, but in total a nice hike. In contrast to last year we had nice and cloudy weather this year. This meant we were able to enjoy the view from the end point of the path. This peak is almost exactly at the opposite side of lake Nordsjø from our home.

Beringia, Dalbris, Stjerne and Orca were backpacking, and Polaris tagged along this day.


mer enn halve stien går langs berg og steinete grunn
more than half of the path is a long bare rock or rocky groundssøndag 28. april 2019

Sågas uke

I løpet av 14 uker vil alle våre Siberians ha hver sin uke på Instagram. Følg hos gjerne på Snøfrost Siberians. Etter uken vil alle bilder og tekst også publiseres her i bloggen.

During 14 weeks all our Siberians will get one week each on Instagram. Feel free to follow us at Snøfrost Siberians. After the week all photos and text will be published in the blog as well.Uke 17 er Sågas uke


Snøfrost Såga den Vise er den eneste tipsa og første valpen som ble født i Snøfrost Norrønkullet. Hun er en "kruttønne" av energi, men har også utholdenhet. Såga er en av våre beste hunder i selen, og gjør det bra i bakerste (wheel) og midt-posisjoner. Noen ganger blir hun litt for nysgjerrig og distrahert av andre ting, så hun er ikke en leder i spannet. Med oss, hennes oppdrettere og eiere, er hun veldig glad i kos, klapp og opperksomhet, men hun er litt selektiv med fremmede.
Hun er øyenlyst og gonioskopert uten anmerkninger. Hun har blitt vist begrenset på utstillinger, og har flere best i rasen valp, og et CERT og best i rasen som beste resultat som voksen.

week 17 is "Såga week"
Snøfrost Såga den Vise (Såga the wise) is the only girl and first puppy to be born in Snøfrost Norrønkullet (the Norse litter). She's a "barrell of gun powder", a Norwegian proverb to describe someone or something with lots of energy than can be released quickly. But she also has stammina. Såga is one of our best working dogs and does well in wheel and team. Sometimes she gets a bit too curious or distracted so she's not a lead dog. With us, her breeders and owners, she loves cuddles and attention but she is picky when it comes to strangers. Eyes are screened clear and gonioscopied clear. She has been shown a limitied number of times and has several best of breed puppy and a CAC and BOB as best results as an adult.


Dag 2


Dette er en av mine favorittbilder av henne som valp. Hun var en kvikk liten jente og kunne gå i evigheter. Dette bildet er tatt fra en gåtur på høyfjellet når hun var 3 måneder gammel. Vi var redd det ville bli for mye for henne og broren hennes, men det var ingen grunn til bekymring. Hun hadde fortsatt energi igjen når vi kom hjem igjen.

Day 2
This is one of my favourite photos of her as a puppy. She was such an alert little girl and could keep on going forever. The photo is from a hike in the high mountains when she was 3 months old. We were afraid it would be too much for her and her brother, but we hadn't had to worry. She still had energy to spare when we got back home.


Dag 3


Såga har lært at det er fint å bli våt på beinene og magen for å kjøle seg ned på en varm sommerdag. Som en ung hund ville hun ikke engang tråkke i en vanndam. Dumme jenta :)

Day 3
Såga has learnt that on a warm summer's day it's a good thing to get your feet and belly wet in order to cool down. It took a warm day to learn it. As a youngster she wouldn't even step in a puddle, silly girl :)Dag 4


Det å gå en tur med Såga er ikke det enkelste i verden. Hun trekker hardt hele veien. Du får en noe spesiell gåstil når du går med hunder som trekker slik. Len deg tilbake og hold tilbake hundene delvis med din egen kroppsvekt. Vi går selvsagt med dem i kortseler og et bra trekkbelte på oss selv. Hvis vi ikke gjorde det ville vi ikke hatt noen skuldre og armer igjen etter turen.

Day 4

Going for a walk with Såga isn't the easiest thing in the world. She pulls hard all the way. You get a rather special way of walking when you walk dogs with this attitude, lean back and hold the dogs partially with your own bodyweight. We of course walk them in short harness and a proper belt on ourselves. If not we wouldn't have any shoulders and arms left after the walk.


Dag 5


Jeg har ikke så mange gode bilder av Såga i selen siden hun vanligvis er lengre bak i spannet. Her er ett fra hun hvar unghund og ble trekktrent med sykkel sammen med sin far Freke.

Day 5
I don't have that many good photos of Såga in harness as she usually is further back in the team. Here is one when she was a young girl and was harness trained infront of the bicycle together with her dad Freke.

Dag 6


Høst og vinter er vår hovedaktivitet trekking, men seinvår og sommer går vi på mange turer med hundene. Hunden køver ofte hvis det ikke er for varmt. Såga er ikke noe unntak. Bildet er fra sommeren 2017 og den andre hunden er hennes bror Orca.

Day 6
During fall and winter our main activity is pulling, but during late spring and summer we go on many hikes and the dogs often backpack if it isn't too hot. Såga is not exception. Photo is from Summer 2017 and the other dog is her brother Orca.


Dag 7


Bildet er fra vinteren 2018 når vi fikk masse nysnø i løpet av et par dager. Hundene hadde det veldig moro med å løpe og hoppe rundt i den løse nysnøen. Dette er et bildet jeg liker veldig godt av Såga tatt av min mann, og redigert av meg for å få frem de virkelige fargene og lyset (orginalen var undereksponert). Det summerer opp Såga på en god måte; glad, gal og elsker og løpe og hoppe rundt i snøen.

Day 7
Photo from the winter of 2018 when we got a lot of snow in a couple of days. The dogs had great fun running and jumping around in the fresh and loose snow. I love this shot of Såga captured by my husband, and edited by me to bring out the real colours (the orginal had too low exposure). It sums up Såga in a good way, happy, crazy, and loving to run and jump around in the snow.