4 uker gamle Snøjotner

 4 weeks old Snøjotner

Fra første turen utendørs, 3 uker gamle
From their first time outdoors, 3 weeks old

I morgen er Snøjotnekullet 4 uker gamle, men siden det er søndag og fridag i dag benyttet jeg sjansen til å ta noen bilder av dem ute. Utviklingen går i en rivende hastighet på disse små polarhundene. De har nå fått ormekur x2 (Banminth ved 2 uker og Panacur ved 3 uker), de har fått sine klør klipt, de har fått et par turer utendørs og flere turer ned i stua. De har begynt å leke en del med hverandre, de reagerer på lyd- og synsinntrykk. De er nysgjerrige, våkne og lærer fort verden å kjenne.  De har fått sine første tenner og de spiser alle kjøtt, men morsmelk er fortsatt hovedføden. De er veldig flinke til å gjøre fra seg på kladden vi har i kassa, mens de sover på teppet. Dette gjør renholdet langt enklere for oss. Flinke små!  

I løpet av den neste uken vil de begynne å bevege seg lengre (i tid, mer enn avstand), og nærme seg "krokodillealderen". Det vil si den perioden hvor de vil smake på, bite i og henge fast i det meste som kan være interessant. De har allerede begynt å smake på både sko, jakker og en kamerastropp. 

De har også begynt å vise litt av hvem de er, men det tar helt klart fortsatt tid før vi vet hvem som blir her, og hvem som skal hvor. 


Tomorrow Snøjotnekullet turns 4 weeks old, but since it's Sunday and a day off from work, I took some new photos of them outside today. Their development goes fast with these little polar dogs. They have gotten their 1st and 2nd deworming (Banminth at 2 weeks, Panacur at 3 weeks). They've had their claws trimmed, gotten a few trips outside and more in the livingroom. They have started to play with eachother and react to sound and sight stimuli. They are curious, awake and learn the way of the world fast. They have gotten their first teeth and all eat meat, though mother's milk is still their main source of nutrition. They have gotten very good at pee and poo on the dipercloth in the whelping pen, and sleep on the carpet. This makes the cleaning a lot easier for us. Good little ones! 

During the next week they will start to move around for a longer time, and get close to the "crocodile age". By that I mean the period were they will taste, bite and latch onto pretty much everything that might be interesting. They have already tasted shoes, a jacked and a camera strap. 

They have started to show some of who they really are, but there will still be quite some time before we know who stays and who goes were.


Noen bilder fra i dag, i fødselsrekkefølge.
Some photos from today, in the same order they were born.

Svart hann "mini Orca"
Black male

Grå tispe
Grey girl


Svart tispe
Black girl

Grå hann - "Toflekk"
Grey male

Mørk grå hann - "Enflekk"
Dark grey male


Kommentarer