2022 - Annus horribilis?

 


Romjulen er tiden for å reflektere over tiden som har gått og se fremover til tiden som kommer.
2022 har vært et år fyllt av utfordringer, uforutsette hendelser, tap og sorg, men også glede, gode minner, fremgang og latter. 

The time between Christmas and New Year is a time to reflect on the year that went by and look forward towards the time that will come. 2022 has been a year filled with challenges, unexpected events, loss and grief. But also joy, good memories, progress and laughter.


Et utfordrende år 

A challenging year

I stedet for å dvele ved alt som ikke har gått som ønsket i 2022 går jeg bare raskt igjennom hendelsene. Skriver sjelden noe personlig om meg selv, men i år føler jeg at det er nødvendig for å gi et visst perspektiv på ting. Året startet med at jeg følte meg i alt annet enn god form, jeg hadde vondt over alt var trøtt og sliten. Det endte med en sykemelding i februar som har vart, i varierende graderinger, helt til nå i romjulen. I prosessen har jeg vært innom utallinge undersøkelser, blodprøver, og eksperter. Dessverre uten å komme til bunns i saken, men om ikke annet så føler jeg meg bedre og har funnet en behandling som virker, selv om den bør brukes kun 3-4 ganger i året. Denne tilstanden har gjort at jeg har orket langt mindre enn normalt noe som har gjort utslag på hva jeg har bedrevet av aktiviteter.

To not dwelll too much on the negative parts of the past year, I only recap the events here. 
I rarely writes something personal about myself, but this year I feel it is necessary to give a certain prespective on everything. The year started with me feeling everything but in good shape. Everything ached, I was tired and fatigued. It ended in a sick leave starting in February and went through the year with different percentages untill now. In this process I've been through numerous examinations, blood work, experts in different fields. Unfortunatly not getting a precise answer or a diagnosis. However I do feel better and we have found a treatment that works, even if it should be applied only 3-4 times a year. This condition has taken its toll on what I was able to do of activities this year.


I feburar hadde Såga økt tørste, men ingen kliniske funn. Så det ble det heldigvis ikke noe stort ut av. Hennes mor var lik når hun begynte å bli eldre så vi antar dette er noe som det ikke kan settes fingeren på, men som kanskje har gått i arv. 

Februar var også måneden vi måtte innse at hannvalpene til Såga fra Snøjotnekullet ikke kom til å få 2 testikler ned, ikke at vi trodde noen ville komme ned etter 12 måneders alder. Vi har opplevd testikler komme så seint som 9 måneder. Ene broren er kastrert, vår egne Jøkul er pr i dag ukastrerte, bortsett fra denne kjedelige tilstanden er alle brødrene flotte og friske hunder. 

In February Såga had an increased thirst, but there were no clinical findings. Luckilly it ended up in nothing. Her mother was the same when she started to get older so we presume this is some small thing with no clinical findings that might be inherited.

February was also the month when Sågas boys from the snow giants litter (Snøjotnekullet) turned 18 months and there were no chance of any of them getting two testicles in place.  Not that we thought any of them would after they turned 12 months old. One of the boys is castrated, our own Jøkul is not. Luckilly all the brothers are healthy and wonderful dogs except for their cryporchid condition. 


Dalbris ble paret med Orca en gang i mai, men ble ikke drektig. Vi har derfor ikke hatt noen valper i 2022.

I begynnelsen av juni måtte Fjellbris operere ut en knukket hjørnetann, alt gikk bra og Fjellbris har ingen problemer med en manglende tann.

Dalbris was mated with Orca once in May, but didn't end up pregnant. We haven't had any puppies in 2022 as this was our only attempt this year. 

In the beginning of June Fjellbris had to extract a broken canine. All went well, and Fjellbris has no problem with a missing tooth.Midten av juli medførte flere besøk av hoggorm, og en av de klarte å bite Energika i snuta som førte til en runde med smertestillende og væske hos veterinæren. Det var et bitt med tilsynelatende lite gift så hun trang ikke motgift. Hoggormen var også bortpå Venus, men hun fikk minimal kontakt og trang ingen behandling utover smertestillende og tilsyn. Begge var selvsagt med til vår faste veterinær, og vi var på klinikken inne til behandling raskt etter hendelsen fant sted. 
Det gikk heldigvis bra med de begge og ingen av dem fikk noen seinsakader etter hendelsen.

In the middle of July we had several visits from European adders, and one of them managed to bite Energika in her nose. This led to a round with painkillers and fluids at the veterinary. It was a rather mild bite so no antivenom was necessary. Venus was in minimal contact with the snake as well, but she only got some painkillers and of course being looked closely after. Both of the young girls came with us to our regulary veterinary of course. Both of them did well and none of them have any adverse long term effects after the bite.

Her er en blogpost fra 2020 da Beringia ble bitt av en hoggorm

Energika hos veterinæren etter hoggormbittet
Energika at the veterinary office after the Euopean adder bite

Deretter fikk Denali et veldig stygt sår i hodet som måtte renses og sys hos veterinær. Det grodde heldigvis fint og uten komplikasjoner. Hun fikk litt smertestillende og antibiotika.

August brakte med seg en utspilt mage hos Såga, noe som var en skremmende opplevelse. Venus fikk nesten samtidig et lite kutt i tredeputen. Dette grodde fint, men måtte selvsagt følges med på.


Next on the bad luck list was Denali with a really nasty sore in her head. It needed cleaning and stiching at the verinary office. Luckilly it grew nicely and without any complications. She was given painkillers and antibiotics. 

August arrived with a distended stomach on Såga, which was a frightening exerience. Venus got a small cut in one of her paws about the same time. This healed nicely but of course we had to pay attention to it and nurse it.

Pasientene ble med på hytta til foreldrene mine da noen dager etter Sågas utspilte mage
The patients came with us to my parents Summer house a few days after Såga had a distended stomach.


I midten av september fikk Stjerne en ekstremt stygg rift i den store tredeputa på ene fremlabben. Det ble en lang behandling. Hun fikk ikke gå på beinet på nesten 3 uker for å sikre at stingene ikke brast og at det grodde sammen. Heldigvis gikk det bra, men det var ikke gitt at labben kom til å bli helt bra når skaden oppstod. Dette skriver jeg mer om i en seinere bloggpost. 

In the middle of September Stjerne got a very big tear in her big paw pad on the left front leg. It ended up in a long period of nursing the paw. The first 3 weeks she wasn't allowed to stand on it to make sure she didn't burst the stitches and that it healed. Luckilly it went well, but it wasn't a given at the beginning. She might have ended up with some long term problems. I'll write more about her injury in a later blog entry.

Denne pasienten fikk mye sofakos mens labben måtte leges.
This patient got a lot of sofa cuddles as her paw had to heal.


Starten av treningssesongen til hundene førte til punktert dekk på dyck-vogna. Vi trøblet litt med å finne dekkverksted til å fikse dette, så det ble flere uker uten vogna. Til irritasjon for meg, og hundene var nok heller ikke så glade for det.

The beginning of the training seaons didn't go as planned either. My dyck-cart got a flat tire and we had some trouble finding a tire shop that could help os fix it. It ended up with weeks without the cart. Irritating for me, and the dogs weren't too happy either.


18. november måtte vi si forvel til vår kjære Denali 13,5 år gammel
The 18th of November we had to say goodbye to our beloved Denali, 13,5 years old.


I starten av desember fikk jeg Covid for første gang med feber, ekstrem hoste så jeg ikke kunne si en hel setning engang, tap av lukt og smak. Det i seg selv ville ikke vært så ille om det ikke var for at jeg måtte kansellere et dommeroppdrag da det ble umulig å gjennomføre i daværende form.  Det føltes som et stort tap at jeg måtte melde avbud.

In the beginning of December I got Covid for the first time with a fever, extreme caughing. I couldn't even speak a sentence. I also got a loss of taste and smell. It wouldn't have been too bad if it wasn't that exact weekend I were ment to judge a dog show. It was impossible to go through with it when I was as badly affected as I was.  It felt like a big loss to have to cancel.


17. desember skulle vi vært på showet til Den Spanske Rideskolen i Wien på Fornebu, et show jeg har hatt lyst til å se siden jeg var liten jentunge. Men arrangøren hadde gått konkurs fikk vi vite rett før og deremd var showet først utsatt og deretter avlyst. 

The 17th of December we should have been on the Spannish Riding School in Wien show at Fornebu in Oslo. This is a show I have wanted to see since I was a little kid. However the company putting on the show went broke, something we found out right before the event. It was first postponed and then canceled.


Treningsveiene er nå dekket av is pga regnet, og det er usikkert når de blir farbare igjen, og jeg tør ikke kjøre hundene på slikt føre med tanke på skader de kan pådra seg.  Ser ut som det beste jeg kan håpe på er at det blir såpass mildt at isen forsvinner og vi får frossen grus å kjøre på.

At this point in time our training roads are covered with ice due to the weather and it is uncertain when it will be possible to drive dogs on it again. I don't take the chance on the ice because of the risk of injury to the dogs. Looks like the best I can hope for is enough mild weather that the ice melts and we get frozen gravel instead.

Nå er det under 4 døgn igjen av 2022 så det er vel begrenset hvor mye mer som kan gå galt dette året.     Så håper vi på langt færre hendelser av det negative slaget i 2023. 

At the present time it is less than 4 days left of 2022, so there is a limit to how much more might go wrong this year. I hope for a lot less negative happenings in 2023.

Gode minner vi tar med oss videre

Good memories to remember

2022 har heldigvis også bydd på mange fine stunder og gode minner for fremtiden. 
Det er vanskelig å velge bare noen få bilder for å representere et helt år med hverdager, men her er et lite knippe collager fra året som har gått.

2022 has also given us many nice moments and good memories for the future. It is difficult to choose just a few photos to represent an entire year worth of "everydays", but here are some form the past year
Hverdagene er stort sett fine og de fleste av våre hunder fungerer fint sammen og alle har et tydelig og fint språk. Noen er ikke bestevenner, men selv de går uten problemer sammen i hundespannet eller på tur.  Jeg har skrevet litt om det i innlegget om flokkdynamikk

On the day to day basis the days have been good, and our dogs work well together. All have a very clear and easy to read language. Some of them are not best friends but even they work together with no problems in the team or when we walk them. I have written a little bit about it in this blog entry


Lørdag 18. juni ble Fjellbris norsk veteranvinner 2022 og Tundra norsk juniorvinner 2022. 
Polaris fikk CACIB fredag 17. juni. Dette var en del av trippelutstillingen i Sandefjord . Energika, Venus og Orca fikk fine kritikker på disse utstillingene også.

Saturday the 18th of June Fjellbris became Norwegian veteran winner 2022 and Tundra became Norwegian junior winner 2022. Polaris got a CACIB on Friday the 17th of June. This was a part of  the triple dog show in Sandefjord. Energika, Venus and Orca got  nice critiques on the shows too.

Snøfrost Arktisk Tundra, Norsk Juniorvinner 2022
Snøfrost Arktisk Tundra, Norwegian Junior winner 2022

Snøfrost Kjølige Fjellbris, Norsk Veteranvinner 2022
Snøfrost Kjølige Fjellbris, Norwegian Veteran winner 2022


På utstillingen på Karmøy i slutten av juli gjorde Tundra og Nunatak det svært bra, og Mjoll fikk også fine kritikker. 
Tundra endte opp som BIR og 2. best i gruppen fra juniorklasse på lørdag, men var ikke påmeldt søndagen. Hun er trent, holdt og handlet av sin fôrvert Alice som gjør en super jobb med henne. 

Nunatak ble 2. beste tispe på lørdag bak sin søster, og Best i rasen på søndagen. 


At the dog shows on Karmøy at the end of July Tundra and Nunatak did very well, and Mjoll also got nice criques. 
Tundra ended up as BOB and 2nd best in group from junior class on Saturday, but was not entered on Sunday. She is trained, kept and handled by Alice who has her on breeding terms and does a wonderful job with her.

Nunatak became 2nd best bitch on Saturday, behind her sister, and BOB on Sunday. 

Søstrene Tundra og Nunatak, juli 2022
The sisters Tundra and Nunatak, July 2022


I august fikk Noatak gode resultater på en mentalevaluering, noe som gledet oss stort. 

In August Noatak got a good description on a mental evaluation, something I was really happy about.September kom med et nytt flokkmedlem i vår herlige, trygge, flotte og gode unge hannhund Nowo
In September we got a new pack member in our wonderful, outgoing, great and good young male Nowo
De unge hundene våre født i 2020 og 2021: Drífa, Jøkul, Tundra, Energika, Venus og Komet er alle friske og fine, trivelige og hyggelige hunder. Flere av dem viser lovende takter i selen, og jentene har alle fått fine kritikker på utstillinger. 

Our young dogs born in 2020 and 2021: Drífa, Jøkul, Tundra, Energika, Venus and Komet, is all healthy, pleasant, nice and enjoyable dogs. Several of them shows promising tendencies in the harness, and the girls have all gotten nice critiques at dog shows.

Energika og Drífa viser lovende taker i selen
Energika and Drífa shows promise in the harness.


Mjoll og Nunatak fra henholdsvis Snøjotnekullet og Alaskakullet har blitt helsetestet med gode resulater på både ledd og øyne.  De bor begge hos Ida Skjærstad med familie. Begge disse jentene har også gjort det bra på utstillinger i 2022.
Huldra ble øyelyst for 2. gang med fine resultater. 

Mjoll and Nunatak from the Snow giants litter (Snøjotnekullet) and the Alaska litter have had their health screenings with good results on joints and eyes. They both live with Ida Skjærstad and family. Both of the girls have done well at dog shows too.
Huldra was eye screened for the 2nd time with good result. 


Ikke mist vil jeg takke alle våre valpekjøpere som gir Snøfrosthundene gode hjem rundt omkring. Vi har ikke så veldig mange kull og alle valpene betyr mye for oss og vi setter stor pris på å følge med på hverdagene hos deres nye eiere. 

Last, but not least, I want to thank all our puppy buyers that give their Snøfrost dogs good and happy homes. We don't have that many litters and all of our puppies means a lot to us. We appreciate being able to follow the dogs in their new homes and see how they are doing.


Blikket rettet fremover

Eye on the future

2023 er snart her, og for dette året har vi flere håp og planer. Vi vet at planer kan både feile og endres. Noen ganger endres de med vilje, noen ganger er endringen av liten betydning og andre ganger er det litt kjedelig at man ikke oppnår det man ønsker. Vi skriver derfor ingen av våre planer i stein, men bruker de mer som en rettesnor over hva vi håper og oppnå i løpet av fremtiden. 

2023 is soon upon us, and we have several hopes and plans for the new year. We know that plans might fail and be changed. Sometimes we change them, sometimes the change is of little importance and sometimes it is a disappointment not to be able to do what you hoped and planned. For this reason none of our plance are written in stone, but we use them as a guideline for what we hope to achieve in the future.


De unge hundene skal helsesjekkes for første gang, og det er jo alltid spennende. Vi venter til de har fylt 2 år med offisielle helsetester på ledd og øyne. Dette betyr at Drífa og Tundra nok vil sjekkes i starten av året, mens Energika og Venus nok blir sjekket først til høsten igjen. Jøkul blir antagelig øyelyst, men han er kryptorchid og vil derfor ikke gå i avl. Komet håper vi finner sitt perfekte hjem som en turhund. Han er også kryptorchid og ingen avls- eller utstillingshund.

The young dogs will be health screened for the first time, and that is always exciting. We will wait untill they turn 2 years old with the official screenings for joints and eyes. This means Drífa and Tundra will be the first ones out in the beginning of the year. While Energika and Venus will be checked in the autumn. Jøkul will most likely be eye screened, but he is cryptorchid and not to be bred from. Komet we hope will find his perfect home as a dog for hikes and cuddles. He too is a cryptorchid and not of breeding or show quality for that reason. 

Komet vil se etter sitt nye hjem i 2023
Komet will be looing for his new home in 2023


I mai er det European Dog Show i Danmark, der har jeg alle planer om å delta. Dette er en utstilling som det er moro å bli med på, men hvor jeg ikke har noen mål om resultater.  Ellers håper vi å delta på noen større og mindre utstillinger i Norge og kanskje også noen andre i utlandet dette året. 

In May European Dog Show will be in Denmark. I plan to participate with a couple of dogs. This is a dog show that it's fun to take part in, but where I don't have any goals of any results. We hope to participate in some larger and smaller shows in Norway and perhaps some abroad as well during 2023.Jeg har et dommeroppdrag som jeg gleder meg til på seinhøsten 2023, og et par ringsekretæroppdrag før den tid. Det vil antagelig bli flere ringsekretæroppdrag, det er blir vanligvis det.

I have a judge appointment that I am very much looking forward to in the late fall of 2023, and a couple of ring steward appointments prior to this. Most likely there will be more ring steward appointments, it usually is.Det er en del som spør oss om kullplaner, og vi har noen planer. Som alt annet er de ikke skrevet i stein. Vi vil forsøke å pare Dalbris på nytt når hun får løpetid, så får vi se om hun får noen valper. Vi vurderer å pare Huldra eller Drífa i løpet av 2023. Drífa må selvsagt helsetestes først, hun har blitt DNA testet, men en slik test avdekker bare noen få relevante sykdommer for siberian husky, men vi kjører testen da den også gir en god del annen interessant informasjon. Mer om DNA tester kommer i et seinere bloginnlegg. Vi planlegger ikke 3 kull, men det er slik vi ser det nå, 3 muligheter.

We have request about breeding plans, and we do have some plans. As with everything else it is not written in stone. We will try to mate Dalbris once more when she goes into heat next time, and maybe she'll have some puppies this time around. We are looking into perhaps mating Huldra or Drífa during 2023. Drífa of course have to be health screened first. She has had her DNA screened, but since such a test only says something about a few relevant diseases for our Siberian Huskies it's not a full health screening by far. We still do it as the test also have some other interessting information. More about DNA tests in a later blog entry. We do not plan to have 3 litters in 2023 but there are, as it looks right now, three possibilites. 

Dalbris, Huldra og Drífa, 3 tisper vi vurderer for kull i 2023
Dalbris, Huldra and Drífa, 3 girls we are considering for a litter in 2023


Hvis bare kroppen samarbeider litt bedre i 2023 enn i 2022 så ser jeg også frem til mange fine turer, reiser og kjøring med hundene. Noe av det i litt mer krevende terreng enn det 2022 tillot. Noen langturer blir det neppe, men dagsturer er også veldig fine og godt for både kropp og sjel. 

If only my body cooperates a bit better in 2023 than it did in 2022 I look forward to many nice hikes, trips and running the dogs. Some of it in more demanding terrain than this year allowed. Some long hikes is probably not possible, but daytrips are also very nice and good for both body and soul.

Jeg håper på mer av dette i 2023 - til fots, med vogn, med ski og slede
I hope for more of this in 2023 - on foot, with the cart, with skis and sled


Da gjenstår det bare å ønske dere alle
All that remins now is to wish you all 
Kommentarer