Titopper'n 2019: 3 "topper"

Ten peaks: 3 "peaks"

Dagens turfølge: Naisha og Huldra med kløv, Freke og Fjellbris.
Today's hiking buddies: Naisha and Huldra backpacking, Freke and Fjellbris

Onsdag 8. mai var vi på vår 2. Titopper'n tur for i år. Vi gikk en runde i et område vi har gått mange ganger tidligere, blant annet: 20182017, 2015, 2011.  I år tok vi også med oss turen bortom den nye gapahuken ved Hvitsteintjenn som har blitt en ny trimpost i Titopper'n Grenland. Dette kan vel ikke akkurat kalles en topp, men det er fint rundt dette vannet. Neste gang kommer vi nok til å gå rundt vannet i stedet for frem og tilbake.

Wednesday the 8th of May we went on our 2nd Ten peaks hike this year. We went for a round in an area we've walked many times previously, among them: 2018201720152011. This year we also walked by the new lean-to by Hvitsteintjenn which has become a new post in Titopper'n Grenland. This cannot exactly be called a peak, but it's nice around this tarn. Next time we'll probably walk around it instead of back and forth.

Klikk på bilde for å se det i større format
Click on the picture to get it bigger.
t


HvitsteintjennPå vei til Piggen
On our way to Piggen


Fjellbris og Freke fikk øye på et ekorn oppi trærne og ville gjerne "hilse på det". Heldigvis for ekornet er det sikker på foten oppi trekronene, og hundene kan ikke klatre. Men optimister var de.

Fjellbris and Freke saw a squirrel in the tree tops and would love to "say hi". Luckily for the squirrel it is sure footed in the canopies, and the dogs cannot climb. They were a bit too optimistic.Blåbærblomster!  Håper på mange gode bær seinere i år
Blueberry blossoms! I hope for lots of yummy berries later this year.
Piggen


Fjellbris på toppunktet Piggen. En topp midt i skogen i Solummarka.
Fjellbris at the peak Piggen. A peak in the middle of the forest in Solummarka.


Kjerkeåsen


Den beste utsikten på hele turen er nå vi har gått opp det meste av bakkene til Kjerkeåsen, men ikke er helt fremme ved toppunktet.

The best view on the entire hike is when we've walked up most of the hills to Kjerkeåsen, but isn't at the peak itself.


Gammen på Kjerkeåsen
the goahti at Kjerkeåsen peak

En liten godtbit på den siste toppen før vi gikk tilbake til bilden
A snack at the last peak before we went back to our car. 
Kommentarer