Folketrokullet er "våkne"

 The Folkelore litter is "awake"

Matfest / Food fest

Valpene i Folketrokullet har nå rundet 3 uker. De vokser alle sammen godt, og har rundet 2 kg. De har begynt å spise fast føde i form av Vom og Hundemat Puppy som de blir foreløpig tilbudt 2 ganger i døgnet. Resten av føden er fortsatt morsmelk.  De har virkelig våknet opp og har begynt å leke og utforske verden rundt seg. De har vært sin første tur ned i stua noe de alle tok på strak pote. 


The Folklore litter puppies have turned 3 weeks old. All of them are growing very well, and they weigh in at more than 2 kg of weight. They have started to eat solid foods as in fresh meats from Vom and Hundemat Pupp. The rest of their food is still their mother's milk. They really have awakened, started to play and explore the world around them.  They've had their first trip in the living room, somthing all of them enjoyed.

Tispe 3, med Vomtryne 
Female 3 with a Vom face

Den andre runden med kloklipping står på timeplanen. De har nå begynt å få kontroll på å holde varmereguleringen, de kan selv både tisse og ha avføring  - og dette letter jobben for mamma Huldra, og mer jobb for oss.  Nå venter vi på at været skal bli litt varmere og hagen tørke opp litt så de små også kan få sine første turer ut. Normalt sett ville vi latt de gå ut allerede nå, men siden været er grått, det fortsatt ligger litt råtten snø i hagen og resten er søle så utsetter vi noen dager til. I følge værmeldingen er det gode utsikter til bedre utevær i løpet av den kommende uka. 


The second round of claw trimming is on the time table now. They  have started to gain control on the temperature regulation and they are able to both pee and defecated on their own - this makes Huldra's job easier (and ours more work). Now we are waiting for the weather to get warmer and the garden to dry up a bit so the puppies can go outside a little bit as well. Normally we would have let them have their first visits outside by now, but the weather is grey, there are still a lot of rotten snow in the garden and the rest is mud. So, we wait a few more days. Acording to the weather forecast there are good chances of staying a bit outside in the comming week.

Søvn er fortsatt en stor og viktig del av døgnet
Sleeping is still a big, and important, part of the day

Collagene under er tatt i dag, og valpene var litt trøtte så ikke helt ideelt tidspunkt for å ta bilder. Vi får se om vi klarer å ta bilder på mer korrekt tidspunkt neste gang vi tar individuelle bilder. De blir jo stadig våkne i lengre strekk av gangen. 

The collages below are taken today, the puppies were a bit tired at the time so not the best time for a photo shoot. We'll try to take photos at a better time next time we do individual shots. After all they are staying awake for longer periods of time with each passing day.Kommentarer