4 uker game: Utetid og utvikling

 4 weeks old: Spending time outside and dvelopment

4 uker og 3 dager gamle / 4 weeks and 3 days old

Valpene har allrede rukket å bli 4 uker gamle, og min tid på PC'n henger ikke med i svingene så jeg ligger litt på etterskudd. Bildene under er tatt den dagen de ble 4 uker (bildet over er i tatt i dag). Snøen har endelig smeltet på nesten hele tomta og den har tørket opp litt slik at det ble fint valpevær. Det har skjedd en del utvikling på de få dagene som har gått siden valpene var ute for første gang. De løper og leker mye mer nå. De ser ut til å stortrives med turene ut. Morgendagen blir kanskje litt  utfordrende med mye regn, men så blir det heldigvis opphold igjen.  Valpene var ikke så begeistret for sterk og varm sol, men utover kvelden når det ble skygge var det langt bedre i følge dem. 

The puppies have already turned 4 weeks old, and my time infront of the computer isn't keeping up with them. I'm a bit behind on the updates. The photos below are taken the day they turned 4 weeks old (the photo above is taken today). The snow has finally melted in most of the yard and it has dried out a bit making it wonderful puppy weather. In the few days since they puppies went outdoors for the first them there has been quite a bit of development. They run and play much more now. They seem to thrive on the trips outside. Tomorrow might be a bit challengig with a lot of rain, but then it fortunatly the rain will stop again. The puppies didn't like the strong sun all that much, but in the evening and shadow it was fun being outdoors.


tispe 3, tispe 1 og hannen
female 3, female 1 and the male

De har nå fått kloklipp igjen, de spiser 4 måltider om dagen i tillegg til å fortsatt få noe melk av mamma Huldra. De har begynt på sin 2. ormekur (den gis over flere dager). Pr i dag har vi ikke sett noen innvollsormer hos valpene, men ormekurer skal gis til alle valper da de kan få innvollsorm fra mor i tillegg til at de jo så klart smaker på alt mulig.

They have once more gotten teir nails trimmed, and are now eating 4 meals a day in addition they still get some milk from mum Huldra. They have started their 2nd deworming (it's given for several days).  So far we haven't seen any intestinal parasites in the puppies, but regular dewormings are part of the health scheme for all puppies. They could get some worms through the mother's milk and of course they taste everything they find.


Utelusj! 
Lunch outdoors!


Huldra og tispe 4 
Huldra and female 4


Tispe 2 og tispe 3
Female 2 and female 3


Hannen og tispe 3 er målrettet
The male and female 3 right on target

Valpene begynner å vise oss hvem de er, og jeg begynner å lande på hvilke navn de skal få. Hvilken valp som skal hete hva er jeg derimot langt i fra sikker på enda, bortsett fra hannen. Denne uka har jeg ikke tatt indivduelle bilder av valpene, men her er et bilde av hver av valpene fra turen ut på 4-ukers dagen.  

The puppies are starting to show us who they are, and I am beginning to figure out which names they will be getting. However which puppy to get what name is not decided yet. This week I haven taken individual photos of the puppies, but here is one photo of each of the puppies from their trip outdoors on their 4-weeks old day.


Hannen / the male

Tispe 1 / Female 1

Tispe 2 / Female 2

Tispe 3 / Female 3

Tispe 4 / Female 4


Kommentarer