Folketrovalpene 1 uke gamle

 The folklore puppies are 1 week old


I løpet av sin første leveuke har alle mer enn doblet sin fødselsvekt. Alle valpene er rolige, fornøyde og legger godt på seg. De er sterke i kroppen, gode og runde å ta på akkurat som valper på denne alderen skal være. Huldra gir de mat, holder de varme og rene.  I denne unge alderen er det ikke så mye annet som skjer enn at de spiser, sover og legger på seg.  


During their first week of life all the puppies have more than doubled their birth weights. All of them are quiet, content and gaining very well. They have strong bodies, firm and round to the touch just like puppies at this age should be. Huldra provides food, keeps them warm and clean. At this young age it's not much happening. They eat, sleep and gain weight.  In the video below they are 5 days old.
Vi kan så vidt ane litt forskjellige personligheter hos de, men det er litt tidlig å si hvorvidt dette er noe som vil vedvare eller om det endrer seg når de vokser opp.  Per i dag har vi flere som spør oss om valpene og hvorvidt noe er ledig. Det kan vi ikke med sikkerhet si ennå. Vi lar ingen reservere en så ung valp, men ønsker å vente til de er litt eldre så vi vet litt mer om dem som individer. Endelig plassering skjer ikke før de er minst 7 uker gamle. Deres nye familier vil selvsagt vite lenge før den tid hvorvidt de får en valp eller ikke.  Det som er sikkert er at vi selv skal ha en av dem, og at det trolig er 1-2 ledige.  


We are able to see some small hints of different personalities at this time, but it's too early to say if it will stick or change as they are growing and developing. We do have several requests about the puppies and wether some are available. We cannot say for sure just yet. We have not reserved the puppies to any specific families yet, they are way too young for that. We need to wait for them to grow up a bit first. The final placements won't be chosen until at least 7 weeks of age, but of course the families will know if they are getting a puppy before that time.  We know that we want to keep one of them ourselves and 1 or 2 puppies might be available. Kommentarer