Hvor mange Snøfrost champions finnes det?

 How many dogs from Snøfrost are champions? 

N UCH NVV-18-19 Hightower's A Dream Comes True - Denali
Mor til de fleste fullcertede fra mitt oppdrett, stammor hos Snøfrost
Mother to most of the dogs with all needed CACs from my breeding, foundation bitch at Snøfrost

I Norge så har vi brukskrav til championatet, og de aller fleste hundene jeg har oppdrettet har kun blitt stilt i Norge, hvis de har blitt stilt ut i det hele tatt.  De fleste som har 1-2 hunder fra meg har kun disse to hundene så det å gjennomføre en merittering for å innløse et championat er ikke så lett. En god del av hundene bor også langt unna der det er gode treningsforhold vinterstid, og også langt unna de steder man kan forsøke en merittering. Nå skal jeg være den første til å innrømme at selv ikke våre hunder har forsøkt seg på noen merittering, selv om vi har nok hunder til å kjøre spann. Årsakene til at vi foreløpig ikke har kjørt løp og meritteringer kan være tema for en annen blogpost. 

Siden kravet om trekkhundprøve ble innført har kun 3 norske hunder blitt utstillings champions, og siden de strammet inn regelverket er det bare én norskeid hund som har oppnådd tittelen frem til og med desember 2021.

Selv om vi ikke har så mange hunder som står med titler i stamtavlen, så har vi ganske mange hunder som har oppnådd nok CERT til å innløse championatet med en trekkhundprøve. Hadde disse individene vært fra en rase uten brukskrav ville de hatt tittelen norsk utstillingschampion. Disse hundene har dermed bevist at de har de eksteriøre kvalitetene til å bli Norske utstillingschampions. 


In Norway a Siberian Husky needs a working merit in order to get the show champion title, and most of the dogs I've bred have only been shown in Norway if they have been shown at all. Most of the owners have 1-2 dogs, which means it's not so easy to do the working test. A fair number of these dogs also live in areas where the winter conditions aren't too good for sled training, and going to a test would mean many hours by car, if the weather is OK making it possible to cross the mountains.  I'll be the first to admit that not even our own dogs have been to any working tests yet. We do have enough dogs though. The reasons why we haven't attempted a working test could be a subject for another blog entry. 

Since the working test pass was introduced 3Norwegian owned dogs have gotten the show champion title, and since they tightened the demands further only one dog in Norwegian ownership has gotten the title until the end of 2021.

Even though we don't have many dogs with show champion titles, we have a fair amount of dogs that have received enough CACs to claim the title if they're able to get a good enough working test done. These individuals would have been show champions if they were of a breed not demanding you'll pass a working test. These dogs have proven they have the conformation qualites to become Norwegian show champions.


NVV-20 Snøfrost Kjølige Fjellbris

N UCH NV-08 Trunx Pox Lucas av Kitwanga x N UCH NVV-18-19 Hightower's A Dream Comes True

Fjellbris rakk akkurat ikke å få stor-CERTet før kravet om trekkhundprøve ble innført. Hun er fra mitt første kull, Værkullet født i februar 2012. 

Fjellbris got her final CAC a few months after the demand for working test was put in place. She is from  my first  litter. Det Weather litter born in 2012.

N UCH SEJV-12 NV-13 Snøfrost Isende Rim


N UCH NV-08 Trunx Pox Lucas av Kitwanga x N UCH NVV-18-19 Hightower's A Dream Comes True


Rim rakk og få sin N UCH tittel før kravet om trekkhundprøver kom, hun er fra mitt første kull, Værkullet

Rim got her Norwegian show champion title before the demand for a working test was in place. She is frommy first litter; the weather litter.


Snøfrost Skimmrende Stjernelys

C.I.B N UCH SEV-12-13-14 Zenko de Ciukci x N UCH NVV-18-19 Hightower's A Dream Comes True

Stjerne er fra Julekullet født i desember. 2014

Stjerne is from the Christmas litter born in December 2014


Snøfrost Frydefulle Serina og Snøfrost Glitrende Kongle


C.I.B N UCH SEV-12-13-14 Zenko de Ciukci x N UCH NVV-18-19 Hightower's A Dream Comes True

Dovah og Serina er kullsøsken fra Julekullet.

Dovah and Serina are siblings from the Christmas litterSnøfrost Ville Aniakchak

Carillon Sin Pusher x N UCH NVV-18-19 Hightower's A Dream Comes True

Frøya er fra Denalis 3. og siste kull, Alaskakullet. Født høsten 2015

Frøya is from Denalis 3rd and last litter, the Alaska litter. Born in the autumn of 2015.


NJV-18 NordJV-18 Snøfrost Tindrende Polaris

Libesol Passion Danger & Adventure x Snøfrost Skimrende Stjernelys

Polaris er født i Lucidakullet, seinhøsten 2017. 

Polaris is born in the Lucida litter, late autumn 2017


Disse 7 hundene utgjør 18,4% av de valpene vi har oppdrettet som er gamle nok til å kunne være fullcertet, og 43,7% av de hundene som har blitt stilt ut minst en gang. 

These 7 dogs are 18,4% of the puppies from our breeding old enough to have gotten all the necessary CACs, and 43,7% of the dogs actually having been shown at least once. 


I tillegg har følgende hunder fått minst ett CERT på en utstilling: 
In addition these dogs from my breeding has gotten at least one CAC:

Snøfrost Svale Dis (4x CERT, mangler stor-certet, men har mange reserve-cert) - Værkullet
Snøfrost Gnistrende Iskrystall (1x CERT) - Værkullet
Snøfrost Ymer den Digre Orca (2x CERT, mangler stor-certet) - Norrønkullet
Snøfrost Såga den Vise (1xCERT) - Norrønkullet
Snøfrost Unike Beringia (2x CERT, mangler et lite cert) - Alaskakullet
Snøfrost Varme Dalbris (2x CERT, mangler storcertet) - Vindkullet
Snøfrost Lysende Aldebaran (1x CERT) - Lucidakullet


Valpene fra mine siste kull har nesten ikke blitt stilt da vi først hadde "hundesykdommen" i Norge (ingen av våre hunder ble syke), og så kom koronapandemien. Tiden vil vise om også noen av disse vil oppnå ett eller flere CERT

The puppies from the last litters have barley seen the inside of a show ring as we first had a dog disease scare in Norway (none of our dogs got sick) then the Covid pandemic. Future will tell if some of these will ever be rewarded a CAC.
Kommentarer