Velkommen til verden Solkullet!

Welcome to the world Solkullet! (the Sun litter)
Igjen har det tatt altfor lang tid mellom blogpostene her. Til dels er det fordi vi gjør veldig lite annet enn det hverdagslige i disse pandemitider, og til dels fordi dagene flyr forbi fylt med andre ting enn digital tilstedeværelse. Men nå har jeg noe å skrive om.

8. august og natt til 9. kom Solkullet til verden. 


Once moe it has taken far too long between the blog entries. In part because we do vey little else than eveyday stuff in these pandemic times, and in part because the days flies by and is filled with other stuff than digital presence. But now I do have something to writhe about! 

The 8th of August, and night to the 9th, Solkullet (the sun litte) was born. 


Litt om foreldrene

A little bit about the parents:


Far til kullet er vår deleide Bolt, Northspring's Green Lake, som nå har bodd her i et års tid og vi har derfor rukket å bli godt kjent med ham. Planen var at han bare skulle være her en kort stund, men så stengte Covid19 pandemien ned alt og Bolt ble coronafast her i sør. Det har heldigvis ikke vært noe problem for han er en veldig grei, snill og omgjengelig kar.  Han er også sterk som en okse og jobber godt når han blir satt i en sele, og er snil som et lam med alt og alle andre. Det sagt så er han veldig glad i mat og kan kanskje bli litt overivrig til tider når det er tid for noe som er ekstra godt. Her hos oss har han blitt mest Truls sin hund, da Truls er hjemme med hundene hele dagene mens jeg er på jobb, og han fôrer dem de fleste dagene. Det har passet Bolt helt ypperlig. 

Bolt ble importert fra Serbia i et samarbeid med Snykovet i Tromsø, og er fra linjer som er avlet for å både ha litt lengde på beina, gjøre det godt i selen (hovedsakelig barmark) og i utstillingsringen. Hans far har gullmedalje i barmarks EM, og hans mor har en 9. plass fra EM, begge har flere utstillingstitler. Bolt selv har fått prøvd seg en del i selen, og har også gått løp. Han har god beinlengde og er fullcertet fra utstillinger.  Videre har han kløvmerke i bronse og sølv fra Norsk Polarhundklubb. 


The sire of this litter is our co-owned boy Bolt, Northspring's Green Lake. He as stayed with us for a year now and we have gotten to know him really well. We planned for a shorter stay, but then the Covid19 pandemic closed everything down and Bolt got "Corona stuck" with us in the south. Luckily that hasn't been a problem at all as he is a very easy, gentle and likable dude. He is strong as an ox and works hard when put in harness, and is easy with everything and everybody. Although he is a food hog and might become over the top eager when there are time for some treats.  At our place Bolt is mostly Truls' dog. As Truls stays at home with the dogs every day while I'm at work, and he brings the food most of the days. Something that Bolt knows to appreciate.

Bolt was imported from Serbia in collaboration with Snykovet kennel in Tromsø. He is from lines bred to have some length of legs, and with focus on doing well both as working dogs (mainly dryland) and in the show ring.  His father has a gold medal from dryland European Championship, and his mother has a 9th place in dryland European Championship. Both of his parents have several show titles. Bolt himself has been tried a bit in harness, and has run in a couple of races. He has good length of legs and has all necessary CACs for the championship title. He also have working pack dog achievement in bronze and silver from the Norwegian Polardog Club. Mor til kullet er vår Polaris, Snøfrost Tindrende Polaris, som er fra Lucidakullet vårt.   Hun er straks 
4 år gammel, og dette er hennes første kull

Polaris er en tispe med stor personlighet og mange meninger. Hun har tonnevis av energi, men tar det rolig og elsker å ligge ved/bak føttene våre når vi sitter i stua.  Polaris er veldig sosial og hilser mer enn gjerne på alle med logrende hale.  I selen er hun veldig ivrig, men hun har av ulike årsaker enda ikke blitt testet på noe særlig distanser. Det håper vi å få til etter kullet hennes.  Eksteriørmessig er det lite å utsette på henne, noe også utstillingsresultatene viser. Hun er både norsk og nordisk juniorvinner, fullcertet på første forsøk og ville vært champion hvis det ikke var brukssperre på tittelen i Norge. 
Planen var å stille henne litt også i utlandet, men så kom jo dette viruset og satte en stopper for de planene. Vi får se om vi får til noe etter mamma-permisjonen hennes.


The mother of this litter is our Polaris, Snøfrost Tindrende Polaris, who is from our Lucida litter. She is soon 4 years old, and this is her first litter. 

Polaris is a girl with a big personality and lots of opinions. She has tons of energy, but takes it easy and loves to lay behind our feet when we are in the living room. Polaris is a very social and outgoing girl who happily greets everybody with a wagging tail. In harness she is very eager, for different human reason she hasn't been tested over any distances. We hope to do so after her litter. From a conformation point of view there isn't much to put her down on, something her show results shows s well. She is both Norwegian and Nordic Junior Winner, and got all her needed CACs on the first try. She would have been a champion if there weren't a requirement for a working test to be graded 3rd price or better in Norway. The plan was to show her a bit abroad as well, but then this virus came along and put a stopper to those plans for now. We'll just have to see later if she will be shown abroad as well. Solkullet

❤️💙💙

8. august ble det født 1 tispe og 2 hanner. Fødselen gikk veldig lett og fint. De 2 første ble født med 20 minutters mellomrom. Så ble det en liten pause før nr. 3 kom til verden. 

Alle er grå, men i ulike sjatteringer. De er nå 3 døgn gamle (blir 4 dager i løpet av dette døgnet)

Tispa ble født først og med høyest fødselsvekt. Denne unge frøkna har allerede vist tegn til at hun har meninger, meninger om hvilken patte hun vil spise fra. Hun hadde som nesten 3 døgn gammel lagt på seg totalt 117g.

Første hannen er minst, men vokser like bra som sine søsken og vil nok raskt ta de igjen. Han er ikke unormalt liten bare noen få gram mindre. Totalt hadde han lagt på seg 123g

Den andre hannen har fått tegninger fra sin mormor Stjerne, med mye hvitt nedover nakken og mye hvitt i ansiktet. Han hadde totalt lagt på seg 141g

Alle ser sunne, sterke og vitale ut. Vi gleder oss til fortsettelsen og til å bli skikkelig kjent med dem. The 8th of August 1 girl and 2 boys were born. The birth was easy. The first two was born within 20 minutes of each others. Then a whelping pause before number 3 was born. 

All are grey, but in different shades. They are now 3 days old (turning 4 days during today). 

The girl was first to be born and with the highest birth weight. This young girl has already shown some signs that she has opinions, opinions about what teat to eat from that is. She had gained 117g during her first 3 days. 

The first male was the smallest at birth, but grows just as well as his siblings and probably will catch up in no time. He is not very small, just a few grams smaller. He had gained 141g in total. 

The second male have gotten his pattern from his maternal grandmother Stjerne, with a lot of white down the neck and a white face.  He had gained 141g in total. 

All look healthy, strong and vital. We are looking forward to the continuation and getting to know them.Nederste rekke: tispe, hann1, hann2
Lower row: girl, boy1, boy2


Kommentarer