Velkommen til verden Arktiskullet!

Welcome to the world Arktiskullet!


10. februar ble Arktiskullet endelig født, og det er nå 6 uker siden. Har - igjen - hatt lite tid til å skrive i bloggen, men her kommer i alle fall en liten oppdatering om kullet. 

Kullet består av 3 tisper som alle var reservert lenge før de ble født. Hvem som skal hvor er foreløpig ikke bestemt.  Ei beholder vi selv, men hun skal bo hos en fôrvert. Fôrverten kjenner vi fra før av da hun har en hund fra en av våre tidligere kull, og vi vet vår valp vil få et godt og fint liv der. 


The 10th of February our "Arktiskull" (the Arctic litter) was born. That's 6 weeks ago already. Again I haven't had much time to write in this blog, but here is an update about this litter. 

The litter consists of 3 girls, all of them reserved long before they were born. Who's going where is not yet decided. We'll keep one ourselves, but she is going to live on breeding terms with one of our previous puppy buyers. We know she'll have a very nice life with her. Bolt, Northspring's Green Lake,  er en del-eid hann med Snykovet kennel i Tromsø. Han er importert fra Serbia og er fra linjer som er avlet for å både ha litt lengde på beina, gjøre det godt i selen (hovedsakelig barmark) og i utstillingsringen. Hans far har gullmedalje i barmarks EM, og hans mor har en 9. plass fra EM, begge har flere utstillingstitler. Bolt selv har fått prøvd seg en del i selen, og har også gått løp. Han har god beinlengde og er fullcertet fra utstillinger.  Han har også kløvmerke i bronse og sølv fra Norsk Polarhundklubb. Ikke minst så er han en veldig snill, grei, kjælen og enkel hund. Han er nå på besøk hos oss, og slo seg til ro umiddelbart.


Bolt, Northspring's Green Lake, is a co-owned male with Snykovet kennel in Tromsø. He is imported from Serbia from lines bred to have some lenght of legs, and with focus on soing well both as working dogs (mainly dryland) and in the show ring.  His father has a gold medal from dryland European Championship, and his mother has a 9th place in dryland European Championship. Both of his parents have several show titles. Bolt himself has been tried a bit in harness, and has run in a couple of races. He has good lenght of legs and has all necessary CACs for the championship title. He also have working pack dog achievement in bronze and silver from the Norwegian Polardog Club. And not the least he is a very gentle, cudly and easy dog. He is visiting us at the moment and imediatly settled down. 


Beringia, Snøfrost Unike Berigia, er den beste lederen vi har til spannet vårt per i dag. Hun er en hund som gjør en god jobb i selen og blir bedre og bedre til mer erfaring hun får. Samtidig elsker hun sofakos og er en skikkelig kjælegris. Hun er litt selektiv på hvilke fremmede mennesker hun synes er helt supre, men kan stort sett lett overbevises med klapp og kos. Beringia elsker å løpe tulling raskt rundt i hagen, og når hun først setter i gang er det ingen som klarer å holde følge med henne. Hennes mor var også leder i vårt spann som yngre (og løper fortsatt tulling rundt i hagen i en alder av 11 år). Beringias farmor var en  leder av langdistanselinjer.

Beringia har 2 CERT fra utstillinger og mangler ett for å bli fullcertet. Hun har ikke gått noen løp pr i dag, men det er i planene for fremtiden. Hun har også kløvmerke i bronse og sølv fra Norsk Polarhundklubb.

Beringia, Snøfrost Unike Beringia, is the best lead dog we have at the moment. She is a dog that does an honest work in harness and gets better and better as she gains more experience. She also loves cuddles in the sofa. She could be a bit selective as to which strangers she loves immediately, but is easilly convinced with petting. Beringia just loves to run like mad around the garden, and when she picks up the speed and races in tight corners none of the others are able to keep up with her.  Her mother was a lead dog in our team as well in her younger days, and she still loves to run like mad in the garden at the age of 11 years.  Beringias paternal grandmother was a long distance lead dog. 

Beringia has 2x CAC from dog shows, and is missing one to have all she needs. She hasn't participated in any races yet, but we plan to make it in the future. She too has working pack dog achievement in bronze and silver from the Norwegian Polardog Club.


 


Utover sunne og friske valper så håper vi på noen som kan bidra positivt i hobbyspann. Har man ambisjoner om å kjøre løp hvor man også ønsker å plassere seg så er de nok ikke dette helt den beste kombinasjonen. Drømmen er at de også kan være ledere som sin mor, mormor, morfars mor og  flere slektninger på farssiden også. Bolt selv kan også gå i led, men gjør det stort sett ikke.

Så langt viser de 3 tispene et sosialt og fint gemytt, de er tøffe i terrenget, lekne friske og fine så langt vi kan se per i dag. Vår valp, selv om hun ikke vil bo fast hos oss, vil få prøvd seg i vårt spann når hun har vokst seg til. 


In addition to healthy puppies we hope for some that could be a positive addition to a hobby team in sledding. If the ambitions are higher and to race and compeet with the best this combination would probably not be the best one. The dream is that they could turn out to be leaders as well like their mother, maternal grandmother and grandfater's mother and several relatives on their father's side as well. Bolt himself are able to lead, but is mostly in wheel position. 

This far the 3 girls shows and sosial and nice temperament. They are good in the terrain, playful, healthy and good looking as far as we are able to see at this point in time. Our puppy, even if she won't live with us most of the time, will be tried out in our team when she is old enough. 


Tispe 1 / Girl 1

Tispe 2 / Girl 2


Tispe 3 / Girl 3En relativt lang video av valpene som 5-6 uker gamle (filmet over flere dager)
A somewhat long video of the puppies 5-6 weeks old (filmed during several days)
Kommentarer