Norsk Vinnerutstilling med forviklinger

 Norwegian Winner Show with entanglements


På grunn av den pågående Covid-19 situasjonen ble Norsk Vinnerutstilling i år flyttet fra Dogs4All som er avlyst til NKK Lillehammer 15.-16.august på  Birkebeineren stadion. Siberian husky hadde oppmøtetid kl.12:30, og som en tilpasning til coronasituasjonen fikk vi ikke komme inn på området før oppmøtetid. Rasens tid i ringen skulle være 30 minutter etter oppmøtetid. Etter rasens bedømmelse må man reise igjen med annet hunden blir BIR, da får man være igjen på et bestemt sted til gruppefinalen. Best in show blir ikke avholdt i disse tider på NKKs utstillinger.  Og det er ikke tilgang for publikum. 

Lillehammer ligger noen timers kjøring hjemmefra, men med såpass seint oppmøte fikk vi likevel en ganske rolig og normal start på dagen. Jeg hadde meldt på tre hunder, men tok med meg kun to: Polaris og Fjellbris. Jeg skulle videre for å hente en vogn, og dermed heller ikke hadde en handler til den tredje påmeldte. 


Due to the ongoing Covid-19 situation the Norwegian Winner Show was moved from Dogs4All, which is cancelled, to NKK Lillehammer the 15th and 16th of August at Birkebeineren stadium this year. Siberian Husky had a meeting time at 12:30 (p.m.), and as a corona measurement we weren't allowed into the area before the meeting time. The breed should start 30 minutes later. After the breed judgement you had to leave the area, unless the dog became BOB, then you were to stay in a designated area untill the group finals. Best in Show is not run in these corona times at NKK shows. And there is no admission for the public. 

Lillehammer is situated a few hours drive from our home, but with such a late meeting time we still got a fairly normal start to the day. I had entered three dogs, but only brought two: Polaris and Fjellbris. I was continuing further away after the show to pick up a training cart, and as such didn't have a handler for the thrid entered dog.


Turen oppover med henger på slep gikk som forventet. Litt tregere enn google maps antok oppover fra Hokksund til Hønefoss. I Hønefossområdet kjøres det en kort strekning på E16, og der hører jeg plutselig et "bang" og så en grov lyd som tilsier at noe blir slept i bakken. Hadde eksosanlegget ramlet ned? Det har jeg opplevd på en tidligere bil gjentatte ganger, men eksosen hørtes helt normal ut. Ved utgangen av en tunnel var det en SOS lomme, så da var det bare å stoppe og få sjekket opp i dette bråket. Det viste seg at støttebeinet til hengeren som anvendes når den er parkert hadde ramlet ned. Da var gode råd dyre for å unngå at det skulle skje igjen. Heldigvis var det et fint hull i selve foten på det beinet, så jeg fant en taustump i bilen og bandt det fast i draget. Da var det bare å kjøre videre, og jeg hadde tross alt ikke brukt så mye ekstra tid på dette. Fortsatt god tid til å rekke utstillingen.


The drive with a trailer in tail started out as expected. A bit slower than google maps suggested from Hokksund to Hønefoss. Around Hønefoss I were to drive a short stretch at E16, and then I hear a sudden "bang" and then a coarse sound suggesting something is dragged after my car on the tarmac. Had parts of the exhaust system fallen off? I have experience with that from a previous car, however the exhaust sounded completely normal. At the exit of a tunnel there was an SOS place were I could stop the car and have a look. It was a supporting leg on the trailer, meant to be used when the trailer is parked, that had fallen down. What to do? If I just put it back in place, what would keep it where it should be this time? Luckilly the foot of the leg had a hole in it, so I found a piece of rope and tied it up to the frame of the trailer.  Back on the road, and I hadn't spent that much time on this. Still good time to reach the show.


Noen mil seinere begynte varsellampene i bilen å gå av. Fikk beskjed om at det var noe feil med temperaturen og motoren måtte umiddelbart slås av. Midt i 80-sona er ikke det så lett å gjennomføre, men flaks i uflaksen så var det en avkjøring like etterpå så jeg fikk svingt av og ned på en sidevei der bilen ble ufrivillig parkert i et kryss. Hva nå? Jeg skulle jo kjøre langt, og dette var overhodet ikke lovende hverken for utstillingen eller resten av turen. Bilen hadde nettopp vært på service og den hadde fått ny registerreim, så dette var ekstremt irriterende! 

Jeg ringte først mannen som ringte pappa, og deretter Falck. Pappa ringte meg rett etterpå.  Hodet mitt fungerte ikke særlig godt i denne situasjonen for nå var jeg både sur og gretten. Da er det veldig fint å ha pappaer man kan ringe som har et hode som fungerer i situasjonen. Han ba meg sjekke kjølevæske tanken, og den kunne jeg rapportere at var tom! Det skal den jo ikke være.  Etter å ha fylt på 2 liter, latt motoren gå i 5-10 minutter, fylt på ytterligere 0,5 liter  og latt motoren gå enda noen minutter virket problemet til å være løst. Da var det bare å ringe tilbake til Falck og meddele at problemet var løst, krysse fingrene og håpe at bilen gikk resten av turen problemfritt.  Men kom jeg til å rekke utstillingen tro? Jeg kom garantert ikke til å være der før kl 13, noe avhengig av trafikken. Sendte melding til en annen jeg visste skulle være der med samme rase så det i alle fall kunne gis beskjed til ringpersonellet hvis jeg ikke rakk frem.  


Several kilometres later the warning lamps in my car went off. I got a message saying something was wrong with the temperature and I had to turn off the engine imediatly. Well that's not so easy in an 80 km/h zone. However I got lucky, there was a place to turn off from the road just a few seconds later, and I parked my car in at an intersection. Not by choice, but I didn't dare drive any further and my car with trailer shouldn't be to any hindrance for other traffic at this spot.  What to do now? I was supposed to drive far, an this was not at all promising for the show nor the rest of the trip. The car had just been having a service so this was beyound irritating!

My first call went to my husband who called my dad, then I called Falck (car rescue). My dad called me shortly after. My head didn't work very well in this situation as I now was both grumpy and fairly mad. It's nice to have dads on the phone who has heads that works in this type of situations. I asked me to check on the cooling liquid, and I couldn't see any!  It's not supposed to be empty. After filling it up with 2 liters, let the motor run for 5-10 minutes, and the top it off with another 0,5 litre the problem seemed to be solved. I called Falck back to let them know the issue had been solved, and then I crossed the fingers and hoped the car would run without a hitch the reminder of my planned trip. Would I reach the show in time? Well that was another question all together. I certainly weren't going to be there before 13:00 (1 p.m.), depending on the traffic. I messaged another exhibitor I knew was going to be there with the same breed, at least she could let the ring steward know if I didn't get there in time.


Klokka 13:02 rullet jeg inn på korrekt parkeringsplass, bilen hadde oppførte seg normalt så langt, og hengeren hadde ikke funnet på flere sprell. Ut med hunder, vann, silvershade og et bur. Rasen hadde nettopp startet: junior hann, det vil si den første klassen. Jeg hadde åpenklasse og veteranklasse tisper så fortsatt noen minutter igjen til det var min tur. Puh!. Da var det bare å la hundene få strekke på beina, få gått på do, bli tilbudt vann. Finne frem utstillingsbånd og nummerlapper.  Ikke den helt ideelle oppkjøringen til utstilling med så lite tid på forberedelser. Men hundene tok det med strålende humør, og var helt med på notene. 


13:02 I arrived at the designated parking place, the car had behaved so far, and the trailer hadn't been up to any new antics. Out with the dogs, water, silvershade and a cage. The breed had just begun: junior males (the first class to be judged).  I had an open class female and a veteran female, so still a few minutes to go. Puh! Then it was just to set about letting the dogs stretch their legs, get to go to the toilet, offer them some water. Then finding the show leads and numbers. This wasn't the ideal start on a dog show, but the dogs took it well. They were happy and eager to please.


Polaris var først i ringen av mine to, bilder ble det ikke for kameraet lå igjen i bilen. Det ble glemt i forsøket på å nå utstillingen. Det samme var et belte, så buksa holdt på å ramle av i ringen. Ikke akkurat den beste følelsen i verden det heller. Neste gang skal jeg huske bukseseler! 

Dommeren likte Polaris godt, og hun fikk en flott kritikk og resultat: 

Snøfrost Tindrende Polaris

Meget god type og størrelse. Substansfull, feminin og velgående. Meget velbalansert. Herlig hode og uttrykk. Velansatte ører som er godt behåret. Holder overlinjen fint i bevegelse. Meget god pels. Sterk bakpart.

 Excellent CK 1.AKK 3. beste tispe

Bildet er fra en pause på en seinere fottur
Photo is from a break at a later hike.

Polaris was the first to enter the ring out of my two. Unfortunatly no photos as the camera was forgotten in the car in the attemt to get ready in time for the show. I also had forgotten a belt, so my trousers almost fell off inn the ring. Not exactly the greatest of feelings. Next time I will remember to bring suspenders! 

The judge liked Polaris well, and she got a great critique and result.

Snøfrost Tindrende Polaris

(my translation)

Very good type and size. Feminine with substance and moves well. Very balanced. Lovely head and experession. Well set ears with good amount of fur. Keeps the topline well in movements. Very good coat. Strong hind quarters.

 Excellent CQ 1.AKK 3rd best bitch


Etter championklassen var det Fjellbris sin tur. Dette var første gang hun ble stilt i veteranklasse, og første gang en hund av eget oppdrett ble stilt i veteranklasse. Hun oppførte seg bra og viste seg fra sin beste side.  Også hun ble veldig godt likt av dommeren med fin kritikk og strålende resultat:

Snøfrost Kjølige Fjellbris

8 år gammel veteran. Meget tiltalende type. Meget god størrelse. Substansfull dog feminin. Velskåret hode med vakre mørke øyne. Kunne gjerne hatt noe mer drag i snutepartiet. God hals og skulder. Noe rak overarm. Kunne ønsket noe mer forbryst. Kropp i utmerket kondisjon. Holder overlinjen godt i bevegelse. Sterk bakpart. Pels i røyting. Kraftig benstamme, gode poter. Utmerket temperament.

 Excellent CK 1.VETKK - Norsk Veteranvinner 2020!

Bildet er tatt en uke seinere
Photo is taken a week later.


After the champion class, it was Fjellbris' turn in the ring. This was the first time she was shown in veteran class, and the first time a dog of my breeding was shown in veteran class. She behaved well and showed the best of herself. She too was very well liked by the judge and ended with a nice cirtique and a wonderful result: 

Snøfrost Kjølige Fjellbris

 (my translation)

8 years old veteran. Very pleasing type. Very good size. Lots of substance yet feminine. Well shaped head with beautiful dark eyes. Could have a bit more defined muzzle. Good neck and shoulder. A bit straight upper arm. Could wish for more forechest. Body in excellent condition. Keeps her topline well in movement. Strong hind quarters. Coat in shedding. Substantial boning, good paws. Excellent temperament. 

 Excellent CQ 1.VETKK - Norwegian Veteran Winner 2020!Problemet nå var at jeg hadde to tisper med CK som skulle konkurrere i beste tispeklasse. Og ingen ledige handlere som jeg kjente. Redningen kom fra en jeg visste hvem var, men ikke kjente. Så tusen takk for handlerhjelp med Fjellbris, Therese Berger! 

Fjellbris plasserte seg ikke i beste tispeklasse, og Polaris ble nr. 3. Veldig fornøyd med resultatet på jentene. Nå skulle vi kjøre til fjells og kose oss på tur. (Bare bilen ikke rota det til igjen).


Now I had another problem. Both of my girls had gotten a CQ and was to compete in best bitch class. And I didn't have any available handlers, and no one I knew was available either. The rescue came from someone I only knew by name from facebook, but didn't know at all. Thank you so much, Therese Berger, for handling Fjellbris! 

Fjellbris didn't place in the best bitch class, and Polaris was 3rd best bitch. I'm very pleased with the results on my girls. Now we were going up into the mountains and have nice time on the roadtrip. (If only the car didn't mess it up).


Camp Fagerstrand, første natt i bilen. Selv på kvelden oppi fjellene var det varmt. Men hundene trivdes og bilen hadde ingen flere problemer på turen.

Camp Fagerstrand, first night in the car. Even in the evening and up in the moutains it was warm. However the dogs loved it there and I didn't have any further car trouble on the roundtrip.

Kommentarer