Paringsplaner og Coronavirus

Mating plans and the Corona virus


Denne kombinasjonen har jeg sett frem til en stund. Den krever inseminering med frossen sperm, og denne ligger i sin tur i en beholder i NKKs sædbank.  I disse Corona-tider skal man jo helst ikke foreta noen fritidsreiser utenfor egen kommune, så dermed er det per dags dato litt usikkert om vi får gjennomført denne insemineringen.  Jeg krysser fingrene og håper at Thomassen, som vil gjøre selve insemineringsjobben, vil ha muligheten til å gjøre det.  Dersom det viser seg umulig å gjennomføre i våres, så vil det antagelig bli et forsøk ved en seinere anledning.


I have looked forward to this combination for a while now. It is a frozen semen insemination, and this sperm is stored in a container in the NKK sperm bank. In these Corona-times it is adviced not to do any recreational traveling outside your own county. This means it is uncertain if this is at all possible to do this spring. I have my fingers crossed and hope Thomassen, he who will to the veterinary work, will be able to do so. If it isn't possible we will most likely try at another time.

Kommentarer