Snøfrost Frydefulle Serina er fullcertet!


Gratulerer så mye til Miriam og Serina med å ta hennes siste CERT til å bli fullcertet. Serina må ha en trekkhundprøve for å bli Norsk Utstillingschampion, men har nå bevist at hun har alle de eksteriøre kvalitetene på plass. 

Snøfrost Frydefulle Serina er fra Julekullet. Hun er søster til vår Stjerne og Dovah eid av Alice. Alle er nå fullcertet.


Congratulations to Miriam and Serina for gaining her last CAC towards the champion title. Serina needs a working test for Siberian Huskies in order to become a Norwegian Champion, but has proven that she has all the conformation bits in place. 

Snøfrost Frydefulle Serina is from the Christmas litter. She is the sister of our Stjerne and Dovah owned by Alice. All three have now gained all their CACs. 

Kommentarer