Long time, no see. Autorisert eksteriørdommer!

BIR og BIM Siberian Husky SPHK Mälardalen 8.oktober 2018
Short recap in English at the end

Noen ganger strekker tiden bare ikke til i forhold til hva man ønsker å gjøre på nett. Jobb, hunder, familie blir prioritert over å holde bloggen oppdatert. I år har derfor bloggen måttet lide under tidsklemma.  Når et mål man har jobbet mot i noen år har blitt nådd så finner man likevel litt tid til å oppdatere bloggen.

Min første Siberian Husky ble født 24. januar 1994, for snart 26 år siden, og han flyttet hjem til meg 8 uker seinere. Det var min 17-års dags gave å få lov til å få ham, noe jeg også hadde jobbet mot i flere år - egen hund.  Dette var starten på mitt liv som Siberianeier og hundeeier.

En god del år seinere var jeg blitt aktiv deltager på utstillinger, og lærte ivrig nye ting om alt som hadde med denne siden av hundehobbyen å gjøre. Det førte raskt til et ønske om å delta også "på andre siden" og utdanne meg som ringsekretær. Det tok litt tid da ingen kurs var tilgjengelig i nærheten til der jeg bor.  07.09.2016 ble jeg autorisert ringsekretær. En jobb jeg synes er givende og interessant. Man får sett mange fine hunder av ulike raser og møter mange andre hundefolk. Man lærer noe nytt hver gang hvis man er åpen for å lære.

Etter å ha debatert med megselv sendte jeg 05.04.2017 inn en søknad om deltagelse på dommerelvkurs med tanke på å bli eksteriørdommer. Denne søknaden skulle vise seg å få en litt humpete start, men jeg kom til intervju og høsten 2017 var første kurshelg. Andre kurshelg var vinteren 2018 hvor man også skulle en særoppgave om sin rase, for min del var dette Siberian Husky.  Det var  to lærerike helger med mange nye tanker på enkelte felt. Veldig hyggelig var det også at Dommerutdanningskomittéen (DUK) satte veldig pris på min særoppgave. Deretter ble det avlagt både skriftlig og praktisk eksamen.

BIR og BIM på NAMK sin utstilling 27. oktober 2018

Jeg hadde søkt om å ha med de, på den tiden 4, polare rasene i min grunnautorisasjon: Siberian Husky, Alaskan Malamute, Grønlandshund og Samojedhund.  Dette ble innvilget og dermed startet arbeidet med elevarbeider - hvor en går sammen med en dommer i ringen og lærer om rasen, og deretter aspirantarbeider - hvor man foretar en selvstendig bedømmelse av hundene og skriver en kritikk på disse.  Det er krav til antall hunder, antall dommere, antall arbeider. Samt for aspirantarbeidene må dommer være nordisk/forstå norsk.  Det høres kanskje ikke så vanskelig ut, men det er både tidkrevende og til dels vanskelig å finne disse dommerne på utstillinger hvor det er påmeldt tilstrekkelig antall hunder. I tillegg vil man gjerne gå for dommere som raseklubbene selv mener er gode for deres rase.

BIR og BIM Grønlands hund på SPHKs utstilling 7. oktober 2018

Mitt første fokus var Siberian Husky og jeg tok mitt første elevarbeid på alle de fire rasene 19. august 2018 på NKKs internasjonale utstilling i Lillehammer.  Deretter gikk turen til NKKs internasjonale i Rogaland, Svensk Polarhund Klubbs utstilling i Mälerdalen med Siberian Husky spesial dagen etter, Norsk Alaskan Malamute Klubb sin utstilling på Åstjern, Kongsberg Hundeklubb - hvor jeg også var aspirant for første gang på Siberian Husky, Letohallen. Arbeidet fortsatte i 2019 med NKK Bergen, Norsk Polarhundklubb Fagernes, NKK Trondheim, Norsk Eurasierklubb på Vålerbanen, og til slutt Norsk Polarhundklubb i Levanger 2. november. 
I tillegg har jeg jobbet som ringsekretær flere helger i året.


BIR og BIM Samojed NPs utstilling i Levanger 2. november 2019


5. juli 2019 ble jeg autorisert dommer på Siberian Husky.
23. august 2019 ble jeg autorisert på Alaskan Malamute og Grønlandshund
18. november 2019 ble jeg autorisert på Samojedhund


Jeg er er stolt og ydmyk ovenfor det ansvaret det gir å være en autorisert dommer. Takker så mye til alle de gode læremesterne i DUK og deres tilbakemeldinger under hele grunnutdannelsen. Råd og kommentarer jeg tar med meg videre, for jeg er overhodet ikke utlært. Man kan alltid bli bedre på en eller flere ting.

Det rettes også en stor takk til alle dommerne som har tatt meg godt i mot i sine ringer under mine elev- og aspirantarbeider. Lært meg mye om deres profesjon og rasene de er autorisert på. 
I alfabetisk rekkefølge etter etternavn er disse:
Per Kristian Anderson, Jesper Anderson, Barbara Bruns, Frank Christiansen, Børge Espeland, Svein Bjarne Helgesen, Marianne Holmli, Mats Jonsson, Eli-Marie Klepp, Per Harald Nymark, Brannislav Rajic, Mona Selbach, og Annica Uppström

Takker også til Norsk Siberian Husky Klubb for å støtte meg som fremtidig dommer, også økonomisk. Til NKK for en god opplæring og noe økonomisk støtte. For billig har det ikke vært.

Jeg ser frem til å kunne bidra i hundehobbyen på en ekstra side, som dommer, fremover, fortsatt læring og ny kunnskap om de polare rasene og hund generelt. 
Så langt har jeg ikke dømt på noen offisielle utstillinger, men jeg har dømt valpeshowet, matchshowet og Barn-og Hund til Norsk Siberian Husky Klubb på høstsamlinga som fant sted på Johnsgård Turistsenter 6. oktober 2019
BIR og BIM valp på høstsamlingaFoto: Cecilie Isaksen

Matchshowvinnere 1-4 på høstsamlinga
Foto: Cecilie Isaksen


Til slutt et PS
Jeg har ingenting med plasseringene til hundene jeg har brukt bilder av i denne blogposten å gjøre, unntatt de fra høstsamlinga. De er ment som illustrasjon på hver av de 4 polare rasene fra utstillinger jeg har fått gleden av å lære mer om dem på av ulike dyktige dommere.Short recap in English


I am proud and homble that I now am and authorized FCI judge for the polar dog breeds: Siberian Husky, Alaskan Malamute, Greenland dog and Samoyed. It has been several years of hard work to get here, and the work and learning process will continue forever. There are always new things to learn.

I'm looking forward to participate in the dog world in yet another way, as a judge.  I know it is a big task not to be taken lightly. 

Thank you to all involved in my education, several whom have offered continued advice if I ask for them. Something I sure will do from time to time.

And a PS at the end.
The dogs I share photos of in this blog entry is meant as an illustration of the 4 breeds from times I have learned about them from educated and good judges. I had nothing to do with the dogs' placements, except for the inofficial shows at Høstsamlinga.

Kommentarer