Øyelysning inkludert gonioskopi

Eye screening including gonoscopyI går var 2 av de unge tispene våre til øyesjekk for første gang. Alltid spennende og utføre helseresultater da man aldri kan være sikker på hva man finner.  Vi brukte denne gangen en ny øyelyser: Johanne Teige Bøe på Porsgrunn Dyreklinikk. En veldig hyggelig veterinær som jeg har litt kjennskap til fra tidligere når jeg drev aktivt med oppdrett av rasekatter. Hun har brukt 10 år på å utdanne seg til autorisert øyelyser ved siden av sin daglige jobb som veterinær, inkludert kravene om en publisert artikkel og flere dybdejournaler fra øyelysninger gjort i studiefasen. Vi følte vi var i trygge hender hos henne.

De samme hundene + 2 til skal også gonioskoperes av 3 andre veterinærer, inkludert Ernst-Otto Ropstad i løpet av neste uke. Mer om hvorfor dette gjøres i en seinere bloggpost.

For de som er interessert kan EVCO attesten lastes ned fra NKKs dogweb. Bare søk opp hundenes navn.


Yesterday two of our young girls went for an eye check for the first time. Always a bit nervous around health results as you never know what might be found. This time we used a new eye specialist: Johanne Teige Bøe at Porsgrunn Dyreklinikk. A very nice veterinarian that I know a little bit from the past when I bred pedigree cats. She has used 10 years to be an eye specialist while doing her regular job as a veterinarian too. She has published an article about eyes and written several in-depth journals about eye screenings done during her studies. We felt well taken care of and i capable hands with her.

The same dogs, and two more, will be going for a gonioscopy by 3 other veterinarians including Norways leading expert Erst-Otto Ropstad during the next week. More about why in a later blog entry.

For those who want to the EVCO shceme may be downloaded from NKKs dogweb. You'll find it under each of the dogs pedigree names.Snøfrost Forlokkende Huldra

Øyelyst og gonioskopert uten anmerkning.
Det kunne ikke sees noe ureglementert hos henne bortsett fra et par tråder med laminae som er langt under grensen for noen diagnose.  Begge hennes foreldre er også gonioskopert og øyelyst fri, samt mormor. Resten av slekta er øyenlyst fri, men er ikke gonioskopert (de har ikke vært mine hunder).

Eye screened and gonioscopied without remarks.
Nothing unusual was found in her eyes except for a couple of strings with lamina, far below the limit for any diagnosis. Both of her parents are gonioscopied and eye screened without remarks, as well as her maternal grandmother. The rest of her relations are eye screened free, but they no gonioscopy (they haven't been my dogs).


Snøfrost Unike BeringiaJeg var mer nervøs for Beringia da hun har et par halvsøsken på farssiden som har diagnose etter gonioskopien. Hennes mor er gonioskopert og øyelyst uten anmerkninger, hennes far er øyelyst uten anmerkning men ikke gonioskopert.

Beringia ble øyelyst uten anmerkning, men det ble noen funn på gonioskopien. Hun har litt laminae, men under 25% begge øyne og dermed har hun fått PLD (pektinaligamentdysplasi) grad mild. Dette vil ikke være noe som påvirker henne i løpet av livet, og det er ikke til hinder for avl mot en hann som er gonioskopert uten anmerkning. Totalt sett har det ikke noe å si for henne, men hvis hun pares så er det en god ting å vite så man ikke dobler opp på noe uten å vite det. Uttalt PLD kan lede til glaukom som er en traumatisk, vond og seriøs øyelidelse.
Jeg har tidligere skrevet en artikkel om glaukom, les den gjerne men merk at det denne er skrevet før de reviderte grensene som EVCO implimerte i 2018.


I was more nervous about Beringia as she has a couple of half-siblings from the her sire that has a diagnosis from the gonioscopy. Her mother is gonioscopied and eye screened without remark, her father is eye screened without remark but he has not done a gonioscopy.

Beringia is eye screened without remark, but has some findings from the gonioscopy. She has some lamina, but less than 25% both eyes and as such has the diganosis PLD (pectina ligamend dysplasia) grade mild. This won't affect her during her life, and it's not an hindarance for breeding with a parter with no remarks after gonioscopy. In total it has nothing to say for her, but if bred it is a good thing to know so you do not double up on it by not knowing. Severe PLD may lead to glaucoma wich is a very traumatic, painful and serious eye disease.

Kommentarer