Titoppern 2019: Søndre Siljuknatten og Ulvskollen

Ten Peaks 2019: Søndre Siljuknatten and Ulvskollen18. mai tok vi en tur til to topper som begge var nye for oss. Dette var en fin runde og vi kommer definitivt tilbake en annen gang.  Vi hadde med oss Orca, Naisha og Stjerne med kløv og Polaris uten kløv.

The 18th of May we went for a walk to two new peaks for us. This was a nice round in the forest and we will certainly be back another time. This day the dogs Orca, Niasha and Stjerne worked with back packs and Polaris came along without a backpack.


Denne runden skulle være 8 km, men vi surra litt mellom de to toppene og gikk litt feil i en sving så det ble en ekstra tur ut på et utsiktspunkt, dermed ble turen vår noen meter lengre.

This round was supposed to be 8 km, but we got a little bit lost between the two peaks and wandered wrong in a turn, making us going to an extra view point. This made our walk a little bit longer.Turen starter med å gå gjennom et hogstfelt, før man svinger av på en sti som går oppover åssiden.

The walk started by walking past a felled area, before we turned into a path going up into the hill.Hundene har lært at det kan være lurt å drikke når man kommer over vann. På denne turen var det ingen mangel på vann oppover da vi krysset og gikk ved siden av en bekk et godt stykke. 

The dogs have learnt that it could be wise to drink when we come across water. On this walk there was no lack of water on our way up as we crossed or went next to a stream for a good part of the trip up.


Opp gjennom Brubergdalen var det ganske steinete med akkurat for store stein til at det var et lettgått underlag. Men fint var det likevel. God ankelstøtte kan være en fordel opp denne biten av stien. 

Up through Brubergdalen it was a rocky path. The rocks was just big enough to not make an easy walk. It was still nice. Good ancle support would be preferential through this bit of the path.Mot toppen var det et parti med mer åpent skogsterreng.

Towards the top there was a part of more open forest terrain.
Selve trimposten til Titopper'n var ute på et utsiktspunkt noen få meter fra selve toppunktet. Fin utsikt herfra.  Dessverre også mye mygg så vi ble ikke lenge på utsiktspunktet, selv om vi hadde planlagt en liten pause og noe å spise her. Matbiten fikk vente til et sted med mindre bitende insekter. 

The Ten Peaks post was out on a view point a few metres from the peak itself. A nice view from here. Unfortunatly a lot of mosquitos as well. We didn't stay long at the view point even though we had planned for a small snack. The snack had to wait for a place with less biting insects.
Vi måtte også oppom selve toppunktet, selv om utsikten herfra bare var den omliggende skogen. Søndre Siljuknatten er Skiens  midtpunkt.

We of course had to go to the peak itself as well. The view from this point was just the forest surrounding it. Søndre Siljuknatten is the middle of Skien municipality.
Mellom Søndre Siljuknatten og Ulvskollen kom vi over et punkt som ikke så ut som noe annet enn et stup når  vi gikk mot det. Heldigvis var det en sti ned herfra. På videoen under ser det jo ikke så bratt ut, men ovenfra så det litt utfordrende ut med to hunder og kløver.  Det er bra hundene våre forstår at de skal gå bak under slike nedstigninger.

Between Søndre Siljuknatten and Ulvskollen we arrived at a point tha looked like a cliff when we walked towards it. Luckilly it was a path down. In the video it doesn't look all that steep, but from the top it looked like a bit of a challenge with two dogs and backpacks. It's a good thing our dogs knows to walk behind us down these kinds of decends.Dessverre ingen bilder fra Ulvskollen, men det var en fin hytte der, Brynhildsbu. Veien ned gikk gjennom skogsterreng med en del berg og skogsbunn før vi kom inn på samme sti som vi gikk opp gjennom hogstfeltet.


Unfortunatly no photos from Ulvskollen itself, but it was a nice little cabin there, Brynhildsbu. The path down went through the forest with a bit of bare rock and forest floor before we entered into the same path we went up through the felled area.


Kommentarer