Polaris sin ukeI løpet av 14 uker vil alle våre Siberians ha hver sin uke på Instagram. Følg hos gjerne på Snøfrost Siberians. Etter uken vil alle bilder og tekst også publiseres her i bloggen.

During 14 weeks all our Siberians will get one week each on Instagram. Feel free to follow us at Snøfrost Siberians. After the week all photos and text will be published in the blog as well.


uke 23 er Polaris sin uke


Snøfrost Tindrende Polaris er "valpen" i familien, den yngste vi har for tiden med sine 19 måneder. Hun er en energisk, utadvent, sta og glad ung tispe med mange gode kvaliteter og stor personlighet. Av alle valpene vi har hatt er Polaris den som er likest sin bestemor Denali i sin adferd og utfordringer. Når du har en instilling som om du er verdens dronning så er det ikke alltid lett å oppføre seg. Hun hører ikke mye på sin mor Stjerne, men de andre hunden respekterer hun og hun har en god flokk mentalitet og godt språk.

Week 23 is Polaris' week
Snøfrost Tindrende Polaris is the "puppy" of the family being the youngest we have at the moment at 19 months old. She's an energetic, strong willed, outgoing and happy young girl with lots of good qualites and attitude. Of the puppies we've bred Polaris is closest to her grandmother Denali in her behaviour and challenges. When your attitude says your queen of the world it's not so easy to behave.
She doesn't listen much to her mother Stjerne, but the other dogs she respects and she has a good pack mentaility and language.


Dag 2


Polaris som en 7 uker gammel valp. Hun fant en bakke og klatret opp på den. Nysgjerrig, modig og utgående allerede i denne unge alderen. Det var et vanskelig valg mellom hun og hennes søster Vega. Begge var veldig lovende. Til slutt valgte vi Polaris for hennes modighet og likhet til bestemoren. Vi har ikke angret på det, selv om hun til tider har gjort oss ganske slitne med alle sine påfunn.

Day 2
Polaris as a 7 weeks old puppy. She found a hill and climed it. Curious, bold and outgoing even at this young age. It was a hard choice between her and her sister Vega, both were of great promise, but in the end her boldness and likeliness to her gradmother made us choose her. We haven't regretted it although she has made us pretty tired of her antics at times.


Dag 3


Fremdels ung, men Polaris har gjort det veldig bra på utstillinger. Hun har fått CK (champion kvalitet) på alle utstillinger hun har deltatt på, 3 CERT (som er grensen), plassert nummer 2 i gruppen, BIS 2 junior og to vinner titler: Norsk Junior Vinner-18 og Nordisk Juniorvinner-18. Så langt har hun bare blitt stilt ut en gang i 2019. Det vil bli interessant å se hvordan hun gjør det på sin neste utstilling.

Day 3
Still at a young age but Polaris has done really well in the show ring. Awarded champion quality in every show she has attended, 3 CACs (which is the limit), a group 2nd and a BIS 2 Junior as well as two winner titles: Norwegian Junior Winner-18 and Nordic Junior Winner-18. So far she has only been shown once in 2019. It will be interessting to see what she does on her next show.


Dag 4


Polaris som 10 uker gammel valp lekende i nysnøen.

Day 4
Polaris as 10 weeks old puppy, playing in the fresh snow.


Dag 5


Polaris er fortsatt for ung for å være køvhund i vår mening. Vi begynner ikke å køve med hundene før de er 2 år gamle. Hun er veldig glad i å jobbe og trekker ganske så hardt når vi går på tur. Polaris er en glad turhund og er alltid klar for en tur, som resten av familien. På bildet ser hun på meg da jeg sa hennes navn. Bildet er et litt dårlig mobilbilde fra en av våre turer til Titopper'n Grenland.

Day 5
Polaris is still too young for being a working pack dog in our own opinion we don't start that training until our dogs are 2 years old. She still loves to work and pulls fairly hard when we hike.
Polaris is a happy hiking buddy and always ready to go like the rest of her family. In the photo she looks at me as I said her name. The photo is a rather poor mobile photo from one of our hikes to the peaks in Grenland.


Dag 6


Polaris på sin første tur i sele foran en sykkel sammen med sin mor Stjerne. Dette mobilbildet er fra juli i fjor, når hun var 8,5 mnd gammel. Forrige sommer var så varm og tørr, fra begynnelsen av mai, at det var ingen mulighet for å prøve henne i selen før denne datoen. Heldigvis er denne sommeren mye kjøligere, mer hundevennlig og mer menneskevennlig når du liker å gå tur i stedet for å sole deg.

Day 6
Polaris on her first trip in harness infront of a bicycle together with her mother Stjerne. This mobile photo is from July last year when she was 8,5 months old. Last summer was so hot and dry, and starting in the beginning of May, that there was no chance to try her out in harness before this date. Luckilly this summer is much cooler and more dog-friendly. Human friendly too when you enjoy hiking rather than sunbathing.


Dag 7


Det siste bildet i Polaris sin uke er et annet bilde fra en hundeutstilling. Dette er hvordan hun oppfører seg i ringen. Hopper rund og har det moro. Dette bildet ble tatt når vi ventet på vår tur i ringen på en av de største og mest prestisjefulle utstillingene i året i Norge: Dogs4All
Bildet er tatt av Maria Wulff Hauglann (med mitt kamera).

Day 7
Last photo of Polaris week is another dogshow photo. This is what she acts like in the ring. Jumping around and having a fun time. This photo was taken when we waited for our turn inside the ring on the biggest and most prestigious show of the year in Norway: Dogs4All
Photo by: Maria Wulff Hauglann (with my camera)Kommentarer