Titopper'n og kløvtest til Hørsfjell

Ten peaks and working backpack dog test to Hørsfjell

På toppen av Hørsfjell. 
Truls med Stjerne og Polaris, i bakgrunn jeg med Huldra, Dalbris og Beringia.
Foto: Mari Nymoen
At the peak of Hørsfjell.
Truls with Stjerne and Polaris, in the background me with Huldra, Dalbris and Beringia.
Photo: Mari Nymoen

Søndag 12. mai gikk vi på vår 3. Titopper'n tur for året som også var en kløvtest i regi av Norsk Polarhundklubb (NP). Turen gikk til Hørsfjell, den høyeste toppen i Bamble. Vi gikk opp Svartjennveien og ned igjen Hørsfjellveien. Forrige gang vi gikk denne runden i 2017 gikk vi opp "skogsløypa".  Løypa fra 2017 er mer variert og litt finere. Men når man går mange sammen passet det bedre med den enkelste og best merkede veien. 
Det var 7 siberian husky, 2 samojeder og en liten blandingshund med på turen sammen med sine eiere. Kløvtest ansvarlige fra NP var Mari Nymoen og Sissel Nystog.

Sunday the 12th of May we went for our 3rd "Ten peaks" hike this year. This hike was a working backpacking dog test as well by the Norwegian Polardog club (NP). The hike went to Hørsfjell, the highest peak in Bamble. We went up Svartjennveien and down Hørsfjellveien. Last time we went this round in 2017 we went up the "forest trail". The round from 2017 is more varied and a better looking in some ways. However when you go many people together the better choice is the easiest and better marked path.
7 Siberian Huskies, 2 Samoyeds and a little mixed breed dog came along for the hike with their owners. Mari Nymoen and Sissel Nystog from NP was responsible for the working backpacking dog test.

Kart over ruten vi gikk
Map showing the route we went.Foto: Mari Nymoen

Starten av turen gikk rundt 400 meter på asfalt. Før vi gikk over på en grusvei. Grusveien svingte etterhvert over på en mindre opparbeidet traktorvei som vi fulgte nesten helt til toppen. De siste meterne gikk langs stier. 

The beginning of the hike we went about 400 meters along the tarmac. Then we went on to a gravel road. After a while the gravel road turned on to a less worked through tractor road almost all the way to the top. The last meters were along a trail. 


Stjerne og Polaris

Foto: Cecilie Husebø Isaksen.


På toppunktet.
Bildet viser meg med Huldra, Dalbris og Beringia, i bakgrunn Cecilie med Ceti.
At the peak.
The photo shows me with Huldra, Dalbris and Beringia, in the background Cecilie with Ceti

Turen ned igjen gikk hovedsakelig på grusvei etter noen hundre meter langs en sti. Vi trang noen ekstra meter for å få 10 km på runden så vi gikk ned til en strand langs Bamblevann hvor hundene også fikk kjølt seg ned litt og drukket vann.

The walk back down was mainly on a gravel road after a few hundred metres along a trail. We needed a few extra metres to get to 10 km, so we went down to a beach by Bamblevann (a lake) where the dogs were able to cool down and drink a little water.

Foto: Cecilie Husebø Isaksen.
Takk for en trivelig tur til alle hyggelige folk og hunder som var med denne dagen, og takk til Norsk Polarhund Klubb som har en slik artig aktivitet å gjøre på sommeren. De fleste turene vi går er så klart ikke organiserte, men det er moro å gå med andre polarhundfolk en gang i blant.

Thanks for a lovely hike to all the nice people and dogs that went on this hike, and thank you to the Norwegian Polar Dog Club to organise such a fun activity to do during the Summer months. Most of our hikes are of course not organised in any way, but it's nice to do something together with other polar dog people once in a while.Kommentarer