Stjernes uke




I løpet av 14 uker vil alle våre Siberians ha hver sin uke på Instagram. Følg hos gjerne på Snøfrost Siberians. Etter uken vil alle bilder og tekst også publiseres her i bloggen.

During 14 weeks all our Siberians will get one week each on Instagram. Feel free to follow us at Snøfrost Siberians. After the week all photos and text will be published in the blog as well.


Uke 19 er Stjernes uke


Snøfrost Skimrende Stjernelys er valpen vi beholt fra Julekullet. For meg er de lyssterke stjernene i nattehimmelen som man ser i vinterhalvåret her i nord noe jeg helt klart forbinder med jul. Hun er fra Denali's 2. kull og ble født med et keisersnitt 22. desember 2014. Dette er en hunn som har gjort det veldig bra på hundeutstillinger. Hun har alle CERTene hun trenger for å bli champion, men mangler per i dag trekkhundprøven, hoftene er røntget til HD:A, gonioskopert uten annmerkning, og nesten helt fine øyne. Et lite hår ble som peker feil vei ble funnet på det ene nedre øyelokket, det er så kort at det ikke skaper noen forstyrrelser eller irritasjon. Det ble likevel markert på hennes øyelysningsattest. Stjerne er selv moren til Lucidakullet, og vi har muligens noen planer for fremtiden også.


Week 19 is "Stjerne week"
Snøfrost Skimrende Stjernelys is the puppy we kept from the Christmas litter (Julekullet). Her name in English would be Shimmering Starlight. For me the bright stars in the night sky during winter is very much something I also connect to Yuletide/Christmas. She's from Denali's 2nd litter and was born with c-section the 22nd of December 2014. A female that has done very well at dog shows. Has all the needed CACs for her championship (pending the working test) , hips are excellent (HD:A), gonioscopy clear and her eyes almost clear. A small hair was found pointing the wrong way but not enough to cause any disturbance. It is still marked on the eye screening result. She herself is the mother of the Lucida litter, and we might have some breeding plans for the future as well.


Dag 2


7 uker gammel på bildet, og ser søt ut. Dette bildet sier ikke så mye om henne, bortsett fra at hun nyter en godbit under fotografering. Men hun ser jo veldig søt ut, så jeg bestemte meg for å inkludere det i hennes ukesbilder.
Hvis noen lurer, så har hun ikke rennende øyne det er bare ansiktsmarkeringene hennes som en ung valp som får det til å se litt slik ut.

Day 2
7 weeks old in the photo and looking cute. This photo doesn't say much about her, except that she enjoys a tasty snack during a photo shoot. But she is so adorable I decided to include it in her week photos.
If anybody wonders, no she doesn't have runny eyes it's just her facial markings as a young puppy.


Dag 3


Et annet valpebilde av kjære Stjerne. Dette viser litt mer av hvem hun var - og er. Selvsikker, utadvendt, aktiv, og som valp en ganske så stor ramp til tider. Hun hadde mye felles med sin mor som valp, men var en mildere versjon.

Day 3
Another puppy photo of Stjerne dearest. This shows a bit more about who she was - and is. Confident, outgoing, active and as a puppy quite the little rascal at times. She had a lot in common with her mother as a puppy, but a milder version.


Dag 4


Stjerne helt til høyre på dette bildet fra i vår hvor hun køver. Hun er glad i å jobbe og har noen gode arbeidsegenskaper.

Day 4
Stjerne to the far right this #spring working with a backpack. She loves to work and has some good work ethichs.


Dag 5


Dette bildet er fra februar 2018 når valpene hennes var mindre enn 4 måneder gamle. Hun mangler sin vinterpels på grunn av hormonene i forbindelse med valpetiden. Hun jobber her sammen med Freke. Stjerne er jobber godt i selen. Hun kan gå som leder, men trenger mer trening på kommandoer for å være en god leder.

Day 5
This photo is from February 2018 when her puppies were less than 4 months old. She lacks her winter coat because of the puppy hormones, but is out working together with Freke. Stjerne is a good and hard worker in harness. She can run in lead, but needs more training on commands to be a real lead-dog.


Dag 6


Et annet pelsløst mobilbilde av Stjerne. Hun er ikke bare god på å jobbe med kløv eller i selen, men hun er også veldig god til å slappe av.

Day 6
Another coatless mobile photo of Stjerne. She's not only good at working with backpack or in harness, but she also excells in relaxing.


Dag 7


Det siste bildet i uken er et utstillingsbilde av Stjerne som viser hennes steg og kropp. Hun er en god utstillingshund med mye personlighet og mange gode kvaliteter. Som alle mine hunder har hun ikke blitt stilt ut veldig mye. Livet har mange andre aktiviteter å gjøre med hundene også. Jeg er liker utstillinger, men jeg er ikke en som løper rundt i utstillingshaller 20 helger i året.

Day 7
Last photo of the week is a #dogshow photo of Stjerne showing off her stride and body. She's a good show dog with lots of attitude as well as many good qualites. Like all my dogs she hasn't been shown all that much. Life has to many other activities to do with the dogs. I love dog shows, but I'm not one to run in the show halls 20 weekends of the year.







Kommentarer