Titopper'n: Jypleviktangen

Ten Peaks: Jypleviktangen

Ved Jypleviktangen. Denali, Qannik, Dalbris, Beringia og Fjellbris med meg
At Jypleviktangen. Denali, Qannik, Dalbris, Beringia and Fjellbris with me


På grunn av den varme sommeren har vi ikke fått vært på noen av våre vanlige turer som er en del av Titopper'n Grenland før nå i august. Vi startet med en kort (og lummer) tur til den nye toppen Jypleviktangen 8. august. Denne toppen er bare 5 m.o.h og vi måtte gå nedover fra parkeringsplassen for å komme til toppen.
Toppen ligger langs kyststien som er en fin sti som går langs store deler av Telemarkskysten, det går også kyststi gjennom flere andre av Norges fylker.
For å komme ned til Jypleviktangen gikk vi gjennom et naturreservat med fredet furuskog og med kalkberggrunn, noe som også gjør at det vokser noen sjeldne plante og lavarter her.
Det var en fin tur, men stedvis veldig glatt da det nettopp hadde regnet. Nedover på glatte røtter og berg med trekkende hunder er ikke helt å anbefale. Men vi tar gjerne turen igjen, og hvis vi har nok tid fortsette litt langs kyststien.

Due to the hot Summer we've had this year we haven't been able walk our typical hikes that is a part of "ten peaks Grenaland". We started out with a short (and humid) trip to the new peak Jypleviktangen the 8th of August. This peak is only 5 mamsl (metres above mean sea level), and we had to walk down-hill from the parking to the peak.
Jypleviktangen is situated at a part of the costal path that runs along the Telemark coast line. There is also a coastal path through several other counties in Norway.
To get down to Jypleviktangen we went trhough a nature reserve with protected pine forest and with some limestone ground. For this reason there are some rare plants and leeches growning in the area. 

This was a nice short trip, but very slipperly several places as it had just been a rainfall. Down-hill on slippery roots and stone with dogs pulling is not recommended. However we are more than happy to make another trip here, and if time alows continue a bit along the costal path. Kommentarer