Snøfrost Kalde Kuling - øyne og hofter

Snøfrost Kalde Kuling - eyes and hips

bildet av Delta er tatt av hans eiere: Fanny Vega og Oz Albayrak
the photo of Delta is by his owners: Fanny Vega and Oz Albayrak23. april 2018 fikk den første valpen fra Vindkullet undersøkt sine øyne og hofter, begge med strålende resultater.
Øyne uten anmerkning, og 
Hofter med HD:A 

Tusen takk til eierne hans som tar så godt vare på ham og som har gjort disse undersøkelsene. Vi setter stor pris på dere som valpekjøpere og eiere. 
The 23rd of April 2018 the first puppy from the Wind litter got his eyes and hips screened, both with excellent results

Eyes clear
Hips with HD:A (excellent)

Thank you to his owners who takes such good care of him, and has done these tests. We appreciate you a lot as puppy buyers and owners.


Delta bor i Stockholm med sin "storebror" Alpha
Delta lives in Stockholm with his "big brother" Alpha
bildet av Delta og Alpha er tatt av hans eiere: Fanny Vega og Oz Albayrak
the photo of Delta and Alpha is by his owners: Fanny Vega and Oz Albayrak

Kommentarer