Vinteraktiviteter


Winter activitiesFjellbris, Beringia og Denali. Maks spannstørrelse med spark er defintivt 3! 
Fjellbris, Beringia and Denali. Maximum team size with a kicksled is definatly 3!

Hovedaktiviteten om vinteren er trekk. Vi startet med å bruke vogna, men så ble det for mye snø selv med pigger i dekkene, så nå bruker vi en god gammeldags spark uten brems. Rundene er korte, men i det minste får hundene løpt og arbeidet i seler. Neste år håper vi at vi har mer tid til å kjøre til sledeløyper og kjøre litt større spann av gangen. 

The number one winter activity is mushing. We started with our cart, and then there was too much snow even with studded tyres so we are now using a kicksled with no breaks. The runs are short, but at least the dogs gets to run and work in harness. Next year we hope for more time to drive around so we may get to sled trails and take a bit bigger teams. 

Mens vogna fortsatt kunne brukes: Fjellbris, Beringia, Såga, Orca
While the cart could still be used: Fjellbris, Beringia, Såga, Orca4-spann "valper" og "veteraner": Dalbris, Huldra, Denali, Freke
4-dog team "puppies" and "veterans": Dalbris, Huldra, Denali, Freke
En video tatt fra litt ulike trekkturer med vong og spark
A video composed of some different mushing trips with the cart and kicksled.
Polaris som er den yngste i flokken er selvsagt for ung til å bli med på trekkmoro enda, men er er en video av henne og mor Stjerne i sin morgenlek.

Polaris as the youngest of the pack is of course too young to come with us on the mushing fun yet, but here is a video of her and her mother Stjerne in their morning play.


Kommentarer