Velkommen til verden Lucidakullet!

Welcome to the world the Lucida litter! 


Lucidakullet ble født i natt!

Stjerne hadde en ganske lett fødsel, ingen dramatikk og valpene kom lett og raskt. Det var bare 7 minutter mellom første og nummer 2, og alle 6 var ute på 3 timer. De kom parvis. Først 2 tisper, så 2 hanner og til slutt 2 tisper til.  Totalt 6 valper; 2 hanner og 4 tisper. Alle er grå/hvite.  De har litt ulike nyanser og litt ulike tegninger så det er greit å se forskjell på de små
Stjerne har tatt på seg morsrollen som den naturligste ting i verden. Det er så deilig å ha en rase hvor alle sånne ting bare fungerer, hvor dette er normalen og ikke unntaket. 

Termin var først til onsdag, men Stjerne og valpene fant ut at dag 61/62 var en fin dag å få de på. De er store, fine, livskraftige og friske. 
Tispe 1: 430g
Tispe 2: 420g
Hann 1: 498g
Hann 2: 452g
Tispe 3: 445g
Tispe 4: 502g

Siden de 2 første tispene er født 21. og de 4 andre 22. så må vi jo velge en av datoene som kullets fødselsdato, og vi velger 21. siden det var da de første ble født. 
The Lucida litter was born last night!

Stjerne had a fairly easy birth, no drama what so ever and the puppies came easily and quickly. It only took 7 minutes between number one and number 2, and all 6 was out in 3 hours. They came in couples. 2 girls to begin with, then 2 boys and last 2 more girls. In total 6 puppies; 2 males and 4 females. All are grey/white. They have a bit different neuances and markings making it possible to tell them a part.
Stjerne has taken to motherhood as the most natural thing in the world. It's wonderful to have a breed were all such things are the norm and not the exception. 

Stjerne's term was next Wednesday, but she and the puppies decided to arrive at day 61/62. They are big, nice, vital and healthy. 
Female 1: 430g
Female 2: 420g
Male 1:    498g
Male 2:    452g
Female 3: 445g
Female 4: 502g
Since the first 2 were bon the 21st and the next 4 the 22nd we have to chose the birth date of the litter between these dates, and we choose the 21st, since that's the birthday of the first ones out. 


Kommentarer