Lucidakullet, 1 uke gamle

the Lucida litter, 1 week oldValpene i Lucidakullet var 1 uke gamle i går. De har gode runde mager, vokser godt og er noen fornøyde valper. Alle har lagt på seg omtrent like mye, med rundt 45g pr dag i snitt den første uka.  Alt ser bra ut så langt med alle 6.
Mamma Stjerne gjør en veldig god jobb med dem, og er en herlig mor.

Det er antagelig et par ledige valper i dette kullet, ta kontakt hvis dere vil vite mer: AnitaHE@snofrost.netThe puppies in the Lucida litter was 1 week old yesterday. They all have full bellies, grows well and is a content litter of puppies. All have gained about the same amount this first week, around 45 grams per day on average the first week.
So far all looks good with all 6 of them.
Mum Stjerne does a very good job with them and is a wonderful mother.

There are probably a couple of available puppies in this litter, contact me if you want to know more: AnitaHE@snofrost.nettispe 1 / female 1

tispe 2 / female 2

hann 1 / male 1

hann 2 / male 2

tispe 3 / female 3

tispe 4 / female 4


Foreldrene / the parents


Kommentarer