Vindkullet, 5 uker gamle

the Wind litter, 5 weeks old
Den siste uka har Vindkullet blitt stadig mer aktive. De tilbringer mer og mer tid ute i hagen der de får testet sine ferdigheter og trent opp både kordinasjon og styrke i lek og utfoldelse.
På mandag fikk de sin første ormekur, 4 uker er litt seinere enn jeg normalt gir første men da de måtte få en tablett i stedet for pasta så fant jeg det bedre å vente en ekstra uke denne gangen.
De har også fått klipt sine klør igjen, og vi øver litt på tannvisning og generell håndtering.

Kullet er forhåndsregistrert hos NKK nå, og vil bli ferdig registrert når de har fått sine microchipper mellom 7 og 8 ukers alder.

Vi prøvde oss på de første oppstilte bildene i dag. Valpene står ikke perfekt, men jeg ville ikke holde på til de ble lei. De er bare 5 uker gamle og de får mer trening seinere.

Snøfrost Varme Dalbris

Snøfrost Kalde Kuling

Snøfrost Sterke Storm


The last week the Wind litter has become more and more active. They spend more and more time outside in the garden where they get to test their abillities and train both coordination and strenght during play and tumbling around.
On Monday they got their first de-worming. 4 weeks is later than I usually administer the first one, but as they had to get a pill instead of paste I felt it better to wait an additional week this time.
They have gotten their claws trimmed again, and we are training on looking at the teeth and other general handling exercises.

The litter is no pre-registered in NKK, and will be fully registered when they've gotten their microchips between 7 and 8 weeks of age.

We tried out stacking for the first time today. The puppies are not standing perfectly, but I didn't want to push them untill they got bored. They are only 5 weeks old, and get to train more later on.


Snøfrost Varme Dalbris

Snøfrost Kalde Kuling

Snøfrost Sterke Storm

Kommentarer