Ute for første gang

First time outdoors


I dag er Vindkullet 3 uker og 2 dager gamle. De er store for alderen, og også langt fremme motorisk sett. De første var oppe på beina allerede for en ukes tid siden, nå har de blitt ganske stødige på beina sine.

De har begynt å spise litt kjøtt et par ganger om dagen ved siden av morsmelk. De kommer tassende mot oss når vi går bort til valpekassa, er nygjerrige og har blitt oppmerksomme på at det er en stor verden der ute. I dag var de derfor utendørs for første gang.
De holdt seg mest i nærheten av oss (noe som gjorde det veldig vanskelig å få gode bilder), men var også tøffe nok til å undersøke litt rundt seg. De har begynt å leke sammen og er i det hele tatt blitt "skikkelige valper" og er ikke lenger spevalper.

Fjellbris mente Kuling hadde kommet seg for langt vekk
Fjellbris thought Kuling had ventured too far


Today the Wind litter is 3 weeks and 2 days old. They are big for their age, and early up and about. They were on their feet a week ago already, but now they have become rather good at walking.

They've started to eat a bit of meat twice a day, in addition to their mother's milk. They come towards us when we come over to the puppy pen, they are curious and have become aware of the fact that there's a big world outside. Today we had them outdoors for the first time.
They mostly kept close to us (which made it very difficult to take any kind of good photos), but they were bold enough to venture around a little bit. They have started to play togheter, and has in total become "proper puppies" and aren't newborns anymore.


Storm

Kuling

Dalbris
Tilbake i valpekassa etter eventyret utendørs
Back in the puppy pen after their adventure outdoors

Kommentarer