6 uker gamle småvinder

6 weeks old little Winds
I dag er valpene 6 uker gamle. De er nå aktive mye av døgnet, men de sover ganske mange timer om natta. De vekker oss typisk rundt 6-6:30, og da må de ofte på to. Det er flere dager siden de sist bærsjet inne nå, men litt tiss er det fortsatt selv om mesteparten av dette også havner ute. Med dette mener jeg ikke å si at de er helt husreine, men de har en god start.

De feirer sin 6 ukers dag med ormekur, tur i skogen og de burde fått enda en kloklipp. Dessverre har jeg skadet min venstre hånd så kloklipp får vente noen dager ekstra. Ellers fortsettes sosialiseringen og miljøtreningen.

Valpene fremstår som trygge, sosiale, kosete, aktive, friske og fine. De har en del egenvilje, men finner seg fint i håndtering av ulike slag. Håndteringstrening er selvsagt viktig for alle små valper som skal bli gode hunder for sine nye eiere.Today the puppies are 6 weeks old. They are now active much of the day, but sleeps quite a few hours during the night. They usually wake us around 06-06:30 in the morning, often wanting to go outside to do their business. It has been days since they last pooed inside now, but there are still some peeing happening, even though most of this happens outside as well. I am by no means saying they are housebroken, jsut that they're off to a good start.

They celebrate their 6 weeks day with a de-worming, a trip in the forest and they should have had another claw trimming. Unfortunatly I've hurt my left hand, so the claw trimming have to wait a few days more. Otherwise the socialisation and evironment training progresses.

The puppies comes across as confident, social, active, healthy and well adjusted. They have a will of their own, but is no trouble handling in different kinds of ways. The training for handling is of course important for every little puppy who is going to be a good dog to his or her new owner. 
Snøfrost Sterke Storm

Største valpen i kullet og den første som ble født. Storm er solgt hans nye eiere venter på å kunne få hente ham etter han har fylt 8 uker. Han veier i dag 4,6 kg

The biggest puppy in the litter, and the first one born. Storm is sold and his new owners are waiting to take him home after he has turned 8 weeks old. He weighs in at 4,6 kg today.


Snøfrost Kalde Kuling

Kuling var den andre valpen som ble født. Han veier i dag 4,4 kg. På grunn av en del omrokkeringer i ønsker og andre ting i valpelistene mine er Kuling nå ledig. Han ønsker seg et hjem hvor kan få leve som en aktiv hund med mye turer i naturen. Ta kontakt for mer informasjon hvis du kan være interessert i ham.

Kuling is the second puppy to be born. He weighs 4,4 kg today. Due to some re-shuffelings in wishes and other things in my puppy lists, Kuling is now available. He wishes for a home where he can live an active life with lots of walks and hikes in the nature. Please contact me for more information if you might be interessted in him. 

Snøfrost Varme Dalbris

Dalbris var siste til å bli født og eneste tispa i kullet. Denne valpen blir værende her hos oss. Hun veier i dag 4,4 kg

Dalbris was the last to be born and the only female in the litter. This puppy will stay here with us. She weighs in at 4,4 kg today.


En video fra dagens skogstur, beklager den mindre gode kvaliteten.
A video from todays walk in the forest, sorry for the lack of quality

Kommentarer