Det er allerede 5. januar, men først nå har jeg hatt tid til å skrive denne blogposten.

Planer for det nye året har vel de fleste. Våre er hverken spikret eller hugget i stein, men her er noe av det vi håper og satser på å få gjennomført i 2017.

På utstillingsfronten vil vi fortsette å stille ut våre hunder, og vi håper vi får til noen turer utenfor landets grenser også. Ønskene er klare, men hva som er gjennomførbart avhenger av en del faktorer vi foreløpig vet litt for lite om. Vi satser på å komme oss til World Dog Show i Leipzig, Tyskland, som er i november. Dette er imidlertid et tidspunkt som mine studier muligens hindrer en slik tur. Enn så lenge lever vi i håpet.

Valpeplanene for 2017 har jeg skrevet et bloginnlegg om her

Trekkmessig håper vi på å få mer tid til strukturert trening neste sesong. I hele 2017 vil jeg fortsatt  være student. Det å være student i Oslo mens man bor i Telemark betyr noen veldig lange dager. Dette går selvsagt utover hva man har av tilgjengelig tid. Heldigvis er mannen hjemme og hundene blir tatt vel vare på, men å få kjørt nok til at man kan stille i et løp er utfordrende. Denne sesongen gikk det ikke, men vi håper vi kanskje kan få det til neste sesong, da studiene fra ca oktober av vil innebære praksis. Forhåpentligvis (og mest sannsynlig)  uten like lang pendlevei - og dermed vil jeg ha mer tid tilgjengelig.

Sist men ikke minst vil vi få helsesjekket flere av våre unge hunder, og noen av de eldre vil få en ny runde med øyenlysning.
Today it's the 5th of January already, but I haven't had time to write this blog entry untill now.

Most people have plans for the new year, and so do we. However our plans aren't a sure thing or carved in stone, but here are some of the things we hope to be able to do during 2017.

In the show ring we'll continue to show our dogs, and we hope for some trips outside of Norway as well. Our wishes are ready, but what's possible is still unknown as it depends on several factors we don't know all about yet. We hope to go to World Dog Show in Leipzig, Germany. This is in November. It is at at time where my studies might prevent such a trip, but we hope to untill we know for sure wether or not it's possible.

Our puppy plans for 2017 I've written about in another blog entry here

We also hope to be able to work the dogs more efficiently for the next season. During the entire 2017 I am still going to be a student. To be a student in Oslo while you live in Telemark, 3 hours away, makes for some very long days. This of course will effect the amout of time available to work the dogs and do other things. Fortunatly my husband is at home and the dogs are well taken care of, but being able to work them enough to do som races is challenging. This season we haven't got a chance to do so, but we hope we might next season. The studies from about October will be as a practice and I hope, and believe, I'll get my practice much closer to home, freeing up more time. 

Last but not least we aim to get several of our younger dogs health screened, and some of the older ones will get a new round with eye checks.

Kommentarer