Betydningen av et navn, del II: Fjellbris og Beringia

The meaning of a name, part II: Fjellbris and Beringia


Del II er 2 hunder født her hos oss: Fjellbris og Beringia. De er begge halvsøstre etter Denali med to ulike fedre. At deres mor heter Denali etter et fjell i Alaska har vært med på å bestemme disse to tispenes navn.


Part II are 2 dogs born at our home: Fjellbris and Beringia. They are both half sisters after Denali with two different sires. The fact that their mother is Denali, named after a mountain in Alaska, has been some of the reason why these two girls are named what they are.


Fjellbris                                          En fjellbris er en kald vind som faller ned fra kjølig fjell og/eller isbreer og ned i en varmere dal eller til en slette/hav. En fjellbris er det norske navnet på en fallvind, eller en katabatisk vind. (Illustrasjonen over viser en katabatisk vind i Antarktis)

Fjellbris sitt fulle navn er Snøfrost Kjølige Fjellbris.
Hun er fra mitt første kull, Værkullet, som alle har navn etter ulike værfenomener.A fjellbris (mountain breeze) is a cold wind falling down from a cool mountain and/or glacier and down into a warmer valley or onto a plain/ocean. "Fjellbris" is the Norwegian name of a katabatic wind (the illustration above the photos of Fjellbris shows a katabatic wind in Antartica).

Fjellbris pedigree name is Snøfrost Kjølige Fjellbris (Cool Moutain breeze).
She is from my first litter, the Weather litter, and all the puppies were named after different kinds of weather phenomenons. Beringia                                           

I Alaska ligger Bering Land Bridge National Preserve er en rest av Beringia, området som dekket deler av Alaska og Sibir og dannet en landbro under siste istid. Her krysset mange arter, og mennesker, fra Sibir til Alaska. I denne parken kan man oppdage et vilt landskap med varme kilder, gamle lava strømmer, og de største kratersjøene i verden. Her kan man gå over tundraen og møte moskus, caribou og tegn fra istidens liv.

Beringias fulle navn er Snøfrost Unike Beringia
Denalis siste kull er Alaskakullet, og Beringia er navnet på den vi valgte å beholde. Det er ikke helt tilfeldig at det ble navnet Beringia på vår tispe, da jeg er biolog av utdanning, og zoogeografi og evolusjon er noen av de tingene jeg har hatt mest om. Innen dette feltet er spredningen av arter fra Eurasia til Amerika en viktig og veldig  interessant hendelse i en geologisk sett nær fortid.
I tillegg ligger restene av Beringia ikke langt unna Nome, byen hvor Siberian Husky først fikk fotfeste på den vestre siden av Beringstredet.Bering Land Bridge National Preserve is a remnant of Beringia, an area that covered parts of Alaska and Siberian and created a land bridge during the last ice age. Her many species of animals and plants crossed from Siberia to Alaska, and so did humans. In this park you may explore a wild landscape with hot springs, ancient lava flows and some of the largest maars in the world. Hike across the tundra and meet muskox, caribou and sings of ice age life.

Beringias full name is Snøfrost Unike Beringia (Unique Beringia). 
Denali's last litter is the Alaska litter, and Beringia is the name of the one we chose to keep. It isn't by chance that Beringia became the name of our girl, as I am educated in biology. Zoogeography and evolution are some of the subjects I have had most education in. Within this field the distrubution of species from Eurasia to America is an importan, and very interessting event in a geologically speaking recent past. 
In addition the remains of Beringia is not far from Nome, the town where the Siberian Husky breed first got a foothold on the western shores of the Bering strait.

Kommentarer