Betydningen av et navn, del I: Denali og Freke

The meaning of a name, part I: Denali and Freke


Hva legger jeg egentlig i et navn som jeg gir mine hunder, og valper?

For noen er det viktigste delen av navnet at det er funksjonelt. Lett å si, gjerne kort, og noe som kanskje låter kjent. Mange hunder deler derfor navn rundt omkring i landet. Moderne "Fido" navn, for akkurat Fido er det vel ikke så mange som heter lenger. Bella, Mira, Leo, Luna, Max, Molly, Kira, Ronja, Pia og Balder er derimot svært vanlige navn i Norge i dag skal man tro navnestatistikken til If  I min egen rase er det også en del navn som er gjengangere, noen av de knyttet til rasens historie eller utseende. Slik som Varga og Varg, eller Togo.

For meg er navnet viktig, ikke bare hvordan det låter, men også bakgrunnen for navnet. Jeg ønsker et navn som passer rasen jeg har, og som skal passe til noe jeg selv liker og/eller interesserer meg for. Mine hunder har derfor langt ifra tilfeldige navn. Jeg snakker da selvsagt om deres daglige navn, og ikke hva de heter på stamtavla (selv om det også er veldig viktig for meg når jeg gir valpene navn). I størst mulig grad forsøker jeg også å kalle hundene det de heter på stamtavla, eller deler av stamtavlenavnet.What do I put into a name that I give to my dogs, and puppies?

To some the most important part of a name is that it is easy to use. Easy to say, short, and something that perhaps sounds familiar. Lots of dogs have the same names throughout the country for that very reason. Modern "Fido" names. As Fido itself isn't the most popular name any more. Bella, Mira, Leo, Luna, Max, Molly, Kira, Ronja and Balder is however very common names in Norway today if you are to believe the dog name statistics of the insurance company If.
In my own breeds there are some names that turn up more frequent than others as well, some of them tied to the breed history or the way they look. Such as Varga or Varg (wolf), or Togo. 


To me the name is important. Not only what it sounds like, but the story behind the name as well. I always wish for a name that suits the breed I have, and something I like or has an interesst in. My dogs are not accidentaly named. I now speak of their everyday name, and not what their full names is on their pedigrees (although that is very important to me too, when I'm naming puppies). I try to call my all my dogs by part of their pedigree names. 


Denali                                            
Helt fra rundt den tiden jeg leitet etter et navn til min andre Siberian i 1999, en hannhund ved navn Esky, har jeg ønsket å bruke 2 ulike tispenavn den dagen jeg kanskje fikk en tispe selv. 10 år seinere ble hun født, hun som skulle få en av disse navnene.

På stamtavlen heter hun: Hightower's A Dream Comes True, et navn hun i aller høyeste grad har levd opp til. Hun er en drøm som ble sann, og stammor til mitt oppdrett. Til daglig heter hun Denali.
Hvorfor Denali?

Denali er inuit navnet på fjellet som er mer kjent som Mt McKinley. Jeg så en gang en dokumentar om de første som besteg dette fjellet, ikke en enkel utfordring. Jeg ble fascinert av historien, og syntes navnet Denali var veldig vakkert. I tillegg ligger fjellet i Alaska, noe som passer bra med tanke på rasen Siberian Husky da dens tidlige historie, etter at de krysset Beringstredet fra Sibir, foregår i nettopp Alaska (selv om det er et annet sted enn rundt Denali).

At min hund Denali også skulle vise seg å være viljesterk, slik fjellet ble omtalt i dokumentaren jeg så, gjør jo bare at hun passer enda bedre til sitt navn.From the time back when I was looking for a name for my 2nd Siberian in 1999, a male named Esky, I've wanted to use 2 different names for bitches should I ever get one. 10 years later she was born, the one to be called one of these names. 

Her full pedigree name is Hightower's A Dream Comes True, a name that certainly is well fitting and one that she has lived up to. She is a dream that came true, and the foundation bitch of my kennel. On a daily basis her name is Denali.
Why Denali?

Denali is the inuit name of the mountain better know as Mt. McKinley. I was saw a documentary about the first people to ever get to the summit of Denali, not an easy task. I was fascinated by the story, and found the name Denali to be very beautiful. In addition the mountain is situated in Alaska, which suits very well with my breed, the Siberian Husky. In the early days, after they crossed the Bering strait from Siberia, their history happens in Alaska (not at the site of Denali though).

That my dog Denali should turn out to be a strongwilled girl, just like the mountain was said to be in the documentary I saw, just makes her even a bit more suited to her name.Freke                                                
Helt siden jeg var liten jentunge har jeg interessert meg for gammel norsk historie og norrøn mytologi. Når jeg så skulle hente en vakker hannvalp fra Tyskland som måtte ha et navn på F, falt valget på Freke.

På stamtavlen er hans fulle navn: Hightower's Freke Winter Spirit

Freke er en av Odins to ulver, den andre heter Gere. Når Odin holdt gilde for guder og einherjer i Valhall spiste han ingenting, men drikker bare vin. All maten som blir satt foran ham går til ulvene hans Freke og Gere, navnene deres betyr den grådige og den glupske.

Min Freke er ikke spesielt grådig, selv om han helst ikke vel dele sin mat med de andre hundene. Navnet hans synes jeg passer likevel.Ever since I was a little girl I was interessed in old Norwegian history, and norse mythology. When I decided to buy a beautiful male puppy from Germany who should have a name starting with an F, my choice fell to Freke. 

His full pedigree name is Hightower's Freke Winter Spirit

Freke is one of Odin's two wolves, the other is named Gere. When Odin held a feast to the gods and einherjar (the men who fell in battle and came to Vallhalla), he ate nothing. He only drank wine, the food set infront of him was given to his wolves Freke and Gere. Their names means "the greedy" and "the ravenous".

My Freke isn't particularly greedy, even though he rather not share his food with the other dogs. However I still find his name fitting.

Kommentarer