Eventyrkullet gløtter på øynene

The Folktales litter are opening their eyes


I morgen er Eventyrkullet 2 uker, men her kommer en liten oppdatering siden de i dag begynte å åpne sine øyne. Mer informasjon kommer i morgen

Tomorrow the Folktales litter is 2 weeks old, however here is a short update since they started opening their eyes today. More to come tomorrow.

Valp 1 har et øye oppe
Puppy 1 has one eye open

Valp 2 har ikke åpnet sine enda så bidrar med et gjesp
Puppy 2 hasen't opened his yet, so contributes with a yawn

Valp 3 begge øyne nesten helt åpne
Puppy 3 both eyes nearly fully open

Valp 4  et åpent, og et delvis åpent
Puppy 4 one open, one partially  open

Valp 5 har åpnet begge øyne
Puppy 5 has opened both her eyes
 

Kommentarer