Eventyrkullet er 1 uke gamle i dag

The Folktales litter is 1 week old todayNaisha er en god mor for de små. De vokser og gror, grynter og sutter, sover og kryper akkurat som valper på denne alderen skal. De har alle lagt godt på seg i sin første leveuke, og har godt over doblet fødselsvekten sin.

Bildene er tatt raskt, og uten blits så kvaliteten er det så som så med. I det minste gir de et lite inntrykk av gryntepølsene :)

Les om navnene deres her: Så ble de navngitt


Naisha is a good mother to the little ones. They grow and thrive, grunts and suckles, sleeps and crawls, just like puppies at this age aught to do. They have all gained well their first week of life and has more than doubled their birth weights. 

The photos are taken quickly, and with no flash, so the quality isn't all that good. At the very least it gives some impression of what the little grunting sausages looks like. 

Read about their names here: Then they got names


Kommentarer