Alaskakullet 1 år gamle


The Alaska litter 1 year old


I dag er denne gjengen 1 år gamle. Gratulerer med dagen til Alaskakullet!

Today these little ones are 1 year old. Happy birthday to the Alaska litter!Snøfrost Ville Aniakchak
Heter i dag Frøya. Hun er en snill og sosial hund som elsker alt av folk, og går godt sammen med andre hunder. Tur og lek er topp, og morsomst er det når turen inneholder litt fart og spenning. Tur med kickbike er dermed en favoritt. Hun gir alt fra første sekund så trenger å øve litt på å porsjonere ut kreftene. Eieren hennes synes hun er en flott hobbytrekkhund som passer godt inn i deres familie.


Snøfrost Ville Aniakchak
Today named Frøya. She is a gentle and social dog who loves all people, and she is goes well together with other dogs too. Walks and play are great, and most fun when it includes some speed and action. Trips with the kickbike is a favourite. She gives all right from the start and need some practise in distributing herself a bit better. Her owner thinks she is a great dog for hobby harness work, and a dog that fits very well into their family.


Snøfrost Praktfulle Kenai
Han heter i dag Balder og eierene synes han er et fantastisk tilskudd til deres familie. De beskriver ham som en egenrådig, snill, sta, sterk, vakker og blid gutt. Det høres ut som en ganske typisk Siberian Husky for meg. Balder har bodd nesten hele sitt første år på fjellet og har opplevd mye snø og fjellvær. Heldige gutten. Nå har han flyttet ned fra fjellet, men får selvsagt fortsatt masse turer, også fjellturer.  


Snøfrost Praktfulle Kenai
He is called Balder today, and his owner thinks he is a fantastic addition to their family. They describe him as a dog with a mind of his own, gentle, stuborn, strong, beautyful and happy boy. It sounds like a very typical Siberian Husky to me. Balder has lived almost his entire first year up in the mountains and have experienced a lot of snow and mountain weather. Lucky boy! Now he has moved down from the mountain, but of course he still gets a lot of exercise and trips to the mountain too. 

Snøfrost Enestående Noatak
Noatak bor i nord Norge og får være med på masse turer ut i den storslåtte naturen der. Han har også vært på handlerkurs, men hvorvidt han vil bli stilt ut er foreløpig noe usikkert. Hans aktive familie setter stor pris på ham og han lever et flott liv for en Siberian.


Snøfrost Enestående Noatak
Noatak lives in the north of Norway and gets to come along for a lot of hikes in the beautyful nature in the north. He has been at a dog show handler seminar as well, but it is still undecided if he will be shown. His active family appreciates him a lot and he lives a great Siberian life.


Snøfrost Unike Beringia
Beringia er den av valpene vi valgte å beholde selv. Hun er svært lik Frøya i utseende og personlighet, så det var kun ørsmå detaljer som gjorde at valget til slutt falt på henne. Beringia er ivrig i selen og har så langt fått være med på noen få, korte turer. Det blir mer utover høsten og turene vil etterhvert bli lengre. Hun har blitt stilt ut 2 ganger siden hun ble junior, begge ganger med strålende kritikker og CK (championat kvalitet).  Vi gleder oss til fortsettelsen i både selen, utstillingsringen og her hjemme.

Snøfrost Unike Beringia
Beringia is the puppy we kept from this litter. She is very similar to Frøya in both looks and personality, so the choice was mande from very minor details. Beringia is eager in harness and so far has come a long for a few, short, trainings. It will be more during the autumn and longer distances as well. She has been shown twice since she became a junior, both times with excellent critiques and CQ (champion quality).  We look froward to the future in harness, dog show ring and at home.
Snøfrost Storslåtte Yukon
Yukon har jeg dessverre ikke hørt noe fra i forbindelse med hans 1 års dag. Men han bor med eieren sin som fritidshund og de virker til å ha det mye gøy sammen. Det er midt i ferietiden for mange, så hører nok fra ham på et seinere tidspunkt.
Oppdatering: Da har jeg også hørt fra Yukon. Han har det fortsatt veldig bra sammen med sin eier. Å gå forbi bjeffende hunder kan være litt utfordrende da han gjerne vil hilse på de, men ellers er alt helt supert sier eieren.


Snøfrost Storslåtte Yukon
Unfortunatly I haven't heard from Yukon for his 1 year birthday. But he lives with his owner as a pet, and they seem to have a lot of fun together. It is in the middle of the summer holiday for many, so I will probably hear from him a bit later on.
Update: Now I've heard from Yukon as well. He still have a wonderful time with his owner. Passing barking dogs proves a bit of a challenge as he would love to greet them all. His owner says that everything else is just great. 


'
Kommentarer