2 uker gamle og vokser som ugress

2 weeks old and grows like weed

I dag er valpene 2 uker gamle og de vokser så det knaker. Nå skjer ting fort de nærmeste 2 ukene. Øynene er oppe på alle bortsett fra han minste. Om noen dager vil øregangene åpnes. De begynner så smått sine forsøk på å gå rundt i kassa. I løpet av uken som kommer skal de få smake på fastføde for første gang, de vil få rått kjøtt fra vom og hundemat, rein kylling, som sine første måltider.
De vil snart bli våkne litt mer av døgnet og begynne så smått og utforske verden. Det betyr også at deres verden snart vil utvide seg fra valpekassa til resten av stua. Videre utforskning venter vi med til det har gått litt lengre tid. Det er mange lukter, lyder og synsinntrykk og gjøre seg kjent med bare i stua for de små.
De vil snart få klippet klørne for første gang, og de vil begynne og tisse og bæsje uten morens hjelp. 
Alle tispene er nå normalstørrelse for en valp på 2 uker, hannen ligger litt bak. Han har gått opp nesten 5 ganger sin fødselsvekt, og vil nok snart ta igjen sine søstre.Today the puppies are 2 weeks old and they grow very well. Things will happen fast the next two weeks. Their eyes are open, except for the smallest one. In a few days their ears will open. They will start their first small tries of walking around in the whelping box. During the next week they will taste solid food for the first time. Their meals will consist of raw meat from Vom and Hundemat, chicken only, at first.
They will soon start to be awake for more of the day, and start exploring the world. This means that their world will expand from the whelping box to the rest of the livingroom. Further explorations will wait a bit longer. There are lots of smells, sounds and sights to get to know in the livingroom for the little ones.
Their claws will soon get their first clipping, and they will start to pee and poo without their mother's help.
All the girls are now at normal size for their age, the boy is a bit behind. However he has gained 5 times his birth weight and I'm sure he soon will catch up to his sisters.Valpene i dag, i fødselsrekkefølge. Valp1 - valp2 - valp3 - valp4 - valp5
The puppies today in the order they were born. Puppy1 - puppy2 - puppy3 - puppy4 - puppy5

 

Kommentarer