Vi håper på valper i august!

We hope for puppies in August!


Det er mange som venter på nyheter om vårt lenge har vært planlagte kull mellom Donzi og Fjellbris som ble annonsert som planlagt allerede i april. Men tispen der lar fortsatt vente på seg. I mellomtiden bestemte vi oss for å gjøre en ekstra kombinasjon i år.  Det er flere årsaker til at vi valgte å gjøre dette.

En er at Freke skulle vært lånt ut til en annens tispe, men da hun viste seg å ha en nær slektning med alvorlig øyesykdom valgte oppdretter og eier og ikke pare henne allikevel. Noe vi selvsagt forstår veldig godt.  Vi ønsker oss en valp til etter Freke, da fortrinnsvis en tispe. Han fikk et kull med Fjellbris, Naishas søster, som vi ikke beholdt noe fra og det angrer vi litt på - selv om disse valpene har supre hjem alle sammen.
Sist men ikke minst er Naisha 4,5 år, og skulle hun få noen kull kunne vi ikke drøye for lenge. Den ene av hennes søstre gikk tom et par ganger før hun fikk et kull. Skulle det skje med Naisha har vi bare maksimalt 3 løpetider å pare på for at hun skal få sitt første kull uten å bli for gammel til å få sitt første kull.


There are several people who waits for news on our  long planned litter with  Donzi and Fjellbris that was annonced as a planned litter back in April. However the female takes her time this year. In the meantime we have decided to make another combination this year. There are several reasons for our decision to do so.

Freke should have had a date with a female belonging to one of our friends. Unfortuntaly there was some bad news comming to the surface that one of this female's close relatives have a pretty severe eye disease. The owner and breeder decided not to breed her after all. Something we of course understand very well. Another reason is that we want another puppy from Freke ourselves, hopefully a female. He had a litter with Fjellbris, Naisha's sister, that we regret not keeping anything from. Although these puppies all have excellent homes. Last, but not least, Naisha is 4,5 years old. This means that if she is to have any litters we shouldn't wait too long. One of her sisters went empty after the first atempts to have a litter from her. If that should happen to Naisha as well, we have no more than 3 attemts to have a litter untill we feel she's too old to get her first.

Naisha som ung valp
Naisha as a young puppy

Naisha som ung valp
Naisha as a young puppy

Freke er vår eldste hannhund, far til tre kull, 11 valper,  fra før av. Vi har to av hans valper selv; Orca og Såga. De fleste av valpene har vi møtt igjen etter at de flyttet. Noen mange ganger slik som Issi, den ene valpen etter Freke og Fjellbris. Freke har jevnt over gjort det svært bra på utstillinger. Han er helsesjekket fri på øyne ved både gonioskopi og vanlig øyelysning, han er HD røntget fri med A. Freke er en veldig grei hannhund som er lett og håndtere i alle situasjoner. Han er ganske flink til å holde fokuset når han jobber i sele og kan gå som kommandoleder.

Naisha er en tispe fra mitt første kull, Værkullet, og er søster til vår Fjellbris. Hun har hatt et familiehundliv noe hun bærer litt preg av. Hun har ikke fått venne seg til å trekke blant annet. Det er derfor vanskelig og si hvordan hun hadde vært om hun vokste opp her. Ville hun vært som sine søstre Fjellbris og Dis?  Trekkmessig er derfor dette kullet et sjansespill.
Naisha er derimot fint konstruert tispe, men moderate vinkler, fine bevegelser og god lengde på beina. Hun har bare blitt stilt ut to ganger, og har et CERT. Hun har blitt øyelyst og gonioskopert fri.

Vi håper kombinasjonen gir oss en lovende tispe og beholde selv.


Freke is our oldest male, and has previously sired three litters - 11 puppies. We have two of those puppies ourselves; Orca and Såga. Most of the puppies we have met since they moved. Some of them several times, such as Issi who is one of the puppies from Freke and Fjellbris.
Freke has done very well at dog shows. He has been health checked clear. Eye checked, gonioscopied and x-rayed with A as a result. Freke is a very good natured male who is easy to handle in all kinds of situations. He is pretty good at keeping focus when working in harness and may lead and takes commands.


Naisha is a female from my first litter, the Weather litter, and is full sibling to our Fjellbris. She had a family pet life untill recently and it shines through in some ways. She hasn't grown up doing any harness work for one thing. This makes it difficult to say what she'd be like if she grew up at our place. Would she have been like her sisters Fjellbris and Dis that works well in harness? From a working point of view this litter is a bit of a chance.
Naisha is a well put togheter female with moderate angulations, nice movements and good lenght of legs. She has only been shown twice, and has a CAC to show for it. She has been eyechecked and gonioscopied clear. 

We hope this combination gives us a promising female to keep. 

Freke som ung valp
Freke as a young puppy

Freke 4 mnd gammel
Freke 4 months old
 

Per idag vet vi ikke med sikkerhet om Naisha er drektig, men hun oppfører seg slik. De siste dagene har hun vært litt kvalm. Hun sover mye mer enn normalt. Hun har fått noe større og mer rosa patter og buken har blitt litt strammere. Krysser fingrene for at hun får et flott og normalstort kull i august.


We don't know for sure yet if Naisha is pregnant or not. However she behaves like she is. The last few days she's had a bit of nausia. She sleeps a lot more than usual. She has somwhat bigger and deeper pink nipples, and her abdomen feels a bit thighter. We cross our fingres for a beautiful and normal sized litter in August.Kommentarer