Naisha er helt klart drektig

Naisha is without doubt pregnant


Naisha virker til å bli større for hver dag som går nå. I dag er det 7uker siden første paring, og 2 uker igjen til termin. Så langt har hun lagt på seg 3,2kg. Det er ingen tvil om at hun er drektig og vi gleder oss masse til å se valpene hennes med Freke.
Ut fra tidligere erfaringer ser det ut som hun kommer til å få et normaltstort kull. Vi satser på at dette blir friske og trivelige valper med godt gemytt og bra eksteriør. Alle forutsetninger er på plass til at dette skal kunne oppfylles.

De siste kveldene har det vært kjøling nok til å ta en liten tur med hundene i trekk, ikke Naisha selvsagt da hun er i permisjon, men den vordende far har vært med. Freke har nok en gang understreket at han har et veldig raskt og effektivt trav. Han tar kommandoer veldig bra og at han er ivrig i selen. Veldig moro!Naisha seem to grow bigger every day. Today it has been 7 weeks since the first mating, and there is 2 weeks lef to term. So far she has gained 3,2kg. There is no doubt she is pregnat and we are very excited about seeing her puppies with Freke.
From previous experiences it looks like she will have a normal sized litter. We hope they'll turn out as a healthy and lovely bunch of puppies with a good temperament and being well built. There are noe reason why they shouldn't turn out well. 


The last couple of evenings it has been cool enough to let the dogs do a bit of harness work. Not Naisha of course, but the dad to be has come along. Freke has yet again shown us that he has a very fast and efficient trot. He takes commands very well and is eager in the harness. It's great fun!


Kommentarer