Bolt er i Norge

Bolt is in Norway

Bilde fra flyet
Photo from the plane

I går var en lang dag. Jeg stod opp kl 3 om natta for å kjøre til Gardermoen da jeg skulle en tur til Budapest og hente hjem Bolt.
Litt over 11 landet flyet i Budapest, og det var fortsatt en del timer til jeg kom til å møte Bolt. På disse timene kom jeg meg fra flyplassen til Hero's square, samt at jeg fikk tatt en sightseeingbuss rundt i byen. Var artig å lære litt når man først var der, men må definitivt tilbake en dag for å lære litt mer om denne byen og landet.
Kl 16 møtte jeg Agnes og Bolt på Hero's square
Det var varmt i Budapest! Over 33 grader i skyggen og stekende sol. Sånt noe er jo ikke en fra Norge vant med av vær. Bolt som ikke er byvandt gikk rundt i byen som den største selvfølge. Han var varm han, men hadde fortsatt energi. Han gav meg et veldig godt førsteinntrykk. 


Yesterday was a long day. I got up at 3 a.m. to drive to Oslo Airport Gardermoen as I was going to take a flight to Budapest and bring Bolt back home. 
A bit past 11 am the plan landed in Budapest, still quite a few ours untill I was going to meet Bolt. During these hours I got from the Airport to Hero's square, and I had time to take a sightseeing bus around the city. It was fun to learn abit aobut the city even though I only stayed for a few hours. I definately need to go back and expolore this city and country a bit more. 
At 4 p.m. I met Agnes and Bolt at Hero's square.
It was hot in Budapest. More than 33 centigrades in the shadows and bright sun. This isn't the kind of weather one is used to when you're from Norway. Bolt, who isn't that used to city life, walked aroudn the city like it was something he did everyday. He was warm, but still had energy. I gave me a very good first impression.


Hero's square

Flyet tilbake til Norge skulle gå 20:35, men den gang ei. Det var forsinket pga uvær over Gardermoen. Ny tid ble 21:25. Noe som normalt sett ikke hadde gjort meg så mye, men kjedelig når man skal reise med hund. Det er jo litt ekstra tanker som farer gjennom hodet da. Har hunden det bra? Er han i et veltemperert område? Vil de huske og laste ham ombord når tiden kommer? Fikk bekreftet av personalet at Bolt var lastet ombord og alt så bra ut. Når vi først var ombord på flyet fikk vi beskjed om at avgangen var ytterligere 30 minutter forskjøvet da det var kø i flytrafikken som skulle til Gardermoen.
Først rundt kl 01:00 landet flyet. Da var det bare å vente på Bolt som kom som spesialbagasje samt gå gjennom tollen og få papirene kontrollert av grenseveterinæren samt betale momsen.  Så endelig var vi i Norge!
Her møtte vi Monica på flyplassen, og det var kjempehyggelig og møte henne der.
Deretter kom vi oss ut så Bolt endelig kunne komme ut av reiseburet og strekke på beina. For en fyr! Han tok alt på strak labb, spradet ut av buret som ingenting var unormalt og snuste på gresset, var interessert i alt som skjedde rundt ham og nøt og få kos av oss to nye menneskene som eier ham sammen.  Tror han satte pris på den kjøligere norske temperaturen  like mye som meg. Gikk glad og fornøyd med oss på en liten tur og fanget nesten en mus!
Han fikk videre bli med på tur ned til der min bil stod parkert, og jeg forlot Gardermoen først 02:30. Bolt skulle være med Monica på hotell for natten, for så og  dravidere nordover noen timer seinere.


The flight back to Norway was supposed to leave at 20:35, but no. It was delayed due to a thunderstorm around Gardermoen. New time was set to 21:25. Normally thi wouldn't bother me that much, but it is an extra bore when you're travelling with a dog. There are a few extra thoughts going through your head at such a moment. Is the dog OK? Is he in a well temperate area? will they remember to load him when the time comes?  I got the airline staff to confirm that Bolt was onboard and everything was OK with him. When we all finally were boarded, we got the message that the departure was pushed back a further 30 minutes as there was a cue to land at Gardermoen. 
Around 1 a.m. the plan touched ground. All that was lef was to wait for Bolt who would be brought into the terminal as special baggage, then get his papers checked by the border veterinary and pay the customs. Finally we were in Norway!
Monica met us at the airport, and it was lovely to see here there. 
Then we got out of the terminal and let Bolt out of his carrier to stretch his legs. What a guy! He took everything in a stride, walked out of the carrier like nothing at all was strange about this long trip, he sniffed the grass and trees, was interested in everything happening around him and enjoyed getting cuddles from two new people who owns him together.  I think he appreciated the cooler Norwegian temperature just as much I did. Happily came with us for a short walk and almost caught a mouse! 
He came with us to my car parked at the airport a bit away from the terminal, and I left Gardermoen at 02:30. Bolt stayed with Monica at the hotel for the night before his trip to northern Norway.

Kl 05:15 på tirsdag var jeg hjemme igjen. Så dagen i dag har gått i lavt tempo for mitt vedkommende, mens Bolt har fortsatt sitt eventyr med Monica og hennes familie.

05:15 a.m. on Tuesday morning I was back home. Today has been a slow day for me, while Bolt has continued his adventure with Monica and family.

Nesten hjemme
Almost home

Bolt landet i Tromsø i formiddag og var hjemme hos Monica med familie i 12:30 tiden. Han var fortsatt helt uanfektet av den lange reisen han har vært med på. Har spist med god appetitt, har fin avføring og han er glad og fornøyd. Høres kanskje litt rart og spesifikt nevne avføringen, men slike ting er viktige å følge med på for å få en indikasjon på hvordan hunden har det.

Bolt landed in Tromsø today and was home at Monicas family around 12:30. He was still completely unaffected by the long travel he has undertaken. He has eaten well, his stool is fine, and he is a happy and satisfied young boy. It might sound a bit strange and specific to bring up his stools in a moment like this, but it is important to pay attention to the stool as it gives an indication about how the dog is doing.


Jeg er så utrolig glad for at det var gjennomførbart og få Bolt til Norge. Det var Natalie som først tipset meg om kullet Bolt kommer fra, men jeg hadde ikke muligheten til å ha en ekstra hannhund her hjemme. Jeg fulgte allikevel med på kullet fra det ble født.
Agnes sa at hun heller ikke hadde mulighet til å beholde Bolt så lenge at han kunne bli klar for innreise til Norge, noe jeg ikke har problemer med å forstå. Som et lykketreff ble det litt kluss med vedkommende som egentlig skulle hatt ham. Vips så var Bolt gammel nok til å komme til Norge allikevel!
Tusen takk til Agnes Karl fra Northspring Siberians som viste oss tilliten til å selge oss Bolt. Vi lover å ta godt vare på ham, og holde deg oppdatert om hans liv her i Norge


Ikke mist tusen takk til Monica på Snykovet som ville eie denne flotte hunden sammen med meg og som muliggjorde at jeg kunne kjøpe en hannhund til på nåværende tidspunkt. Det hadde ikke vært mulig uten deg!  Jeg vet han vil ha et supert liv hos Monica,  og selvsagt skal vi også få blitt mer kjent med ham gjennom hans liv vi også. Det passet jo helt perfekt! Mens jeg ønsket Bolt som et tilskudd, men ikke hadde plass til ham så ønsket Monica seg en hannhund og hadde plass. Vi har ganske like tanker om hva en god Siberian skal og bør være så heldigvis likte også Monica Bolt :)

I'm so incredibly happy that it was possible to make this happen. Getting Bolt to come to Norway. It was Natalie that first brought this litter to my attention. I didn't feel I had the place for another male at home, but I still followed this litter from their birth and really wanted one.
Agnes told me she didn't really have the uppertunety to keep a dog as long as it takes to get it ready for Norway either. Something I have no problem understanding. As a stroke of luck things happened and the person originally meant to have Bolt couldn't take him after all. All of a sudden this made Bolt old enough to travel to Norway after all!
Thank you so much to Agnes Kar from Northspring Siberians for showing us the trust to sell her Bolt to us. We promise to take very good care of him and keep you up to date on his life here in Norway.

Not the least thank you so much to Monica at Snykovet who wanted to own this wonderful boy with me, and made it possible for me to buy him at this point. This wouldn't have been possible without you! I know he will live a wonderful life at Monica's place. And of course we'll get to know him as well. It was a perfect fit! I wanted Bolt as an addition, but didn't have room at the same time Monica wanted a male and had the room. Our thoughts on what a good Siberian should be is fairly similar, so fortunatly Monica like Bolt as well :)

Presentasjonen av Bolt kan leses her: Et nytt tilskudd hos Snøfrost og Snykovet

Bildene og videoen nedenfor er tatt av Monica, og for å følge med Bolt videre så følg med på bloggen til Monica: Snykovet Siberian Husky Kennel
Jeg vil selvsagt også vil skrive om ham fra tid til annen. Han er jo like mye min som Monica sin fordi om han ikke bor her, og jeg ser frem til å følge hans utvikling og oppnåelser etterhvert som tiden går.A presentation of Bolt may be read here:  A new addition to Snøfrost og Snykovet

The photos below is taken by Monica, and to continue to follow Bolt, check out Monica's blog:  Snykovet Siberian Husky Kennel
I'll of course write more about him myself now an then. He is after all just as much my dog even though he doesn't live her and I look forward to follow his develpment and achievments as time passes.

Kommentarer