Øyelysning, kun anbefaling eller krav hos Siberian Husky


Oppsummering av helsestatistikk for Siberian Husky 2002-2016 i Nordiske land
Klikk på bildet for å se det i større format.

Helsetesting er et omstridt tema på rasen Siberian Husky her til lands. Mange mener at så lenge hunden trekker og jobber bra i selen vil den også være frisk. Til en viss grad har de selvsagt rett. En hund i store smerter eller som har en sykdom som tapper den for energi vil neppe være en god hund foran sleden for noen. De som har lengre erfaring vil også plukke opp ting som ikke er helt som de skal selv om hunden fortsatt jobber greit. Men hva med sykdommer på øyne? En hund med katarakt som har sakte progresjon kan være vanskelig og oppdage. En hund med trange iridocorneal vinkler vil være helt symptomfri, og kun et lite mindretall vil noen sinne utvikle glaukom.  Er det da helt greit og avle uvitende på disse individene? Er det greit og ikke øyelyse og gonioskopere hunden du ønsker å avle på fordi du ikke kjenner til noen syke individer i dennes slekt?


Jeg synes ikke det.

Siden spesielt øyesykdommer er noe rasen Siberian Husky har i relativt stor utstrekning. Faktisk så har hele 11% av de hundene som har blitt øyelyst fra 2002-2016 i norden noe å bemerke på øyne.  Det soleklart vanligste sykdommen og oppdage er katarakt. Det finnes mange former for katarakt, men med annet mann er helt sikker på at den er ervervet bør hunden ikke avles på. For noen typer katarakt går det å avle med forsiktighet mot frilyste individer.
Trange iridocornealvinkler har også en anseelig andel av hundene som har en bemerkning på sin attest. Med tanke på at bare en liten andel av de øyenlyste også er gonioskopert er dette helt klart et varsku om at rasen bør følges med på når det kommer til trange vinkler. Man hører også jevnlig om individer som har utviklet glaukom, mange av disse er ikke i statistikken over øyelyste hunder da man ikke trenger noen øyenlysning for å fastslå at hunden har glaukom når det har kommet til det puktet. Glaukom er en av de mest smertefulle øyensykdommene en hund kan ha og vil nesten uten unntak ende med at øyet, eller øyenene, må opereres ut. Mange vil da heller velge å la hunden slippe.
En hund med noe trange vinkler kan brukes i avl mot et individ som er gonioskopert med normale vinkler.
Les mer om øyelidelsen glaukom her: Arvelige lidelser hos Siberian Husky: Glaukom

Norge er per i dag "dårligst i klassen" av de Nordiske landene til å øyelyse sine Siberians. Bare skarve 6,5% av hundene ble øyelyst 2002-2016 (beregnet ut fra antall nyregistreringer i samme tidsrom).  Dette er noe jeg gjerne skulle sett endre seg i fremtiden.


Så hvordan takles øyesykdommer av raseklubben?

I Norge er det per i dag kun en anbefaling fra raseklubben, Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) og øyelyse foreldredyrene før avl. Det står ingenting på valpeformidlingsskjemaet om helse, og avlsanbefalingene er ikke veldig lett å finne på siden. Helse ser dessverre ikke ut til å ha noe stort fokus per idag.

6.2 NSHK oppfordrer til øyelysing av foreldredyr. Avlsdyr bør være øyelyst fri for arvelig katarakt og glaukom etter fylte 12 måneder og i løpet av de siste 12 måneder før parring.
Du kan laste ned en pdf fil med alle retningslinjene her: NSHK Avlsretningslinjer

Slik ser valpeformidlingsskjemaet ut (klikk for å se bildene i større format):


Hva med andre land og klubber?
 
I Danmark må hundene øyelyses, og det er anbefalt at de HD røntges:
Øjenkrav: Begge forældredyr skal før første parring være øjenundersøgt af et medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK godkendt øjendyrlæge og fundet fri for tegn på cataract af arvelig type (posterior polær subcapsulær cataract – bagerste polstær). Undersøgelsen kan tidligst foretages når hunden er 12 måneder gammel. En øjenattest må ikke være mere end 12 måneder gammel på parringstidspunktet.I Storbritania (UK) blir det et krav om øyelysning nå, dette er et helt ferskt vedtak. I tillegg må hundene HD røntges.

20) Will undertake to screen dogs prior to mating as follows:
a) Eye tested for hereditary cataracts (HC), primary glaucoma (PG), PPM and any other eye defects that should become included within Schedule A or B of the BVA/KC/ISDS eye scheme. A current annual eye certificate must be held prior to mating (ie: the test must have been conducted no more than 12 months prior to the date of the mating.)
En oppdretter som ikke følger dette, og resten av "Code of Ethics" kan få disiplinærsaker på seg fra klubben og/eller the Kennel Club
Breach of these provisions may result in expulsion from club membership, and/or disciplinary action by the Kennel Club and/or reporting to the relevant authorities for legal action, as appropriate.

I Tyskland (DCNH) må alle hunder ha en typebeskrivelse, HD undersøkning og øyelysning, samt en rekke andre krav.
4.2 Zuchtzulassung (ZZL)
Die Zuchtzulassung ist Pflicht für alle Rassen und besteht aus:
a) der Phänotypbeurteilung und Formwertbeurteilung mit Schwerpunkt „Wesen“
b) dem Untersuchungsbefund auf Hüftgelenksdysplasie (HD)
c) dem Befund der Augenuntersuchung (AU)

Norsk Polarhund Klubb har for Samojed nettopp fattet et vedtak på sitt årsmøte om krav til øyelysning før registrering i NKK. Dette ble innført da de ikke følte medlemmene fulgte klubbens krav godt nok. Det vedtatte forslaget:
FORSLAG 1:
Forslagsstiller: Avlsrådet for samojed
Krav til øyelysing på samojed
Det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Øyelysingen skal være foretatt maksimalt ett år før paring.
Begrunnelse: Mange samojedkull fyller ikke klubbens avlskrav rundt helse og vi ønsker at både HD-status og øyelysingsresultat skal være kjent for at valpene skal kunne registreres i NKK for å gjøre det tryggere for valpekjøperne.

Er det mulig og endre så det blir et større fokus på øyelysning og gonioskopi også her i Norge?
Før årsmøtet i år i NSHK som er 22. mai 2016 har noen av satt frem et forslag om at også Siberian Husky bør ha et krav til øyelysning før avl, samt anbefale at alle hunder blir øyelyst. Legg merke til at både årlig/før hvert kull øyelysning og øyelysning av ikke avlsdyr kun er en anbefaling, og ikke et krav.
Vil også presisere at kravet kun er foreslått som et krav NSHK stiller til sine medlemmer som er oppdrettere av rasen, og ikke et krav knyttet mot registrering i NKK slik Samojed nå har vedtatt.


Les forslaget i sin helhet her: Forslag om å sette krav til øyelysning og gonioskopi før avl

Kommentarer

 1. Jag har tänkt mycket på detta med ögonlysning. Jag har själv arbetande huskies och har varit hårt drabbad av ögonproblem. I en flock på tio hundar så är en blind (glaukom), en har ökad risk för glaukom (är idag såld till sällskap pga detta) och två har corneadystrofi.

  Jag har inte tagit ställning till hälsotester av husky ännu. Det finns risker att ställa krav på hälsotest på så sätt att det tar fokus från arbetsegenskaperna. Jag tänker att hälsotest kan vara viktiga, men först måste vi få en bild av OM det finns problem inom rasen och i så fall HUR STORA problemen är. Dagens statistik för ögonlysning är liten och blir inte korrekt då många ögonlyser först när hunden har fått problem. Jag har därför valt att inte driva frågan i rasklubben ännu, men att först arbeta såhär:

  - Uppmuntra veterinärer att SKK-registrera samtliga ögonlysningar, inte bara de där ägaren själv ber om det
  - Uppmuntra uppfödare och valpköpare att ögonlysa sina friska individer för att vi ska få en bredare statistik
  - Kartlägga blindhet (oftast glaukom) hos levande huskies idag

  Den ögonsjukdomen som två av mina hundar har, är inte en känd sjukdom. Den syns inte på ögonlysning och verkar drabba i första hand tikar och i första hand blå ögon. Det är en autoimmun sjukdom som liknar VKH men endast drabbar ögonen. Jag önskar att det startades ett forskningsprojekt kring detta men jag vet inte mer om hur jag ska driva frågan.

  Jag har skrivit mer om blindhet på min hemsida, sök kategorin "Blindhet" i höger spalt.

  SvarSlett

Legg inn en kommentar