Valås, Titoppern nr. 6Utsikten fra toppen / the view from the peak

Utsikten fra toppen / the view from the peak

Høyde / altitude: 263 m.o.h.
Høydemeter /climb:  130 m
lengde /length: ca 5 km

9. august 2015 gikk turen til topp nr. 6 av Titoppern toppene for i år. Dette er en fin runde å ta rundt Sortilsvatnet etter å først ha klatret opp de 130 høydemeterne på under 1 km. En bratt li med andre ord. Men etter dette er løypa langt flatere selv om det er enkelte bratte, men korte, skrenter på runden rundt vannet også.
Hundene som fikk være med denne gangen var Gaia og Sarek. Dette var Sarek sin første Titoppern tur, og den første litt lengre skogsturen. Det blir nok mange fler på ham i løpet av livet.

The 9th of August 2015 the hike went to peak no.6 of the Titoppern peaks for this year. This is a nice little round around Sortilsvatnet (a small lake) after the first climb up all the 130 meters in less than 1km. A steep, but fairly short, climb. After this the path is a lot more level even if there are some short and steep slopes around the lake as well.
This time we brought with us Gaia and Sarek out of our dogs. This was the first Titoppern hike for Sarek, and the first forest hike of some lenght. He will get many more during his lifetime.

Truls, Gaia og Sarek

Sarek synes Gaia er en fin halepute
Sarek finds Gaia to be a nice tail pillow

Sarek og meg

Fine stier på det meste av turen
Good paths for most of the hikes

En av de bratte skrentene
one of the steep slopes

Siden Sarek ikke har lært å gå bak ennå, ble han sluppet ned skrenten med meg som mottaker
Since Sarek hasn't learned the command "behind" yet, he was left to get down the slope on his own. I caught him at the bottom

Sarek

Fint rundt Svartilen
Nice area around Svartilen lake

Truls og Gaia

Fornøyd Sarek etter turen
Sarek enjoyed the hike

Kommentarer