Sandseterfjellet


Høyde / altitude: 348 m.o.h.
Høydemeter /climb:  274 m
lengde /length: ca 8,5 km

Endelig en ny topp fra Titoppern Grenland sin liste! Etter å ha jobbet mye i sommer har ikke slike toppturer vært så prioriterte, men nå har jeg igjen litt mer tid og det var moro å komme seg på en ny topp. Vi har selvsagt gått turer med hundene denne sommeren, men ikke på nye områder og til nye Titoppern topper.

Turen gikk denne gangen til Sandseterfjellet i Melum. Vi gikk en runde som ble på 8,5-9km med de meterne vi gikk frem og tilbake til der bilen var parkert.


Finally a new peak from the Titoppern Grenland list! After having to wor a lot this summer these kind of hikes haven't been a priorty, but now I do have some free time and it was fun to walk in a new area and to a new peak. We have of course gone for walks with the dogs this summer, but not in any new areas or to any new Titoppern peaks.

The hike went to Sandseterfjellet in Melum this time. We went a round adding up to about 8,5-9km counting the meters we had to walk to and from where we parked our car.

Såga og Orca er klare for tur!
Såga and Orca is ready to go!

Truls og Orca

Et flatt parti før siste stigning til toppen
Some level ground before the last uphill to the peak

Utsikten fra flatpartiet
The view from the level part

Gjør seg klare til EDS med et gjørmebad....
Getting ready for EDS with a mud bath....

Feilet Stonehenge?
Failed Stonehenge?

Blåbær! Forårsaket mange stopp på veien. De er jo så gode.
Blueberries! They caused many short stops on the hike. They're so good.


På toppen, furua har blitt slik av vær og vind.
At the peak, the pine has become like this due to wind and weather


Utsikten
The view

Kanskje vi trenger en selfiestang? Haha
Maybe we need a selfie pole? haha

Orca

Såga 

Litt bratt
a bit steep

Sandseter 
Såga eating blueberries

Kommentarer