Alaskakullet har blitt 4 uker gamle

The Alaska litter has turned 4 weeks old


Alaskakullet er 4 uker gamle i dag, og i går ble det tatt noen nye bilder av gjengen. De begynner så vidt å vise litt personligheter nå, men mye kan endre seg fra og og frem til leveringsklar alder for ikke å snakke om frem til de har blitt voksne hunder. I tillegg til genene og miljøet de vokser opp i her hos meg vil de selvsagt også påvirket av miljøet de fortsetter å vokse opp i etter 8 ukers alder. Noe kan man allikevel si om dem før de flytter. Som hvor tøffe de er, hvilket aktivitetsnivå de oppviser, hvem som er først til å oppdage nye ting og hvem som kanskje trenger litt mer tid med en ny utfordring og andre ting i den kategorien. Jeg kommer ikke til å skrive mye om hvem de er ennå, da de er altfor unge til at jeg kan vite at dette fortsetter å være sant om noen få uker. De utvikler seg hver eneste dag til å bli mer vant med at verden nå har blitt betraktelig større enn valpekassa. Selv om det fortsatt vil ta ca 1 uke før de blir med på tur i skogen.

Valpene har begynt å spise solid føde, det går i rått kjøtt fra vom og hundemat. De vil også bli introdusert for tørrför i løpet av den kommende uka. I går var de ute for første gang. Verden var stor, men de brukte ikke så lange tiden på å utforske den delen som var i umiddelbar nærhet av mamma Denali


The Alaska litter is 4 weeks old today, and yesterday I made some new photos of the litter. They are just starting to show a bit of their personallites, but much may change from now and untill they are ready for their new homes. Not to mention untill they are grown ups. I addition to their genes and the enviroment they grow up in here at my place they will of course be affected by the environment they continue to grow up in after 8 weeks of age. It is possible to say something about them before they move though. How upfront they are, how bold they are, how active they are, who the first one to check out new stuff are, and who might need a bit more time getting used to something new.  I won't write much about them yet, as they are way too young at this time to be sure it continues to be true a few weeks down the line.  They are steadilly getting used to their wold becomming way larger then their puppy pen. And in about a weeks time they will get to go on their first trip into the forest.

The puppies has been started on solids, and so far they're eating raw meat. They will be introduced to kibbles during next week. Yesterday they were outside for the first time. The world was big, but they didn't take long to explore some of it that was close to mummy Denali.


Kommentarer