Snøfrost kenneltreff

Snøfrost kennel gathering

Lørdag 11. juli hadde Snøfrost et kenneltreff for valpekjøperne fra de 5 kullene vi har hatt så langt.  Noen av våre kjøpere bor langt mot nord, noen hadde ikke mulighet til å komme denne dagen. Vi håper å få sett de ved en annen anledning.
Det var 5 utflyttede valper med familiene sine som møtte opp. Veldig moro og hyggelig å se alle igjen! 

Saturday the 11th of July Snøfrost had a kennel gathering for the puppy buyers of the 5 litters we've bred this far. Some of our buyers lives far to the north, some didn't have the uppertunety to come this day. We hope to se them at another occation.
Five of the sold puppies with their families showed up. Great seeing you all!  

Lune (Snøfrost Lune Fønvind) fra Værkullet

Issi (Snøfrost Yndige Issoleie) fra Fjellflorakullet


Dovah (Snøfrost Glitrende Kongle) fra Julekullet

Oske (Snøfrost Oske den Stormende) fra Norrønkullet

Rim (Snøfrost Isende Rim) fra Værkullet

I starten fikk hundene løpe litt fritt i hagen, hilse på hverandre og leke. Både mennesker og hunder ble litt kjent på denne tiden.  Hundene gikk fint sammen selv om dette er snakk om hunder som ikke kjenner hverandre fra før av. Noen var litt overveldet i starten da de slettes ikke er vandt med å forholde seg til så mange hunder på en gang. Men de ble varmere i trøya etter en kort stund og ble med på leken.

To begin with the dogs got to run free in the garden, greet each other and play.  Both humans and dogs got to know each other a little bit on this time. The dogs went well together. These are dogs that do not know each other to begin with. Some was a bit overwhelmed in the beginning as they are not used to this many dogs at once. However they all warmed up to the situation after a short while and joined in the play.

Dovah og Lune

Oske, Lune, Dovah, Fjellbris

Lune, Oske, Issi og Fjellbris

Dovah og Issi

Vi gikk deretter en runde i skogen som jeg har skrevet om på bloggen tidligere. Du kan finne beskrivelsen her: Midtsommer turer i skogen
Dette er en 8,5 km lang tur med innlagt vanningspause ved et tjern. En nødvendighet når det er en varm sommerdag man går på tur.
Vi hadde også en kort pause på turens høyeste punkt.

We then went for a hike in the forest that I have written about earlier in this blog. You may find the description here: Midsummer walks in the forest
This is an 8,5km walk with a watering break by a small lake. Something that is necessary on a warm summer day's walk.
We also had a short break at the top point of the hike. 


på turen i skogen
on the walk through the forest

meg  med Såga

Etter turen ble det grilling i hagen. Mat var ikke å forakte etter turen. Hundene virket fornøyde med turen og var langt roligere enn før vi startet. 

After the hike we barbecued in the garden. Food was much appreciated. The dogs seemed pleased and was a lot calmer than before we went for a walk.

Grilling / BBQ

Rune Dalby som er den av mine valpekjøpere som har drevet mest med kursing innen ulike emner om hund samt at han er en flink og ivrig utstiller med alt det innebærer holdt et lite groomingkurs for de andre valpekjøperne. Nyttig informasjon for eierne som kommer deres hunder til gode.

Rune Dalby who is the one of my puppy buyers who has had several classes about dogs in different themes in addition to being a good handler and eager exhibitor with everything that entails had a little grooming class for the rest of the puppy buyers. Very useful information to the owners that will benefit their dogs.

Rune bruker sin Rim som grooming modell
Rune uses his Rim as a groomin model
Tusen takk til alle som deltok for en hyggelig og fin dag. Både hunder og folk så ut til å sette pris på dagen. Vi kommer til å ha et nytt kenneltreff i 2016.

Thank you so much for this wonderful day to everybody that participated. Both dogs and people seemed to appreciate the day. We will have another kennel gathering in 2016.

Sarek sovnet i fanget til Victoria
Sarek fell asleep in Victoria's lap

Kommentarer