Midtsommer turer i skogen

Midsummer walks in the forest

Skogstjerne (Trientalis europaea) /Arctic Starflower

I dag er det årets lyseste dag. Dagen ble tilbragt på en avslappende måte og to turer i skogen. En liten tur på noen hundre menter med Sarek, Gaia og Freke, og en lang en på 8,5km med Freke, Fjellbris, Orca og Såga.

Today is the longest day of the year. The day was spent in a relaxing manner and two walks in the woods. A short little walk on a few hundred meters with Sarek, Gaia and Freke, and an 8,5km long walk with Freke, Fjellbris, Orca and Såga.


Noen bilder fra Sareks tur i skogen idag.
Some shots from Sarek's walk in the woods today
Sarek
Gaia

Freke og Sarek

Freke fant noe spennende under mosen i skogen. Sarek fulgte til tider med på hva Freke bedrev.
Hunden som peser i bakgrunn av videoen er Gaia. Det var varmt.
Freke found something exciting below the moss in the forest. Sarek paid close attention to what Freke was doing part of the time.
The dog panting in the background is Gaia. It was a hot day.Den lange skogsturen

The long forest walk


Denne turen i skogen har vi gått en del ganger før, men det første gang i år vi gikk hele denne runden. Det er en fin runde som for det meste følger en gammel, gjengrodd, traktorvei til Jøntvedttjønna, opp i åsen ovenfor (en stigning på ca 150 høydemeter) og deretter nedover en grusvei. Vi krysser så et jorde før vi går inn i skogen på vei hjem igjen.

We have taken this walk in the forest a few times before, but it was the first time this year we went the full round. It is a nice hike that follows some old, overgrown, farm roads to Jøntvedttjønna, the up the hill above (about 150 meters difference in altitude) and the down a gravel road. We cross a field before we go back in the forest on the way home.

Freke og Fjellbris
 Starten av turen rett etter bommen / At the beginning of the hike, right after the barrier

Orca

Såga
Det var varmt i dag, så hundene ble varme. Et lite bad i Jøntvedttjønna hjalp på nedkjølingen.
It was a warm day today and the dogs became very hot. A short dip in Jøntvedttjønna helped the cooling down.

Ikke alltid like lett å se hvor veien går. Har vokst litt her siden veien var i vanlig bruk.
Not always easy to spot where the road goes. The forest has grown a bit onto the road since it was in regular use.

Orca, Såga, Freke, Fjellbris
Turens høyeste punkt følger traktorveien gjennom litt mer åpent terreng et lite stykke.
The highest point of the walk follows the farm road through a bit more open area for a short while.

Noen våte partier i løypa, men kun et som er så vått som dette.
Some wet parts of the road, but only one section as wet as this.


 Grusveien på vei nedover. /The gravel road on the way down.

Sau! Enda en god grunn til å holde hundene i bånd. Disse er riktignok bak gjerde, men ingen tvil om at hundene synes de er spennede dyr på en måte som ikke samsvarer med god sauehelse.

Sheep! Another good reason to keep the dogs on a leash. These are behind some fences, but there is no doubt the dogs found them to be very intriguing animals in a way that doesn't promote good health for the sheep.
Såga og Orca
 Over et jorde /crossing a field


Freke og Fjellbris

Orca og Såga

Siste del av turen gjennom skogen før vi er hjemme.
Last part of the walk through the forest before we are back home.

Kommentarer