Det blir sommervalper!

Puppies this summer!

Denali i dag. Ikke la deg lure av pels og full magesekk. Det er foreløpig ikke lett å se hun er drektig
Denali today. Don't be fooled by the coat and a full stomach, so far it isn't easy to see she's pregnant

Denali var på ultralyd 19. juni, dette var 22 dager etter paring så ganske tidlig og vanskelig å se noe. Veterinæren fant 2 han mente måtte være foster. Men da de fosterblærene på dette tidspunktet er mindre enn diameteren på hovedblodåren som går i samme område ønsket han at vi skulle komme tilbake uka etter.

Som sagt så gjort, 26. juni, dag 29, var vi tilbake. Veterinæren kjente først over henne og synes ikke hun virket spesielt full, noe som kan passe bra med et lite kull. Det ble raskt funnet to fosterblærer som nå var langt større. Men hun fant også flere. Totalt 5 +/- ble funnet. Så det ser ut som vi vil få et normalstort kull i slutten av juli. Det er ikke sikkert vi får 5 valper fordi om det var det hun så. Frem til dag 35 kan tispen reabsorbere en eller flere fostre. Samtidig kan en eller flere ikke ha blitt oppdaget på ultralyden.

Denali har fått sine tidligere kull på dag 64 etter paring, dette vil være 31. juli denne gangen. Håper hun får valpene ca denne datoen også denne gangen.


Denali was to an ultrasound check on the 19th of June, this was 22 days after mating. Which is pretty early and makes it more difficult to detect the foetuses.  The vet found two he meant had to be foetuses. However as the entire sack with the foetuses inside at this time is smaller than the diameter of the maine blood vessel in the same area he wanted us back for an extra check up the following week.

As said as done. The 26th of June, day 29, we went back for another check. The vet check all over her and didn't find her to be particularily filled out. This would concur well with a smaller litter. When she started the ultrasound check she quickly found two, now being a lot bigger than last week. But she also found more foetuses. In total 5 +/-  one was found. So it seems we will have a normal sized litter at the very end of July. We won't necessarily get 5 puppies even if that is what the vet saw. Untill day 35 the bitch may reabsorb one or more foetuses. At the same time there may be one or more that was hiding from her instrument.

Denali has given birth on day 64 in her previous pregnancies, this will be the 31st of July this time around. I do hope she will have her puppies around that time on this occasion as well.

Kommentarer